Skip to main content

Slachtoffers: ‘Officiële steun voor SS-herdenking Ysselsteyn onaanvaardbaar’

By 16 november 2019oktober 13th, 2020Ingezonden, Tweede wereldoorlog, Ysselsteyn

AMSTERDAM-YSSELSTEYN, 13 nov. 2019 – De komende herdenking, zondag, op de grote nazi- en SS-begraafplaats Ysselsteyn (Venray) krijgt officiële steun van de Oorlogsgravenstichting (OGS) en het Nationaal Comité 4 en 5 mei (NC). 

Slachtoffers en hun nazaten, Joden, verzetsmensen en groepen tegen het fascisme, o.m. uit Duitsland en Frankrijk noemen deze steun ‘onaanvaardbaar’. Venray

Piet Hein Donner bij herdenking 2018 nazibegraafplaats Ysselsteyn/Venray


De voorzitter van de Oorlogsgravenstichting, ex-CDA-minister Piet Hein Donner, nam vorig jaar deel aan de herdenking op deze grootste nazibegraafplaats in Nederland en is voornemens dat dit jaar weer te doen. In Venray liggen ruim 31.000 doden, onder hen ook zware Nederlandse beulen en verraders, die op allerlei wijzen de naziterreur en de Holocaust ondersteunden. Het is de grootste nazibegraafplaats zo dicht bij Duitsland, dat geen enkele nazibegraafplaats van deze omvang heeft.
De organisaties begrijpen niet hoe voorzitter Donner van de OGS deel kan nemen aan deze herdenking. Zij wijzen erop dat de koning beschermheer is van de OGS, en dat zijn grootvader Bernhard lid was van de SS. Daarom moet de OGS volgens hen bijzonder voorzichtig opereren.

De protesterende organisaties zijn de AFVN-Bond van Oud-verzetstrijders en Antifascisten, het Comité van Waakzaamheid tegen Herlevend Fascisme, de Vereinigung der Verfolgten des Nazismus VVN-BvA uit Duitsland, de Fédération Internationale des Rësistants uit Berlijn  (koepel van Europese verzetsgroepen) en de stichting van Serge en Beate Klarsfeld, de laatst levende Europese nazi-jagers.


De Duitse ambassadeur zal zondag in Ysselsteyn een krans leggen voor de daders menen de critici, uitvoerders van de Holocaust, grote nazibeulen en zware Nederlandse oorlogsmisdadigers. Een aantal generaals van de Bundeswehr, uit Nederland en andere navo-landen doen ook mee. Ook enkele plaatselijke politici, wethouders, de burgemeesters en Nederlandse veteranen nemen deel aan het eren van de nazi’s. De nazaten van de slachtoffers noemen dit ‘uiterst pijnlijk’. Zij wijzen erop dat ook neonazi’s hier paraderen.De SS-officier die Anne Frank en haar familie liet deporteren, Julius Dettmann, ligt hier. Ook SS-majoor en commissaris van Nijmegen, Anton van Dijk, die persoonlijk meedeed aan arrestaties van Joden en daarna hun huizen beroofde, ligt hier. Net als de eerste Nederlander die zich aanmeldde bij de SS, Willem Heubel uit Amsterdam en tientallen ‘zware SS-beulen en verraders’.
Ook het Nationaal Comité blijkt nu Ysselsteyn te erkennen. De regering heeft het NC is opgericht om louter de Nederlandse slachtoffers van WO-II te herdenken. Maar het vermeldt nu stilzwijgend ook de nazibegraafplaats tussen de monumenten voor de slachtoffers op zijn  website. Even stilzwijgend heeft het NC de termen ‘Nederlands’ en ‘slachtoffers’ uit zijn defintiie van te herdenken personen geschrapt. Daardoor vallen ook de daders zoals nazí’s en SS-beulen er nu onder. Onder de Joodse schrijfster en Holocaust-overlevende Chaja Polak uit Amsterdam maakt daar ernstig bezwaar tegen.

Tegen de herdenking op de nazibegraafplaats voeren enkele groepen actie. Hun leus is: ‘Geen eer voor de man die Anne Frank liet deporteren’. Ook de zoon van één van de grootste Nederlandse verzetsmensen, ds Slomp jr, steunt de actie, net als de oud-voorzitter van het Int. Dachau Comité, mr Pieter Dietz de Loos. Het Anne Frank Huis heeft laten weten niets te maken te willen hebben met de herdenking in Ysselsteyn.
In zijn boek ‘Voor iedereen een krans?’ over herdenken in Nederland wijst ethicus dr Rik Peels van de VU erop, dat er geen enkele reden bestaat om de dodelijke vijand van toen te eren.

Hij gaat op alle argumenten in, zoals ‘verzoening’ (die allang plaats heeft gehad) en ‘nazi-dienstplicht’ (die nazisoldaten niet het recht gaf burgers te doden) of ‘vergeving’ (die alleen op persoonlijk niveau kan). Peels benadrukt dat alle nazisoldaten en vooral de SS’ers in meerdere of mindere mate betrokken waren bij de uitvoering van de terreur in Nederland en de Holocaust. Hij wijst er ook op, dat het voor de jeugd essentieel is om een helder onderscheid tussen goed en fout te krijgen. http://www.rikpeels.nl/files/Voor.iedereen.pdf