Skip to main content

Vredesdemonstratie op de Dam

By 31 december 2023januari 5th, 2024Laatste nieuws

Vredesdemonstratie op de Dam

Ondanks de regenachtige middag en het feit dat het de laatste dag is van dit jaar (een dag waarop veel mensen zich meer met feestvieren bezighouden en dergelijke) vond vandaag de vredesdemonstratie van Platform voor Vrede en Solidariteit plaats. De AFVN was van de partij en Hein van Kasbergen sprak de mensen vandaag toe. We publiceren vandaag de speech:

De Anti-Fascistische oud- Verzetsstrijders Nederland heeft haar wortels in het Communistisch verzet gedurende de Tweede Wereldoorlog, in 1976 opgericht door Henk en Alie van Luttikhuizen. 

De Eed van Buchenwald en de definitie over fascisme van Dimitroff vormen de basisprincipes van de AFVN. We zullen vandaag ingaan op de Eed van Buchenwald en hoe we er in deze tijd recht aan kunnen doen. Eerst iets over Buchenwald, Buchenwald is een concentratiekamp waar verschrikkingen hebben plaatsgevonden en ca. 56000 mensen zijn omgekomen. De Eed gaat alsvolgt: 

Wij zweren!
. . . Wij staken de strijd eerst
wanneer ook de laatste schuldige
voor het gerecht van de volken staat!

Ons parool is de vernietiging van het Nazidom
met al zijn wortels! De opbouw van een nieuwe wereld
van vrede en vrijheid is ons doel!
Dat zijn wij de vermoorden,
hun familieleden schuldig.’

We gaan even in op de Eed van Buchenwald in relatie tot de Russische militaire interventie in februari 2022. De AFVN is van mening dat de geallieerden van de Russische Federatie en de milities van de volksrepublieken Lugansk en Donetsk de Eed van Buchenwald uitvoeren: ”De vernietiging van het nazisme, tot in zijn wortels, is ons motto. Een nieuwe wereld van vrede en vrijheid bouwen is ons ideaal.” In dit geval de bandieten van Bandera in Oekraïne en hun failliete Amerikaanse economie en agressieve militaire bevelhebbers. In feite zijn de VS opperbevelhebber in Oekraïne (!)

Om een oorlog te beëindigen moet je soms infiltreren, ingrijpen. Dit is ook gebeurd toen de geallieerden uit Engeland, Schotland, VS en België ons land binnenmarcheerden om ons volk te bevrijden van de nazi´s. Dit is ook gebeurd toen het Rode Leger als dapperst van allemaal, in het Hoofdkwartier van de nazi´s in Berlijn doordrong en daarmede bij beëindiging van de Tweede Wereldoorlog een doorslaggevende rol speelde.

Militair ingrijpen IS een oplossing om fascisme en oorlog te stoppen, daarom is de speciale operatie van de strijdkrachten van de Russische Federatie 100% gerechtvaardigd en moet worden beschouwd als een eerbetoon aan vrede en antifascisme. Na 8 jaar fascisme, terreur, bombardementen op de Russischtalige bevolking (en andere minderheden) in Donbass met meer dan 14.000 slachtoffers, heeft de Russische Federatie uiteindelijk een zware beslissing genomen. Niet alleen dit, het NAVO-plan in Marioepol en zijn marionetten in Kiev om de Russische Federatie aan te vallen met sabotage enz. zijn te ver gegaan om te accepteren voor een normaal denkend persoon.

Het land is volledig corrupt, zijn leger en onderwijs zijn geïnfiltreerd door Bandera-fascisten. In feite is de regering van Oekraïne een marionettenregime van de VS. De VS hebben van het regime van Oekraïne haar prostituee gemaakt om een oorlog bij volmacht te voeren tegen de Russische Federatie. De VS staan bekend om hun steun aan extreemrechtse regimes of terroristen zoals IS in Syrië etc.

Hoe dan ook, de Russische Federatie lijkt in dit geval een lange adem te hebben. Westerse landen vernietigen bovendien hun eigen economieën met hun ‘sancties’ (een oorlogsdaad tegen de Russische Federatie!). Uiteindelijk zullen de meest realistische, vredelievende mensen overwinnen. De Russische Federatie heeft 1,5 miljoen militairen klaar staan voor een grootscheeps offensief in 2024 met als doel een definitieve neutrale zone (zonder NAVO en EU) ten westen van de Dnjepr (langs de Poolse grens), een vrije, vreedzame Donbass na 9 jaar terreur. De overwinning en de nederlaag van de NAVO zijn nabij!

We willen graag alsvolgt afsluiten: om recht te doen aan de Eed van Buchenwald is het van groot belang om verder te benoemen welke ontwikkelingen, acties bijdragen aan vrede en welke niet. Op dit moment is het VS imperialisme met hun NAVO hulptroepen de grootste bedreiging voor vrede, zeker nu ze beschikken over de zwaarste wapens, inclusief atoomwapens. Vernietiging van deze oorlogsmachine heeft daarom de hoogste prioriteit. Die tijd komt steeds dichterbij, het VS imperialisme is in staat van ontbinding en dat biedt hoop voor de volkeren in de wereld.

Wij zouden als vredesactivisten de volgende acties moeten verrichten, willen we de vrede een stapje dichterbij brengen, we baseren ons hierbij op de verklaring van Parijs, een verklaring opgesteld door de WAP (World Anti-Imperialist Platform). Kort samengevat: WAP is een platform waar verschillende partijen lid van zijn en zij richten zich erop om de krachten te bundelen tegen het VS imperialisme. Daar dragen we als AFVN graag een steentje aan bij en we zullen dan ook consequent de politieke lijn en de acties van de WAP blijven verdedigen.

Zij hebben vorig jaar de Paris Declaration opgesteld waarin beschreven staat wat de taken zijn voor alle vredesactivisten op dit moment:

– Het is van groot belang dat we ons mobiliseren voor een campagne van actieve non-coöperatie aan de imperialistische oorlogsinspanning, gericht op het op alle mogelijke manieren saboteren van de NAVO-oorlogsmachine.

– weiger mee te vechten in, of steun te verlenen (direct of bij volmacht) aan de legers van de NAVO. 

– weiger NAVO mannen en materiaal te vervoeren. 

– NAVO-bases mogen niet meer ongehinderd op ons grondgebied opereren.

– weiger  NAVO-wapens en ander belangrijk materiaal te produceren of te leveren.

– weiger imperialistische propaganda leugens uit te zenden, te drukken of te verspreiden en

– weiger mee te werken aan imperialistische handels- en sanctie-oorlogen.

– En om mijn toespraak af te sluiten: als antifascisten en vredesactivisten zouden we een serieuze stap moeten zetten om voor eens en voor altijd op te komen voor de ontmanteling van de NAVO, gezien de oorsprong van voormalige nazi’s, militarisering en de constante dreiging van een wereldoorlog. Daarom wil ik afsluiten met de volgende leus: Nederland uit de NAVO, de NAVO uit Nederland!