Skip to main content

Racisme en Fascisme = Moord!

By 4 maart 2024Laatste nieuws

Racisme en Fascisme = Moord!

De Anti-Fascistische oud-Verzetsstrijders Nederland heeft haar wortels in het Communistisch verzet gedurende de Tweede Wereldoorlog.

De AFVN/BvA is opgericht in 1976. De vereniging stelt zich ten doel:

1. te zorgen dat de daden van het antifascistische verzet bekendheid houden, respectievelijk bekendheid krijgen;
2. herlevend fascisme (neo-fascisme) te signaleren en met alle, bij de wet geoorloofde middelen te bestrijden;
3. te strijden voor vrede en vriendschap tussen de volkeren;
4. te strijden tegen iedere vorm van discriminatie.

De Eed van Buchenwald en de definitie over fascisme van Dimitroff vormen de basisprincipes van de AFVN. We zullen de volgende frases uit de eed eruit lichten:
Ons parool is de vernietiging van het Nazidom met al zijn wortels! De opbouw van een nieuwe wereld van vrede en vrijheid is ons doel!’

Willen we daadwerkelijk recht doen aan de Eed van Buchenwald dan is het van groot belang om te benoemen wat die wortels zijn. Die wortels zijn: het kapitalisme, het systeem waarin de ene klasse de andere uitbuit, het ene volk het andere volk uitbuit. Fascisme is kapitalisme in haar meest gewelddadige fase.

Racisme en Fascisme = Moord!

De grote antifascist Dimitroff koppelde racisme en fascisme aan elkaar. De heersende klasse gebruikt fascisme en racisme om de arbeiders en ook jongeren te verdelen op basis van bv. kleur, religie en nationaliteit. Om voorbeelden te geven: denk aan de politiek van de neofascisten in Oekraïne tegenover de Russisch sprekende bevolking en de politiek van de staat Israël tegenover de Palestijnen. In deze oorlogen sterven duizenden soldaten aan beide zijden. Door de economische en militaire steun van de EU en NAVO lopen de aantallen op. Daarom nu vrede en onderhandelingen, zowel in Oekraïne alsook in Palestina.

De NAVO oorlogen zorgen ook nog eens voor ontheemden en vluchtelingen met als gevolg een woningtekort voor met name jongeren. Belangrijke kennis verdwijnt uit deze door oorlog getroffen landen en het kapitaal krijgt goed opgeleide mensen gratis.

Verder hebben de sancties tegen Rusland tot gevolg dat de prijzen veel hoger zijn geworden en er is sinds 2022 (na de militaire interventie van Rusland) sprake van een toenemende censuur in de EU op informatie die vanuit Rusland afkomstig is.

Willen we aan al deze ellende een einde maken dan zullen we dit systeem vroeg of laat moeten vervangen en zal er in elk land een (socialistische) omwenteling moeten plaatsvinden. Het grootste gevaar in de wereld is het VS imperialisme met haar 1000 militaire basissen over de gehele wereld (die ook nog eens een enorme hoeveelheid milieuschade teweeg brengen). Op dit moment verspreiden de vlammen van de Derde Wereldoorlog zich van Oost-Europa via West-Azië (het Midden-Oosten) naar Oost-Azië en dreigt de oorlog uit te breken in het Koreaans schiereiland. Verder wil het westen nog meer olie op het vuur gooien m.b.t. Oekraïne. De vernietiging van het VS imperialisme is daarom de hoogste prioriteit en een belangrijke stap daarin is de ontmanteling van de NAVO. De AFVN heeft de verklaring van Parijs van de WAP (World Anti-Imperialist Platform) ondertekend.
Paris Declaration: The rising tide of global war and the tasks of anti-imperialists – Platform (wap21.org)

De WAP heeft als doel om internationaal de krachten te bundelen tegen het VS imperialisme. Daarbij zijn de volgende taken van groot belang en een oproep tot actie:

We moeten ons mobiliseren voor een campagne van daadwerkelijk verzet tegen de imperialistische oorlogsinspanning, saboteer de NAVO-oorlogsmachine.

weiger mee te vechten in, of steun te verlenen (direct of bij volmacht) aan de legers van de NAVO. 

weiger NAVO mannen en materiaal te vervoeren. 

NAVO-bases mogen niet meer ongehinderd op ons grondgebied opereren.

weiger  NAVO-wapens en ander belangrijk materiaal te produceren of te leveren.

– weiger imperialistische propaganda leugens uit te zenden, te drukken of te verspreiden

weiger mee te werken aan imperialistische handels- en sanctie-oorlogen.

– En last but not least: Nederland uit de NAVO, de NAVO uit Nederland nu!

Het fascisme volgens Dimitroff: “de openlijke terroristische dictatuur van de meest reactionaire en meest agressieve groepen van het financierkapitaal.

Het fascisme stelt zich ten doel, om binnen het land de organisaties van de arbeidersklasse te vernietigen, alle progressieve krachten te wurgen en naar buiten toe de veroveringsoorlog om de wereldheerschappij voor te bereiden en te ontketenen.
Deze doeleinden probeert het fascisme te bereiken met terreurmethoden en sociale demagogie”
www.afvn.nl