Skip to main content

Schande! Canadees Lagerhuis eert nazimisdadigers

De Panhelleense Unie van Strijders in het Griekse Verzet en het Democratische Leger van Griekenland(PEAEA-DSE), hekelt de onaanvaardbare, verachtelijke houding van de Canadese regering, het Lagerhuis van Canada, premier Justin Trudeau en alle parlementsleden die, samen met Oekraïense Volodymyr Zelensky, een nazimisdadiger, Yaroslav Hunka, hebben geëerd en toegejuicht, hij heeft gevochten in de beruchte Waffen-SS (de Eerste Oekraïense Divisie) tijdens de Tweede Wereldoorlog.

78 jaar sinds de antifascistische overwinning van de volkeren

(Nazi) Hunka “is een Oekraïense held, een Canadese held, en we danken hem voor al zijn diensten”, zei de voorzitter van het Lagerhuis van Canada, Anthony Rota, verontwaardigd… En dit terwijl de Eerste Oekraïense Divisie verantwoordelijk was voor de massamoord op onschuldige burgers met een brutaliteit en kwaadaardigheid die onvoorstelbaar is.
Dit is een wrede provocatie voor de strijders van het Griekse verzet en alle volkeren die hun bloed vergoten in de strijd tegen de Nazi-bezetters om hun land te bevrijden van het Nazi-beest en zijn lokale collaborateurs.

We herinneren eraan dat in ons land eerder de regering van de Nieuwe Democratie en de andere burgerlijke partijen (SYRIZA, PASOK, enz.) in het Griekse parlement applaudisseerden voor vertegenwoordigers van het Nazi Azov Bataljon van Oekraïne… Het was alleen de Communistische Partij van Griekenland die niet deelnam aan het parlement op die dag en de provocatie fiësta van de nazi’s veroordeelde, en daarmee uitdrukking geeft aan de antifascistische geest van het Griekse volk.

Deze zielige, smerige daad van het Canadese Lagerhuis is een gevolg van de anticommunistische hysterie die wordt gecultiveerd, voornamelijk in de landen van de EU-VS-NAVO enz. Eens te meer wordt onthuld dat, door fascisme met communisme te vereenzelvigen, de verachtelijke theorie van de twee uitersten en totalitarisme het fascisme vrijspreekt – geboren en gekweekt door het kapitalisme – en het versterkt als de meest arbeidsvijandige hefboom van het kapitalisme, de meest tegen de arbeiders gerichte hefboom van het kapitalisme, dat met zijn aanvalsbataljons wordt ingezet om de arbeiders- en volksbeweging en de communisten te verpletteren.
Deze provocatie van het Canadese Lagerhuis komt als een voortzetting van de imperialistische EU’s tolerantie tegenover de verheerlijking van de nazimisdadigers, zoals dat typisch gebeurt in de Baltische staten en andere voormalige socialistische lidstaten. Bourgeoisregeringen en imperialistische stafleden hebben geen terughoudendheid in dit te doen, zoals werd bewezen in 2014 met de interventie om de Oekraïense regering omver te werpen en een pro-fascistisch regime te vestigen.

Deze onaanvaardbare houding van het Canadese leiderschap bevestigt eens te meer dat fascisme-nazisme wordt gekoesterd en gesteund, nazisme wordt gekoesterd en gesteund door het monopolistische kapitalisme als de waakhond van het systeem tegen de arbeiders die voor hun rechten vechten, zoals in ons land het geval is met de nazi-formatie van de Gouden Dageraad en andere soortgelijke fascistische formaties, zoals de partij van de “Spartanen”.

HET BESTUUR VAN PEAEA-DSE

Disgrace! Canadian House of Commons honoured Nazi criminals