Skip to main content

Politie pakt GeenStijl aan na bedreiging van antifascist in Indonesië-discussie

By 29 september 2018oktober 2nd, 2018Bersiap, Doorgeplaatst, Indonesie 1945-1950, Ingezonden, Pers
AMSTERDAM/BUSSUM, 29 sept. 2018 
De politie heeft een officiële vordering aan GeenStijl opgelegd om de naam en het adres van een vrijwillige bijdrageschrijver te verkrijgen. Deze had op GS onder een schuilnaam een zeer ernstige mishandeling voorgesteld.
GeenStijl weigert medewerking, zo meldt de website.
Deze mishandeling was gericht tegen Bussumse antifascist Arthur Graaff, landelijk woordvoerder van de AFVN-Bond van Antifascisten, vanwege de positie van de bond in de Indonesië-discussie. GeenStijl heeft de vordering van de politie gepubliceerd.
De AFVN-BvA stelt dat Nederland Indonesië 350 jaar moorddadig en illegaal heeft onderdrukt, bezet en uitgebuit en dat de Nederlandse oorlog tegen het land van 1945 tot 1950 een oorlogsmisdaad en daad van agressie tegen een vreemde mogendheid was. 
 
Woordvoerder Graaff wil uit afkeer noch de schuilnaam van de schrijver, noch de mishandeling herhalen. Hij heeft GeenStijl wel laten weten binnen een week excuses van zowel de site als de schrijver te verwachten. De site schrijft de afgelopen week dat Graaff geen woordvoerder van de AFVN-BvA meer zou zijn, wat eveneens niet klopt.
 
De antifascist had aan het begin van dit jaar tweemaal GeenStijl en wat hij aanduidt als ‘rechtse propagandaorganisaties’ laten weten dat zij niet welkom waren op evenementen die hij organiseerde in Bussum en Hilversum. De sites reageerden daar met groot misbaar op en kozen Graaff als doelwit.
 
Onder meer Graaffs vakbond, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, waarvan hij bestuurslid was en intussen 40 jaar onafgebroken betalend lid is, liet weten deze beperking aan ‘aantasting van de persvrijheid’ te vinden.
 
De secretaris van de NVJ, Bruning, meldde in maart formeel aan Graaff dat hij geroyeerd zou worden als hij opnieuw zulke organisaties uitsloot. De woordvoerder is niet geroyeerd.
 
De antifascist heeft er al eerder op gewezen, dat sites als GS, PowNed, DDS en andere, zich niet conformeren aan de journalistieke code van de NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren. Leidende principes daarvan zijn waarheidsvinding, fairness en hoor en wederhoor. Daarom acht de woordvoerder dit geen persmedia. Deze sites hebben meermalen opzettelijk verdraaiend, onwaar, unfair of vernederend over de antifascisten of hun woordvoerder gepubliceerd. Daarbij komt ‘spelen op de man’ vaak voor.
 
Ook medewerkers van zulke sites kunnen zich volgens de woordvoerder niet journalist noemen en zich evenmin beroepen op journalistieke voorrechten. Ook wijst Graaff erop, dat het ene evenement, de opening van een expositie van zijn foto’s uit concentratiekamp Dachau, waar zijn oom werd vermoord, een privéaangelegenheid was waar hij voor kon uitnodigen en uitsluiten wie hij wou.
 
De Nederlandse militairen die tegen Indonesië vochten, met name die van het KNIL, zijn volgens de AFVN-BvA en andere organisaties oorlogsmisdadigers, vooral als zij slachtoffers maakten. In totaal kwamen in deze oorlog 6.000 Nederlandse soldaten om in Indonesië, en geschat minstens 150.000 Indonesiërs, overwegend burgers, onder wie duizenden vrouwen en kinderen. 
 
In 2011 veroordeelde de rechtbank in Den Haag de Nederlandse staat tot het betalen van schadevergoedingen aan slachtoffers van de oorlog van 45-50 uit het Indonesische dorp Rawagede. Dit proces werd aangebracht door Jeffry Pondaag, voorzitter van het Comité Nederlandse Ereschulden. De AFVN-BvA werkt sinds twee jaar intensief samen met deze stichting.
 
______________________