Skip to main content

Zaalverhuurder zegt nazibeurs Duiven op

DUIVEN, 8 mei 20 18 – De verhuurder van de zaal De Ogtent heeft de nazibeurs die daar maandelijks plaatsvindt, laten weten dat deze moet verdwijnen. Dat gebeurde na acties van de AFVN-Bond van Antifascisten twee maanden terug. De bond zegt in een reactie erg blij te zijn met het besluit van de directie van de zaal. Inmiddels hebben meerdere kranten dit goede nieuws onder de aandacht gebracht.

“De nazihandel groeit en bloeit helaas in Nederland, zoals drie weken terug nog duidelijk bleek in de documentaire ‘Nicolaas op oorlogspad’ van de VPRO. In 2015 is het ons al gelukt een beurs in Huizen NH te laten verdwijnen en ook optredens van zg. ‘namaaknazi’s’ – de klanten van die beurzen – in Bussum en enkele plaatsen in  Oost-Brabant te verhinderen. Maar de beurzen komen steeds terug, omdat er grof geld aan nazirommel verdiend wordt. Een SS-helm brengt al gauw € 600 op, een nazidolk soms meer dan € 1.000. Vaak gaat het ook nog om namaak. Op Marktplaats zijn dagelijks ongeveer 3.000 nazivoorwerpen te krijgen. Ook dat pakken we aan,” zegt Arthur Graaff van de bond.

De bond had de beurs gecontroleerd na tips dat deze flink groeide, onder meer door toename van het aantal Duitse handelaren. Deze ontlopen volgens de bond zo de beperkingen die in Duitsland gelden bij verkoop van nazispullen*. De bond blijft de organisatoren van de bond volgen om te voorkomen dat zij elders een nieuwe beurs starten. Ook nam aan de beurs deel de Tilburgse nazihandelaar Gaston Vrolings, die zelf een nazibeurs in Houten uitbaat.

De twee controleurs van de bond werden overigens met geweld van de beurs verwijderd, waarvan zij aangifte hebben gedaan. De politie te Duiven weigerde overigens op de dag van de controle met de controleurs te spreken.

De antifascisten willen nu Kamervragen laten stellen, om de minister van justitie te bewegen een landelijk verbod op handel in nazispullen af te kondigen. Volgens een onderzoek van de bond waren er in 1960 nul nazibeurzen, en nu zijn er bijna 40.

“We vinden het totaal onacceptabel dat er bijvoorbeeld vrijelijk SS-relikwieën worden verkocht, en dat de politie daar niets aan wil doen. De SS was de grootste en gruwelijkste moordenaarsbende die ooit in West-Europa optrad. De nazihandelaren beroepen zich altijd op ‘geschiedkundig belang’, maar het gaat bij die mensen meestal om pure geldlust, terwijl sommige aan een vreemde fascinatie lijden. Ook komen er op die beurzen wel neonazi’s af. Dat moet je natuurlijk helemáál niet hebben. Wij hebben er enkelen gefotografeerd. In Arnhem zit bovendien nog een fascistische politieke partij”,  aldus Graaff.

*: In Duitsland kunnen nazispullen alleen verkocht worden aan personen ouder dan 21 jaar, die zich moeten legitimeren en de handelaren moeten namen en adressen van kopers noteren.

____________________________________

ACTIVITEITEN AFVN-BVA
De AFVN-BvA is de oudste antifascistische beweging van Nederland en bestaat sinds 1969. De bond treedt vooral in Nederland op tegen allerlei vormen van fascisme en nazisme. Momenteel is de AFVN-BvA actief om de nazibegraafplaats Ysselsteyn (gem. Venray, 31.000 nazi’s, van wie 6.000 SS-ers en Nederlandse Jodenjagers en oorlogsmisdadigers zoals de Nijmeegse politiecommissaris Anton van Dijk) te laten sluiten.

Tevens voert de bond actie tegen de resten van het Nederlandse kolonialisme in o.m. Indië, door o.m. een straatnaamactie tegen namen van grote oorlogsmisdadigers als J.P. Coen, Van Heutsz en gen. Spoor en wil dat de 2.500 nog vrij levende oorlogsmisdadigers uit Ned. Indië in 1945-1950 alsnog berecht worden. Ook wil de bond dat de slachtoffers van het systematische en structurele massageweld van het Nederlandse leger in Indië (150.000 burgerdoden) hun recht krijgen, terwijl aan de 3.000 dienstweigeraren van destijds amnestie moet worden verleend.
De bond werkt samen met andere antifascistische bewegingen in Europa (o.m. in Duitsland) en is lid van de koepel van verzetsbewegingen, de Fédération Interationale des Résistants.

In 2017 verscheen de bond in de documentaire ‘Het zijn maar Duitsers’ over de nazibegraafplaats Ysselsteyn die in kei van dat jaar op Nederland 2 werd uitgezonden. Afgelopen 3 mei 2018 zond de VPRO ‘Nicolaas op Oorlogspad’ uit, waarin de AFVN-BvA uitvoerig voorkomt. Daarin maakt de bond ernstig bezwaar tegen het eren van de nazi’s en oorlogsmisdadigers in Ysselsteyn, en verplaatste een krans die de Bunderswehr daar had geplaatst naar het graf van  een Nederlands burgerslachtoffer uit het nabija dorp Ysselsteyn, Johanna Verhoeven-Arts en haar vijf kinderen. Zij kwamen in oktober 1944 om, en de bond benadrukt dat zij de echte slachtoffers zijn. De bond heeft met steun van de Féd. Int. des Résistants een verzoek gedaan aan de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen om het de Bundeswehr te verbieden nog ooit eer te brengen aan nazi-oorlogsmisdadigers op Ysselsteyn en elders.