Skip to main content

Zelfs op Auschwitzdag weigert Marktplaats SS-advertenties te schrappen

AMSTERDAM, 27 jan. 2022 – Zelfs op internationale holocaustdag – de bevrijding van Auschwitz door Sovjets Rode leger – weigert Marktplaats nazi- en SS-advertenties te schrappen.
De website kreeg dit dringende verzoek maar wees het keihard af. Heden is het SS-aanbod 91 voorwerpen.

Ter misleiding gebruiken verkopers van deze antisemitische en fascistische rommel een, code, nl. ‘XX’.
Dit is ook aan Marktplaats voorgelegd.

Verder staan er op Marktplaats dagelijks ruim 3.000 andere nazivoorwerpen te koop. Daarvan vertonen vele honderden openlijk hakenkruizen, iets dat niet mag van de eigen regels van Marktplaats. De site stelt dat bezoekers zelf  iedere foute advertentie apart moet melden.
Wat Marktplaats ervan weerhoudt deze regels zelf te handhaven, blijft onduidelijk.

https://help.marktplaats.nl/s/article/uitleg-aanstootgevend-materiaal

De AFVN heeft uitvoerig actie gevoerd tegen Marktplaats, wat tot tijdelijke verbeteringen leidde. In augustus kwam de verkoop van nazispullen op tv bij  Kassa op nazibeurzen, zoals in Houten.
Ex-minister Grapperhaus bekritiseerde die handel toen zonder omwegen. Hij zei o.m.:”Het verheerlijken van het nazi-gedachtegoed door de verkoop van nazivoorwerpen op beurzen is ongewenst en moreel verwerpelijk.”

Anderen veroordeelden die handel ook, zoals de voorzitter van het Auschitzcomité, Jacques Grishaver, het Centr’. Joods Overleg, gen. b.d. Mart de Kruijff, en Gerard Spong.

https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/cidi-en-centraal-joods-overleg-doen-aangifte-doen-tegen-organisator-nazibeurs

Moederbedrijf eBay verbiedt echter uitdrukkelijk het aanbieden van alle nazi- en holocaustvoorwerpen. Op de vraag waarom die regel niet bij Marktplaats wordt doorgevoerd,komt geen antwoord. eBay noemt zelf: “Historical Holocaust-related and Nazi-related items, including reproductions – Any item that is anti-Semitic or any item from after 1933 that bears a swastika – Media identified as Nazi propaganda”

https://www.ebay.com/help/policies/prohibited-restricted-items/offensive-materials-policy?id=4324

Dat verbod is opmerkelijk in een land waar in het openbaar met nazivlaggen mag worden gelopen, op basis van de Amerikaanse opvatting van vrijheid van meningsuiting.
De directie van Marktplaats, Annemarie Buitelaar, was onbereikbaar voor commentaar.