Skip to main content

Stop de opleving van het opkomende fascisme en de imperialistische oorlogsdrang

By 19 november 2023november 23rd, 2023Laatste nieuws

Platform

 

Stop de opleving van het opkomende fascisme en de imperialistische oorlogsdrang

De AFVN ziet met grote bezorgdheid de toenemende politieke invloed van extreemrechtse krachten, van gewelddadige neofascisten tot rechts-populistische groepen.

Denk daarbij aan de opleving van het fascisme in de Baltische staten, in Oekraïne en niet te vergeten de fascistische politiek van Israël tegenover de Palestijnen om maar een aantal voorbeelden te geven. Een gevaarlijk recent voorbeeld is de neofascistische regering in Italië, zo gebruikte Meloni openlijk leuzes van Mussolini, verheerlijkt zij deze fascist en steunt zij fascistisch Oekraïne. Maar er zijn meer voorbeelden, in verschillende Europese landen hebben we te maken met openlijke propaganda voor voormalige fascistische bewegingen en collaborateurs zoals Bandera in Oekraïne, Horthy en de Duitse SS in Hongarije, Lukow in Bulgarije, Mussolini’s fascisme in Italië, Chetnik in Servië en Ustasha in Kroatië, Baltische-SS als “vrijheidsstrijders” in Letland en Estland, Franco rehabilitatie in Spanje en het eren van Salazar in Portugal. Dit is in strijd met talrijke internationale verklaringen, zoals de resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over het bewaren van herinneringen (17 november 2014, bedoeld hiermee wordt het bewaren van fysieke herinneringen zoals monumenten) en de resolutie van het Europees Parlement over de toename van neofascistisch geweld in Europa aangenomen op 25 okt 2018.

Belangrijk hierbij is te vermelden dat het fascisme niet los staat van het huidige economische systeem, het kapitalisme, sterker nog, fascisme is kapitalisme in haar meest gewelddadige vorm en belangrijk is om te benoemen dat ten tijde van Hitler, Hitler/de nazipartij volop steun kreeg van de verschillende kapitalistische heersende elites in het westen, van de bankiers, industriëlen etc. en dat is met de huidige fascistische bewegingen niet anders. Zonder de steun van de westerse heersende elites zouden de fascisten nooit zoveel bereikt kunnen hebben.

Willen we effectief strijd leveren tegen het fascisme dan moeten we allereerst de hoofdzaak benoemen, dat is zoals al zonet benoemd het huidige kapitalistische systeem en nog specifieker het VS imperialisme met haar oorlogsdrang, in het Midden-Oosten, Oekraïne en met name ook in het Koreaans Schiereiland waar de VS de socialistische landen (zoals China, Noord-Korea) probeert te dwarsbomen via haar satellieten (zoals Zuid-Korea, Japan en Taiwan).

Maar het is niet alleen maar kommer en kwel, de tijd staat aan onze kant. Zodra Rusland het offensief van de Speciale Militaire Operatie begint, is het voorbij met het door de NAVO landen gesteunde Bandera-regime in Kiev. Er zal ongeveer een gebied rond en ten westen van Kiev overblijven als gedemilitariseerd gebied, niet NAVO lid zoals Oostenrijk.

Verder neemt het verzet toe, denk bv. aan de vele pro-Palestina demonstraties, het anti-imperialistisch blok is zich aan het verenigen, met name onder leiding van China en Rusland, denk daarbij aan initiatieven als de BRICS en de BRI (Belt and Road Initiative) en daarnaast de ontwikkelingen in Afrika en Latijns-Amerika. We moeten ons richten op het verdedigen van dergelijke antikoloniale projecten omdat deze initiatieven hoop bieden aan de arbeidersklasse wereldwijd en zorgen voor een flinke verzwakking van het imperialisme en een versterking van het anti-imperialisme.
BRICS wordt een manier voor de tot nog toe gekoloniseerde wereld om zich te verenigen tegen het imperialisme. BRICS geeft het Zuiden meer kracht om de imperialistische pogingen tot versterking van de neokoloniale controle af te slaan.
BRICS is een manier voor de meerderheid van de landen in de wereld (landen die hebben geweigerd mee te doen aan de oorlog van Washington tegen Rusland) om samen te komen en een nieuwe orde op te bouwen die onafhankelijk is van het neokoloniale systeem.

Het VS imperialisme is in staat van ontbinding en dat biedt hoop voor de volkeren in de wereld. Het is zaak om ons te organiseren en in het westen is er nog heel veel werk aan de winkel. Daarover valt nog wel meer te melden maar daar komen we wellicht in een volgend artikel op terug. Maar internationaal liggen de verhoudingen gelukkig anders en in het westen is ook e.e.a. gaande waar we graag de aandacht op willen richten: sinds kort bestaat het WAP (World Anti Imperialist Platform).

Belgrade Declaration: The rising tide of global war and the tasks of anti-imperialists – Platform (wap21.org)

Dat platform heeft als doel alle anti-imperialistische krachten te bundelen, WAP biedt daar een mooi platform toe en zij hebben een aantal prachtige verklaringen opgesteld: the Paris Declaration, the Belgrade Declaration, Caracas declaration en de Seoul declaration waarin heel goed beschreven staat wat de belangrijke taken zijn op dit moment. Belangrijk is om die boodschap die in de verklaringen beschreven staat uit te dragen aan de arbeiders, antifascisten, vredesactivisten over de hele wereld en wij als AFVN willen daar graag een steentje aan bijdragen en hopen van harte dat onze kameraden van de FIR dit platform willen steunen. Dat is hard nodig, willen we op een werkelijk betekenisvolle manier verzet plegen tegen het misdadige systeem en de strijd winnen.

De AFVN zal de ”Paris Declaration” gaan ondertekenen en de komende tijd de verklaringen op haar website publiceren.

Kort samengevat komt de boodschap van het WAP erop neer dat we ons moeten organiseren en alle acties moeten ondernemen, gericht op non-coöperatie met de oorlogsmachine. We moeten er alles aan doen om de imperialistische oorlogen te voorkomen, tegen te werken en de oorlogsplannen van de heersende klasse te saboteren.