Skip to main content

Over ons

AFVN/Bond van Antifascisten

De volledige naam van de vereniging is: Antifascistische oud-Verzetsstrijders Nederland / Bond van Antifascisten.

De vereniging stelt zich ten doel:

  • te zorgen dat de daden van het antifascistische verzet bekendheid houden, respectievelijk bekendheid krijgen;
  • herlevend fascisme (neo-fascisme) te signaleren en met alle, bij de wet geoorloofde middelen te bestrijden;
  • te strijden voor vrede en vriendschap tussen de volkeren;
  • te strijden tegen iedere vorm van discriminatie.

De AFVN gaat bij haar beoordeling aangaande fascisme uit van de definitie van Georgi Dimitroff.

Vanaf de oprichting van de vereniging in 1976 is er bijna ononderbroken tot en met 2009 een kwartaalblad uirgegeven: de antifascist.

Vanaf eind 2004 beschikt de vereniging ook over een website. Sindsdien is het kwartaalblad ook op deze website geplaatst. Voorzover mogelijk ook met kleurenfoto’s.

Oprichters en bestuur

De AFVN is opgericht door oud-verzetsstrijders Henk en Alie van Luttikhuizen.

Voorzitter van de bond was van 1976 tot 2002 Henk van Luttikhuizen, van 2003 tot 2006 de oud-verzetsstrijder Joop Smidt en van 2007 tot haar overlijden op 30 september 2011 de Auschwitz-overlevende Celine van der Hoek-de Vries.

Van september 2013 tot september 2015 was Kees van der Pijl, emeritus hoogleraar van de Universiteit van Sussex, voorzitter.

Het bestuur bestaat momenteel uit twee personen:
Voorzitter: Vacant
Secretaris/penningmeester: Hein van Kasbergen
Algemeen bestuurslid: Jan Cleton

De AFVN is lid van de Fédération Internationale des Résistants – anti fascistische organisatie, kortweg FIR.

De AFVN neemt regelmatig deel aan de besprekingen en de congresssen die door de FIR georganiseerd worden.

De belangrijkste berichten vanuit deze overkoepelende organisatie worden op de website geplaatst.

Antifascisme

De AFVN ontleent zijn bestaansrecht aan de strijd tegen het “nazifascisme” en hanteert de definitie van fascisme zoals die door de Bulgaarse communist Georgi Dimitrov werd gegeven: fascisme is de openlijke terroristische dictatuur van de meest reactionaire en meest agressieve groepen van het financierskapitaal. Het fascisme stelt zich ten doel om binnen het land de organisaties van de arbeidersklasse te vernietigen, alle progressieve krachten te wurgen en naar buiten toe de veroveringsoorlog om de wereldheerschappij voor te bereiden en te ontketenen. Deze doeleinden probeert het fascisme te bereiken met terreurmethoden en sociale demagogie. De AFVN is tegen elke vorm van racisme en stelt zich ten doel de strijd tegen het fascisme en racisme met elkaar te verbinden en het perspectief op een socialistische maatschappij levend te houden.

Dimitrof-G.-Eenheid-tegen-het-fascisme.pdf (afvn.nl)

Samenwerking

De AFVN werkt ook samen met de VVN-BdA, de Duitse antifascistenvereniging VVN-BdA, en met diverse anti-discriminatie-organisaties. Bij gelegenheid werkt de bond samen met de overheid zoals gemeenten Oss, Huizen en Hilversum, instellingen als het oorlogsmuseum Overloon, het Comité Februaristaking, het Nederlands Dachau Comité en Federatief Joods Nederland.