Skip to main content

Zaterdag 19 mei: Symposium ‘De Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal’

Het communistisch verzet kent een turbulente geschiedenis. De communisten kwamen als eersten in Nederland in verzet tegen het fascisme en al vroeg in de jaren ’30 deden zij illegaal werk ter ondersteuning van het verzet in Duitsland. Direct na de Duitse bezetting van Nederland schakelde de Communistische Partij van Nederland (CPN) om naar een verzetsorganisatie. Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek vertelt dit bewogen verhaal in de boeiende tijdelijke tentoonstelling De Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal, te zien van 2 mei t/m 28 oktober 2018. Op zaterdag 19 mei organiseert het museum een symposium over deze unieke geschiedenis.

Bron: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 Groesbeek
Aanvang: 13.00 uur (inloop 12.30). Einde: 16.00 uur. Standaard entreetarieven Bevrijdingsmuseum. Museumkaart geldig. Reserveren noodzakelijk.

Persbericht bijeenkomst Groesbeek 19 mei

Het symposium begint met een openingswoord van een zeer bijzondere eregast: Max van den Berg liet als jongen van 14 zijn schoolwerk vallen om deel te nemen aan de Februaristaking, 1941. Hij zag de staking in de straten van Amsterdam van dichtbij. Later werkte hij mee aan het dagblad De Waarheid. Max was oprichter van het Auschwitzcomité en nam samen met anderen het initiatief voor het Amsterdamse Verzetsmuseum. Hij is nu nog redacteur van het contactblad van de Stichting 40-45. Max van den Berg zal ingaan op enkele unieke aspecten van het communistisch verzet. Daarna zal een panel van historici elk vanuit eigen onderzoek en expertise dit beeld met een concreet voorbeeld illustreren:

  • Rien Dijkstra is de zoon van een oud-Spanje strijder en bestuurslid van de Stichting Spanje 1936-1939; hij zal ingaan op de verzetsactiviteiten van de Nederlandse vrijwilligers die meevochten in de Spaanse burgeroorlog
  • Ruud Weijdeveld, auteur van Het Communistisch Verzet in Groningen en van Rode Hulp vertelt over antifascisme en illegale actie vóór de oorlog, waaronder de opvang van politieke vluchtelingen uit Duitsland.
  • Chris Beuker, auteur van Communistisch verzet in Friesland 1925-1945 neemt ons mee naar de meidagen van 1940. Toen werden te midden van de eerste oorlogshandelingen communisten door de Nederlandse politie gearresteerd.
  • Johan van der Veen, onderzoeker van het communistisch verzet in Deventer, vertelt over ‘Aktion CPN’, de arrestatie van communisten eind juni 1941 na de Duitse inval in de Sovjet-Unie.

Gespreksleider van het panel is dr. Lennert Savenije, auteur van Nijmegen, collaboratie en verzet. Een stad in oorlogstijd en dit jaar gepromoveerd op de geschiedenis van het verzet in Nijmegen. Vier andere experts op het gebied van het communistisch verzet in andere regio’s van het land zullen tevens aanwezig zijn om hun kennis te delen. Hiermee worden nagenoeg alle huidige onderzoekers op het gebied van het communistisch verzet in één zaal bijeengebracht. Een unicum.

Tenslotte is er aan het einde van het programma gelegenheid om de gloednieuwe tentoonstelling ‘De Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal’ te bezoeken, met een highlight tour door conservator Rense Havinga langs de meest bijzondere historische objecten.

In één middag wordt in dit rijk gevulde symposium het verzet van communisten in geuren en kleuren in beeld gebracht. Wie dit niet wil missen wordt verzocht zich in te schrijven want vol = vol. Het symposium start om 13.00 uur (inloop 12.30) en zal tot 16.00 uur duren. Voor toegang gelden de standaard entreetarieven van het museum, studentenkorting en Museumkaart geldig.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met conservator Rense Havinga via info@bevrijdingsmuseum.nl of 024-3974404.