Skip to main content

Webversie boek Henny Zwart over Indonesië-weigeraars beschikbaar

Er waren er die NIET gingen. Vijftien eeuwen straf voor Indonesië-weigeraars.
Bron: Globalinfo.nl

In 1995 bracht Solidariteit “Er waren er die NIET gingen” uit. Een ode die Henny Zwart schreef aan de dienstplichtigen die in de jaren 1946-1949 weigerden deel te nemen aan de koloniale oorlog in Indonesië. Het boek van ons oud-redactielid, 1984-2005, is toegankelijk op het web.