Skip to main content

Verkiezingen

By 4 december 2023Laatste nieuws

De verkiezingen

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen toont enerzijds de terechte onvrede en woede onder grote delen van de werkende klasse over het afbraakbeleid dat de afgelopen jaren is gevoerd door de opeenvolgende kabinetten. Maar anderzijds toont de uitslag (indien eerlijk verlopen) dat er nog veel illusies zijn over partijen die zich op diverse manieren voordoen als een ‘alternatief’, bv. de PVV.

De PVV zal echter geen alternatief bieden, maar het betreft een gevaarlijke, racistische, nationalistische en antidemocratische politieke kracht die de werkende klasse verdeelt. De enige kracht die daadwerkelijk de achteruitgang kan stoppen, bestaanszekerheid kan garanderen en verbeteringen kan afdwingen is de werkende klasse, de klasse die voor internationale solidariteit is en zich niet laat verdelen op basis van nationalistische gronden, taalgebruik of religie. Daarvoor is het echter wel noodzakelijk dat er een revolutionaire beweging is die het alternatief kan bieden en leiding kan geven aan het proces. Zo’n beweging ontbreekt op dit ogenblik in Nederland.

Het ontbreken van een werkelijk revolutionaire beweging in Nederland wreekt zich, het ontbreken van communistische volksvertegenwoordigers op landelijk niveau is een groot gemis. Alleen communistische volksvertegenwoordigers kunnen het burgerlijke beleid ontmaskeren, zich consequent verzetten tegen elke achteruitgang en druk uitoefenen om verbeteringen af te dwingen. 

Belangrijk op dit moment is daarom dat alle revolutionairen de krachten bundelen, aan alle communisten in Nederland de oproep: sluit je aan bij de AFVN en werk mee aan het opbouwen van een werkelijk revolutionaire beweging en een krachtige voorhoede, daar begint het mee en de AFVN kan daarvoor als platform functioneren. De AFVN heeft zich bewezen als antifascistische organisatie, haar wortels komen uit het verzet en de verzetshelden die voor meer democratie hebben gevochten tegen het Hitler fascisme.  Toen niet, nu – nooit meer fascisme!

Aan alle communisten en arbeiders verder de oproep: strijdt voor je eigen rechten en tegen het VS militarisme waar Nederland medeplichtig aan is. Dat is in ons belang want alle verspilde centjes die nu naar de oorlogen gaan en daarmee heel veel ellende teweeg brengen kunnen veel beter worden besteed aan de problemen die we in ons eigen land hebben zoals: betere huisvesting, investering in de zorg, goed (cultuur)onderwijs en dergelijke. En we dragen daarmee tegelijkertijd bij aan vrede in de wereld.