Skip to main content

Versterk de AFVN!

By 14 februari 2024Laatste nieuws

Het zijn turbulente tijden, de wereld staat in brand en de ”grote oorlog” hangt in de lucht. Tegelijkertijd zien we een opkomend anti-imperialistisch blok onder leiding van China en Rusland, denk aan initiatieven als BRICS en BRI. Beide landen zijn steeds meer de banden aan het versterken met Noord-Korea en bv. Iran en er is een toenemende afkeer van de olielanden van de VS. Steeds meer landen keren zich ook af van de dollar en handelen in eigen valuta, een verzwakking van het VS-imperialisme. Kortom: het VS imperialisme is in staat van ontbinding en het socialistisch/anti-imperialistische blok wordt met de dag sterker en groter. Dat biedt hoop voor de volkeren in de wereld. Het is nu van het grootste belang dat we ons organiseren. Willen we daadwerkelijk een permanente vrede, dan zal er vroeg of laat in elk land een socialistische omwenteling plaats moeten vinden. Om dat te realiseren is een revolutionaire voorhoede nodig, die dit hele proces kan leiden, die ook een actieve leidende rol kan spelen in de vredesbeweging.

Belangrijk is daarom op dit moment dat alle revolutionairen de krachten bundelen en de AFVN wil daar graag het initiatief voor nemen. Ieder kan een steentje bijdragen naar vermogen. Kijk waar je kracht ligt en ondersteun de AFVN. Denk aan: het schrijven van artikelen voor de website, teksten voor flyers, het uitdelen van flyers bij demonstraties en andere gelegenheden, het organiseren van activiteiten (zoals lezingen, demonstraties, evenementen etc.) om maar een aantal voorbeelden te geven. En natuurlijk is elke donatie welkom en zal worden besteed aan antifascistisch verzet in Nederland.

Ons standpunt: zolang we het op hoofdzaken eens zijn en het eens zijn over de strategie dan moeten we samenwerken, eenheid is van het grootste belang. Hoofdzaak is op dit ogenblik de vernietiging van het VS imperialisme en een belangrijke stap daarin is de ontmanteling van de NAVO.

Aan alle communisten, anti-imperialisten en vredesactivisten in Nederland de oproep: sluit je aan bij de AFVN* en werk mee aan het opbouwen van een werkelijk revolutionaire en een krachtige voorhoede, daar begint het mee. De AFVN heeft zich bewezen als antifascistische organisatie, haar wortels komen uit het verzet en de verzetshelden die voor meer democratie hebben gevochten tegen het Hitler fascisme.  Toen niet, nu – nooit meer fascisme!

*Als je iets wil betekenen voor de AFVN, graag contact opnemen via: secr@afvn.nl
De AFVN krijgt geen subsidies van wie dan ook, we zijn compleet afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Doneren kan handmatig via overschrijving op rekeningnummer: NL97 INGB 0002 3416 00 t.n.v. H. van Kasbergen