Skip to main content

Xi Jinping: de collectieve bestraffing van mensen in Gaza moet stoppen

By 30 november 2023december 2nd, 2023Laatste nieuws

Xi Jinping: de collectieve bestraffing van mensen in Gaza moet stoppen

Op 21 november vond een spoedvergadering plaats bij de BRICS om de genocide in Gaza te bespreken.
Dit zijn de kern paragrafen van de Chinese president Xi Jinping die specifiek over Palestina gaan:
“Het conflict in Gaza raast zijn tweede maand in. China is ernstig bezorgd dat het conflict een enorme hoeveelheid aantal burgerslachtoffers maakt en een humanitaire ramp veroorzaakt, en de neiging heeft zich uit te breiden en over te slaan.
China is van mening dat het volgende urgent en absoluut noodzakelijk is:
Ten eerste moeten de partijen bij het conflict de vijandelijkheden beëindigen en onmiddellijk een staakt-het-vuren bereiken, alle geweld en aanvallen tegen burgers stopzetten, gevangen genomen burgers vrijlaten en actie ondernemen om het verlies van nog meer levens te voorkomen en mensen te sparen van nog meer ellende.
Ten tweede moeten de humanitaire corridors veilig en ongehinderd worden gehouden, en moet er meer humanitaire hulp worden verleend aan de bevolking van Gaza. De collectieve bestraffing van mensen in Gaza in de vorm van gedwongen overdracht of het onthouden van water, elektriciteit en brandstof moet stoppen.
Ten derde moet de internationale gemeenschap met praktische maatregelen optreden om te voorkomen dat het conflict overslaat en de stabiliteit in het Midden-Oosten als geheel in gevaar brengt.
China steunt de resolutie die is aangenomen tijdens de speciale spoedzitting van de Algemene Vergadering van de VN op 27 oktober. De VN-Veiligheidsraad onder het Chinese voorzitterschap heeft Resolutie 2712 aangenomen. Alle partijen moeten actie ondernemen om deze resoluties waar te maken door middel van maatregelen ter plaatse.
De grondoorzaak van de Palestijns-Israëlische situatie is het feit dat het recht van het Palestijnse volk op een eigen staat, hun bestaansrecht en hun recht op terugkeer lange tijd genegeerd zijn.
Ik heb bij vele gelegenheden benadrukt dat de enige haalbare manier om de cyclus van het Palestijns-Israëlische conflict te doorbreken ligt in de tweestatenoplossing, in het herstel van de legitieme nationale rechten van Palestina, en in de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat.
Er kan geen duurzame vrede en veiligheid zijn in het Midden-Oosten zonder een rechtvaardige oplossing voor de Palestijnse kwestie.
China roept op tot het spoedig bijeenroepen van een internationale vredesconferentie die gezaghebbender is om internationale consensus voor vrede op te bouwen en te werken aan een spoedige oplossing voor de kwestie Palestina, die alomvattend, rechtvaardig en duurzaam is.”