Skip to main content

Stop de genocide, nu!

We hebben als AFVN twee nieuwe folders gemaakt, 1 over Palestina, 1 over de NAVO. We zullen beide folders plaatsen op de website en we willen eenieder die dit leest oproepen deze informatie zoveel mogelijk te delen, graag ook op straat aan vrienden, kennissen, tijdens alle vredesinitiatieven, demonstraties waar mogelijk. Het is van het grootste belang dat dit geluid zo breed mogelijk verspreid wordt om zoveel mogelijk mensen in Nederland bewust te maken en dat we deze eisen ook daadwerkelijk in de praktijk brengen. Dat zal noodzakelijk zijn, willen we de vrede een stap dichterbij brengen. We plaatsen nu de eerste folder.

Stop de genocide, nu!

De Anti-Fascistische oud-Verzetsstrijders Nederland heeft haar wortels in het Communistisch verzet gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Voor onze doelstellingen verwijzen we graag door naar onze website:

Over ons – Antifascistische oud-Verzetsstrijders Nederland (afvn.nl)

De Eed van Buchenwald en de definitie over fascisme van Dimitroff vormen de basisprincipes van de AFVN. Buchenwald is een concentratiekamp van het Hitler fascisme waar verschrikkingen hebben plaatsgevonden en ca. 56000 mensen zijn omgekomen. We zullen de volgende frases uit de eed eruit lichten:

‘Ons parool is de vernietiging van het Nazidom
met al zijn wortels! De opbouw van een nieuwe wereld
van vrede en vrijheid is ons doel!’

Willen we daadwerkelijk recht doen aan de Eed van Buchenwald dan is het van groot belang om te benoemen wat die wortels zijn. Die wortels zijn: het kapitalisme, het systeem waarin de ene klasse de andere uitbuit, het ene volk het andere volk uitbuit. Fascisme is kapitalisme in haar meest gewelddadige fase.  

We zullen ons deze keer concentreren op de fascistische politiek van de staat Israël tegenover de Palestijnen, het verzet groeit (denk aan de vele studentenprotesten) en dat is positief. Helaas gaat de genocide nog altijd door met verschrikkelijke gevolgen voor veel Palestijnen. Daar moet echt een einde aan komen, nu! Om het Palestijns verzet naar een hoger plan te brengen is het wel zaak dat we heel concreet onder elkaar zetten wat wij concreet zouden moeten doen en dat tijdens elke Palestina demo te scanderen om te beginnen. Wij willen als AFVN graag ons steentje bijdragen en oproepen tot de volgende eisen en de bijbehorende acties en we willen iedereen die dit bericht leest verzoeken dit zoveel mogelijk te verspreiden, sowieso bij alle Palestina demonstraties en bij alle vredesinitiatieven waar mogelijk en natuurlijk moeten we dit uiteindelijk met ons allen in de praktijk brengen:

We doen een beroep op productiemedewerkers om geen munitie of andere voorraden te maken die bestemd zijn voor gebruik door Israël;

– We roepen transportarbeiders op om geen munitie, troepen of andere voorraden te vervoeren die bestemd zijn voor Israël;

We roepen alle havenarbeiders op om de verscheping van wapens en andere voorraden naar Israël te blokkeren;

We roepen alle medewerkers van supermarkten op om te weigeren Israëlische producten of pro-Israëlische propagerende kranten en tijdschriften in de schappen van hun winkels te leggen;

– We roepen alle arbeiders op om hun regeringen te dwingen de diplomatieke banden met Israël te verbreken – er mag geen sprake zijn van normalisering van genocide;

En we roepen arbeiders overal op om dezelfde houding van non-coöperatie toe te passen op elk onderdeel van de imperialistische oorlogsmachine van de NAVO, die haar proxies in het Midden-Oosten steunt en te hulp schiet.

We roepen alle media en communicatie technici op om te weigeren dergelijke leugens af te drukken of uit te zenden;

– We roepen alle journalisten op om te weigeren informatie te schrijven of uit te zenden die de misdaden van het huidige bewind in Israël rechtvaardigt of vergoelijkt of die hun valse verhaal versterkt, waarbij we ons herinneren dat journalistiek die agressieve oorlogsmisdaden rechtvaardigt op de tribunalen van Neurenberg werd geclassificeerd als een oorlogsmisdaad op zich.

Wij eisen verder:

– Een einde aan de westerse imperialistische militaire, financiële, diplomatieke en media-steun voor Israël;

– Een onmiddellijk einde aan de genocidale bombardementen en gewapende invallen van Israël in Gaza, inclusief het gebruik van internationaal verboden witte fosfor en andere niet-gedeclareerde chemische wapens en wapens met uraniumtoppen;

– De onmiddellijke opening van de grenzen voor vrije doorgang van Palestijnen van en naar hun thuisland;

– De vrijlating van alle politieke gevangenen en geïnterneerden uit Israëlische gevangenissen;

– Het einde van de bezetting van 1967 Palestina, met inbegrip van de terugtrekking van de Israëlische strijdkrachten, de afbraak van de scheidingsmuren en militaire controleposten, de ontmanteling van de illegale nederzettingen en de afschaffing van de gesegregeerde infrastructuur in Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook;

– Vrijheid voor het Palestijnse volk in heel 1948 Palestina om hun eigen vertegenwoordigers te kiezen om hen te vertegenwoordigen in gesprekken naar een zinvolle vredesregeling;

– Alle buitenlandse bases van de VS terugtrekken!

Geen Nederlandse troepen buiten onze eigen landsgrenzen.

De garantie en implementatie van het universeel erkende recht op terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen die sinds 1948 met geweld van hun land en hun huizen zijn verdreven;

– Een einde aan de imperialistische inmenging in de aangelegenheden van alle landen in het Midden-Oosten.

En last but not least: Nederland uit de NAVO, de NAVO uit Nederland nu!

Draag je de AFVN een warm hart toe en wil je onze nieuwsmail ontvangen of wil je graag iets betekenen voor de AFVN? Stuur dan een e-mail naar: secr@afvn.nl
De AFVN is een financieel onafhankelijke organisatie, compleet afhankelijk van vrijwillige bijdragen en ontvangt geen subsidie. Wil je ons financieel ondersteunen? Doneren kan handmatig via overschrijving op rekeningnummer NL97 INGB 0002 3416 00 t.n.v. H. van Kasbergen

Het fascisme volgens Dimitroff: “de openlijke terroristische dictatuur van de meest reactionaire en meest agressieve groepen van het financierkapitaal.

Het fascisme stelt zich ten doel, om binnen het land de organisaties van de arbeidersklasse te vernietigen, alle progressieve krachten te wurgen en naar buiten toe de veroveringsoorlog om de wereldheerschappij voor te bereiden en te ontketenen.
Deze doeleinden probeert het fascisme te bereiken met terreurmethoden en sociale demagogie”

www.afvn.nl