Skip to main content

Strijd is de traditie van de Februaristaking 1941

By 21 februari 2020oktober 13th, 2020Communistisch verzet, Februaristaking 1941
Leidsch Dagblad, 19 september 1941


De Anti-Fascistische oud-Verzetsstrijders Nederland (AFVN) heeft haar wortels in het Communistisch verzet gedurende de Tweede Wereldoorlog. 

De staking van 25 februari was niet een spontane actie, maar een door arbeiders en ambtenaren in havens bedrijven en het openbaar vervoer een voorbereid verzet tegen het fascisme van de Duitse bezetter die Joodse landgenoten op termijn wilde vernietigen. ( Holocaust).

De staking werd georganiseerd door de Illegale Communistische Partij van Nederland,  de CPN.
De staking nam bij een deel van de bevolking alle illusies weg bij velen die dachten dat er wel met de Duitsers kon worden samengewerkt. De “winst”  dus van de staking.
De nazi’s begonnen meedogenloos de jacht op mensen die de staking hadden georganiseerd maar zorgde er gelijktijdig voor dat verschillende groepen elkaar vonden in het verzet tegen de Duitsers.

Drie peilers staan centraal in onze doelstelling;

  1. Om de heropleving  van rechts-populisme, toenemend racisme en fascisme in Nederland en Europa te stoppen.
  2. Om oorlogsdreiging te voorkomen en voor vrede te  strijden.
  3. Het bewaren van de heldhaftige verzetsdaden van hen die vochten en zij die omkwamen tegen de Duitse bezetter.

Voor al deze taken moeten we de eenheid van de anti-fascistische krachten uitbreiden. Sinds bijna 70 jaar werkt de Anti-Fascistische oud-Verzetsstrijders Nederland/ Bond van anti-Fascisten AFVN/BvA samen met de Europese Federatie van het Verzet (F.I.R.) als een internationale overkoepelende organisatie met inbegrip van alle verschillende verzetsorganisaties die actief zijn.
Wij zijn trots op onze Duitse  zusterorganisatie VVN/BvA die inspirerend werkt tegen Pegida en andere neo-nazi’s rondom de verschrikkingen recent in Hanau.

Eed van de gevangenen
van het fascistische concentratiekamp Buchenwald

‘Wij zweren!
. . . Wij staken de strijd eerst
wanneer ook de laatste schuldige
voor het gerecht van de volken staat!

Ons parool is de vernietiging van het Nazidom
met al zijn wortels! De opbouw van een
nieuwe wereld van vrede en vrijheid is ons doel!
Dat zijn wij de vermoorden,
hun familieleden schuldig.’

De taak van de AFVN is daarom; 
In verband met de generaties van vandaag bewaren we de erfenis van de verzetsstrijders en vervolgden en komen we op voor meer democratie, humanisme, sociale rechtvaardigheid en een nieuwe wereld van vrede en veiligheid.

  • Tegen alle discriminatie op basis van afkomst ras, sexsuele geaardheid, taal, religie, persoonlijke en sociale omstandigheden en politieke opvattingen mits in overeenstemming met internationale verdragen van  mensenrechten. 
  • ( Politieke)  vluchtelingen opvangen, aangezien zij vaak het slachtoffer zijn vanwege oorlogen die om grondstoffen worden gevoerd. Dus een politieke opstelling kiezen  voor vrede en geen militaire oplossingen. Geen inmenging in binnenlandse aangelegenheden van buitenlandse mogendheden.
  • Bevordering van vergelijkbare levensomstandigheden in alle landen, om de noodzaak  tot emigreren op zoek naar werk en betere levensomstandigheden te voorkomen.
  • Niet ten dienste staan van multinationals gelieerde  lobbyisten die schijnbelastingen afdragen, maar het geven van prioriteit om iedereen woonruimte, werk, onderwijs, welzijn en gezondheidszorg etc, te garanderen, zodat kwetsbare bevolkingsgroepen niet hierdoor  verdeeld worden.  Dit staat aan vooraf  aan de basis van een echte democratie.
  • Stelling nemen tegen alle vormen van Shoah-ontkenning en de toenemende vervalsing rondom de positie van het toenmalige  geallieerden bondgenootschap met name ten nadele van de ex- Sovjet_Unie. De Tweede Wereldoorlog  1940-1945 is een oorlog tegen het fascisme geweest en niet vergelijkbaar in Nederland met enige andere oorlog hoe ernstig ook. Wij komen op voor een herdenking die het element van de gemeenschappelijke strijd tegen het fascisme in deze uniek maakt namelijk dat Indië, Korea en vele anderen oorlogen nooit de gemeenschappelijk hebben gekend als tegen het fascistisch Duitsland. Herdenk 1940-1945.  

 De AFVN roept op tot het voorkomen van de vernietiging van herdenkingsplaatsen 1940-1945 wat met name in Oost-Europa momenteel gebeurd.
En tegen het rehabiliteren van ( neo-) Nazi’s en hun huidige groeiende extreemrechtse aanhang die valse parolen prediken dat nieuwe Nederlanders de oorzaak zijn van alles wat misgaat in zonder over de echte oorzaken te willen spreken. 

Het fascisme is volgens Georgi Dimitroff (eenheid tegen het fascisme): “de openlijke terroristische dictatuur van de meest reactionaire en meest agressieve groepen van het financierkapitaal. Het fascisme stelt zich ten doel, om binnen het land de organisaties van de arbeidersklasse te vernietigen, alle progressieve krachten te wurgen en naar buiten toe de veroveringsoorlog om de wereldheerschappij voor te bereiden en te ontketenen.
Deze doeleinden probeert het fascisme te bereiken met terreurmethoden en sociale demagogie”