Skip to main content

Strijd is de traditie van de Februaristaking 194

By 28 januari 2024februari 2nd, 2024Laatste nieuws

De Anti-Fascistische oud-Verzetsstrijders Nederland heeft haar wortels in het Communistisch verzet gedurende de Tweede Wereldoorlog.

De AFVN/BvA is opgericht in 1976. De vereniging stelt zich ten doel:

1. te zorgen dat de daden van het antifascistische verzet bekendheid houden, respectievelijk bekendheid krijgen;
2. herlevend fascisme (neo-fascisme) te signaleren en met alle, bij de wet geoorloofde middelen te bestrijden;
3. te strijden voor vrede en vriendschap tussen de volkeren;
4. te strijden tegen iedere vorm van discriminatie.

De Eed van Buchenwald en de definitie over fascisme van Dimitroff vormen de basisprincipes van de AFVN.

“Waarom herdenken we de Februaristaking van 25 februari 1941?”

Dit zijn de woorden van het Amsterdamse comité herdenking Februaristaking 1941, in de tekst stond geen woord over de heldhaftige initiatiefnemers, allen leden van de CPN. Het waren de communisten die het initiatief namen tot de staking een dag eerder op de Noordermarkt in de Jordaan en het is een schande dat dit niet in de tekst vermeld staat.

Havenarbeiders, gemeentepersoneel en vele tienduizenden anderen speelden geen verstoppertje met mooie woorden, zij maakten een statement tegen fascisme: fascisten, blijf van onze landgenoten af! Die toevallig joden zijn. Hun strijd blijft tot op de dag van vandaag actueel. Denk aan het oplevend fascisme in Europa, in Oekraïne en de Baltische staten waar een fascist als Bandera gerehabiliteerd is. Hij staat bekend om de misdaden, de pogroms tegen joden, duizenden joden zijn er het slachtoffer van geworden. Waarom zwijgt het Comité Herdenking Februaristaking? Is een Nederlandse jood meer waard dan een Oekraïense? Bij Babi Jar, een ravijn in Kiev werden meer dan 150 000 joden met machinegeweren op de openbare weg vermoord door de Wehrmacht. Talloze monumenten als nagedachtenis aan de overwinning tegen het fascisme in Oekraïne zijn gesloopt.

Het fascisme in Europa en ook buiten haar grenzen wordt steeds meer geaccepteerd via populisme en vreemdelingenhaat.
Nederlandse militaire steun met wapens via Woensdrecht om Israël van wapens te voorzien om genocide op Palestijnen toe te passen is regeringsbeleid, daarmee is Nederland medeplichtig aan de genocide op de Palestijnen. Nederlandse militaire aanvallen op Jemen zonder enige goedkeuring van de VN worden geaccepteerd alsof er niets aan de hand is. En dat terwijl het Internationaal Vredeshof zich in ons land bevindt. Dit is allemaal het gevolg van het feit dat het VS imperialisme na WO2 de fakkel heeft overgenomen van het Duitse fascisme. De heersende elite in het westen heeft vele fascisten gerekruteerd om te gebruiken in de strijd tegen het communisme, vele fascisten zijn ook op belangrijke posities gekomen in de NAVO, een agressieve militaire alliantie die functioneert als de hulptroepen van de VS. Het gevolg is dat het fascisme nooit verdwenen is en we zitten er tot op de dag van vandaag mee.

Van groot belang is ook te benoemen dat Nederland, als NAVO-lid het fascisme in Oekraïne volop steunt, verder staat Nederland pal achter de fascistische politiek van Israël.

Een schande dat al deze onderwerpen niet benoemd zijn door het comité terwijl dit van groot belang is.

Willen we de traditie voortzetten van het verzet dan is het van groot belang om dit te vermelden. Enerzijds stil te staan bij de heldhaftige rol van de communisten in het verleden, tegelijkertijd vooruit te kijken en perspectief te bieden voor de toekomst.

De AFVN hanteert als een van haar basisprincipes de Eed van Buchenwald. Een van de frases luidt: ”Ons parool is de vernietiging van het Nazidom met al zijn wortels!” Willen we daadwerkelijk recht doen aan deze frase dan is het van groot belang om te benoemen wat die wortels zijn. Die wortels zijn het het misdadige systeem waarin de ene klasse de andere uitbuit, het ene volk het andere volk uitbuit, kort samengevat het kapitalisme. Fascisme is kapitalisme in haar meest gewelddadige fase. Vroeg of laat zullen we dit systeem moeten vervangen en zal er in elk land een (socialistische) omwenteling moeten plaatsvinden. Op dit moment is het ”nieuwe fascisme”, het grootste gevaar in de wereld het VS imperialisme met alle militaire interventies wereldwijd, met middeleeuwse tactieken om andere volkeren te onderdrukken, denk aan de misdadige sancties die ze opleggen aan bv Syrië, Iran, Venezuela en Cuba om maar een aantal voorbeelden te geven. De vernietiging van het VS imperialisme is de hoogste prioriteit en als antifascisten hebben wij de plicht om te strijden voor de ontmanteling van de NAVO. We zullen daarom ook afsluiten met de bekende maar nog altijd actuele leuze: Nederland uit de NAVO, de NAVO uit Nederland!

Eed van de gevangenen van het fascistische concentratiekamp Buchenwald:

Wij zweren!
. . . Wij staken de strijd eerst
wanneer ook de laatste schuldige
voor het gerecht van de volken staat!

Ons parool is de vernietiging van het Nazidom
met al zijn wortels! De opbouw van een nieuwe wereld
van vrede en vrijheid is ons doel!
Dat zijn wij de vermoorden,
hun familieleden schuldig.’

De AFVN staat 100% achter de verklaringen van de WAP, een internationale anti-imperialistische organisatie die zich richt tegen het VS imperialisme en strijd voor anti-imperialisme en socialisme.

Belgrade Declaration: The rising tide of global war and the tasks of anti-imperialists – Platform (wap21.org)

Nieuw tabblad (wapnews.org)

 

Het fascisme volgens Dimitroff: “de openlijke terroristische dictatuur van de meest reactionaire en meest agressieve groepen van het financierkapitaal. Het fascisme stelt zich ten doel, om binnen het land de organisaties van de arbeidersklasse te vernietigen, alle progressieve krachten te wurgen en naar buiten toe de veroveringsoorlog om de wereldheerschappij voor te bereiden en te ontketenen.
Deze doeleinden probeert het fascisme te bereiken met terreurmethoden en sociale demagogie”