Skip to main content

VERKLARING: Bezwaar tegen eren Molukse oorlogsmisdadigers uit KNIL door Ministerie van Defensie

By 3 november 2017januari 4th, 2018Indonesie 1945-1950, Laatste nieuws, Pers

Een groepsfoto van een aantal KNIL-militairen. Foto Verzetsmuseum

Vier organisaties maken ernstig bezwaar tegen de plannen van defensie om voormalige KNIL-militairen te eren, zoals vandaag bekend is geworden.

Het gaat om een groep die tijdens de koloniale oorlog in Indië van 1945-1950 het meest moorddadige optrad. Het KNIL, vooral de Molukkers oftewel Ambonezen daarin, stonden erom bekend dat zij veel meedogenlozer optraden dan de groene, 18-jarige rekruten die net uit Nederland waren overgevaren. Volgens een berekening van professor Gert Oostindie van de Universiteit van Leiden heeft 1 op de 5 militairen in Indië tussen 1945 en 1950 grote oorlogsmisdaden begaan. Daaronder roof, mishandeling, marteling, verkrachting en moord, vaak door standrechtelijke executies.

Naar een berekening van de AFVN-Bond van Antifascisten uit juli, leven er in Nederland nog ongeveer 2.500 onberechte oorlogsmisdadigers vrij, onder hen enkele tientallen Molukkers.

De AFVN-Bond van Antifascisten begrijpt absoluut niet hoe het ministerie erbij komt om deze mensen te willen eren. In de uitgebreide wetenschappelijke studie van dr Rémy Limpach, werkzaam bij het ministerie, blijkt glashelder dat het KNIL moord na moord heeft begaan.

Allemaal oorlogsmisdaden van een leger tegen meest ongewapende burgers, die de vrijheid voor hun land wensten.

Wij betreuren het zeer ernstig dat de huidige inspecteur generaal Hans van Griensven kennelijk bereid is hieraan mee te werken.

Wij willen een gesprek met hem en met de commandant der strijdkrachten, viceadmiraal Bauer. In dat gesprek willen wij helderheid krijgen over de beweegredenen van defensie, en uitleg waarom Defensie de wetenschappelijke studie van hun eigen medewerker niet voldoende serieus neemt. Limpach heeft deze studie verricht mede onder het gezag van de Universiteit van Bazel, Vrije Universiteit en de Universiteit van Leiden.

Het is naar onze mening onmogelijk dat er militairen geëerd worden die hebben meegewerkt aan de hardste vorm van koloniale onderdrukking, aan het met alle oorlogsmiddelen maar volkomen zinloos tegengaan van het terechte vrijheidsstreven van Oost Indië.

Het Nederlandse leger inclusief het KNIL trachtten met 200.000 man een volk van 50 miljoen mensen met marteling en moord, ook op vrouwen en kinderen, van de vrijheid af te houden. Dat mede onder druk van groter Nederlandse oliemaatschappijen, van een mijnbedrijf als Billiton, rubberbedrijven als Hevea en Vredestein, palmolie (90% van de wereldproductie voor o.m. margarine van Unilever en zeep van Palmolive), tabak, en kinine (90 % van de wereldproductie van dit anti-malariamiddel van ACF, nu DSM).

De AFVN-Bond van Antifascisten werkt in de actie tegen de Indische oorlogsmisdadigers samen met
Comité van Waakzaamheid tegen Herlevend Fascisme
Stichting Comité Nederlandse Ereschulden
actiegroep Grauwe Eeuw

Woordvoerder AFVN-BvA
Arthur Graaff
06 2704 7728


KNIL