Skip to main content

Stop geschiedvervalsing over bijdrage Sovjets Rode Leger

Op 2 mei 1945, de dag dat Berlijn capituleert, hijsen Russische soldaten de rode vlag op het gehavende Rijksdaggebouw
Soldier Waves a Soviet Flag over Berlin, 1945

Als de politiek en media nog even doorgaan met geschiedvervalsing heeft de enorm strijd van de Sovjet-Unie tegen Nazi-Duitsland nooit bestaan.

Van de redactie. ( Zie ook het bericht van de FIR over Rusland)
Ieder weldenkend mens weet dat de invasie op de Normandische stranden van de Amerikanen, Engelsen en Canadezen e.a.  belangrijk was, maar toch in de schaduw staat van de bijdrage van het Rode Leger.
De nazi’s verloren, mede door het niet kunnen innemen van Leningrad, de enorme verloren tankslag bij Koersk en de slag om Stalingrad hun moreel en  het grootste deel van hun legers en materieel. 

Schattingen aan de andere aan het verlies aan  mensenlevens gaan van meer als 20 miljoen Sovjet burgers en soldaten uit.  Onderzoekers stellen dat Hitler 90% van zijn militaire verliezen aan het Oostfront heeft geleden. Stalin heeft diverse malen aan zijn westerse bondgenoten verzocht haast te maken met de invasie op de West-Europese kusten.

Uiteindelijk werd het juni 1944, vrij laat,  gelet op de zware  verliezen van de fascistische legers toen al. Er was natuurlijk nog wel strijd in Afrika en de laars van Italië maar dat ging om een andere maat van oorlogsvoering als in de Sovjet-Unie.

De nieuwe Koude Oorlog retoriek heeft opnieuw zijn intrede gedaan, Merkel wordt wel in Normandië uitgenodigd  ter gelegenheid van 75 jaar herdenking  van de Invasie, terwijl in haar land populisten en Neonazi’s zich warm  lopen om opnieuw een te  basis leggen voor het Duitse revanchisme.

Poetin de huidige vertegenwoordiger van de toenmalige bondgenoten Roosevelt, Churchill en Stalin wordt niet meer uitgenodigd voor deze geallieerden herdenkingen. Het is een Westers feestje geworden en men is de Russische bijdrage bewust “vergeten”. 

Nederland, dat zijn bevrijding van het fascisme indirect ook aan de Sovjet-Unie dankt moet geen minachting voor de geschiedenis tonen en daarom ook het staatshoofd van Rusland uitnodigen bij de Slag om de Schelde op 31 augustus. Deze uitnodiging zou tevens  ook een goede stap in de richting van vrede in Europa zijn en de boycot tegen Rusland mogelijk kunnen doorbreken. 

Er zijn lichtpuntjes, op 9 mei organiseerde het Rusland en Oost-Europa instituut voor de eerste keer een vredestocht in Arnhem om aandacht te vragen voor de bijdrage van de Sovjet leger en de bevolking in de Tweede Wereldoorlog . Enkele honderden mensen liepen met de tocht mee..

Zie ook het bericht van de FIR over Rusland

Roosevelt, Churchill en Stalin op 28 november 1943 in Teheran