Skip to main content

Opiniestuk: DE MASSAMIGRATIE, DE GLOBALISTEN ELITE, EN DE SLACHTOFFERS

By 16 november 2018Doorgeplaatst, Opiniestuk

Bron: Het Rode Vaandel
Er is intussen veel bekend over de massamigratie naar Europa, waar de westerse elite druk mee bezig is, en veel in heeft geïnvesteerd. We kennen de VN plannen uit 2001, de eerste grote vloedgolf van 2015, en nu het Global Pact for Migration. Allemaal instrumenten die zijn ingezet om zo veel mogelijk migranten uit Afrika en het Midden Oosten naar Europa te halen. De meeste van hen zijn in Duitsland, Frankrijk en Scandinavië terechtgekomen. Maar ook veel andere landen, waaronder Nederland, zijn door de instroom getroffen. Al in 2015 zeiden wij dat dit geen toeval was. Dat het op hoog niveau georganiseerd moest zijn. We hebben intussen gezien dat dit inderdaad het geval was, en dat het komende migratiepact dit hele proces moet legaliseren en permanent maken.

Wat staat er in de verklaring van Marrakesh

De gevolgen in veel Europese landen zijn duidelijk zichtbaar. Spanningen, terroristische aanslagen, steekpartijen en verkrachtingen. Verder zien we steeds meer criminele clans uit de herkomstlanden, die zich hier opnieuw organiseren. Kortom; Europa is nog nooit zo onveilig geweest. Als de plannen in het pact doorgang vinden, komen er in de komende jaren tussen de 100 en 300 miljoen migranten bij. Het is overbodig om uit te leggen wat daarvan de consequenties zullen zijn. Maar waarom riskeren de Europese regeringen zoveel, zelfs de levens van hun eigen burgers? Waarom wordt de instroom niet gestopt, ondanks het feit dat de bevolking in de verschillende landen over het algemeen tegen is? Om daar achter te komen, moeten we eerst kijken naar hoe de migranten hier naar toe komen, en wat dat betekend voor de landen die ze verlaten. Er zijn immers meer slachtoffers van dit smerige spel dan alleen de bevolking van West Europa.

We hebben gezien dat de elite er alles aan doet om mensen naar Europa te halen. Maar hoe doen ze dat, en wat zijn ze met deze mensen van plan? De plannen lopen al vele jaren, dus heeft men er ook veel werk van gemaakt, en is het goed georganiseerd. We kunnen op dit gebied een twee sporen beleid vaststellen. Ten eerste heeft de westerse elite een aantal landen onstabiel gemaakt door opstanden en burgeroorlogen. Daar kwamen natuurlijk ook de nodige interventies aan te pas. We denken hierbij aan Syrië, Irak, Afghanistan en Libië. Maar ook de zogenaamde “Arabische Lente” speelde een rol. Het spreekt voor zich dat deze chaos grote vluchtelingenstromen in gang zette. Maar de meeste mensen trokken naar veilige gebieden of buurlanden. Dat was natuurlijk niet de bedoeling van Soros en andere globalisten, die de mensen juist naar Europa willen hebben. Hierbij werd het tweede spoor ingezet. Afrika kreeg in snel tempo toegang tot het internet, en er werden grote hoeveelheden smartphones geleverd. Op deze manier kregen veel mensen kijk op het westen, en menigeen besloot om een poging te wagen, om naar de overkant te komen.

Precies dat was de bedoeling. De smartphones kwamen ook van pas om de mensen de weg te wijzen en contact te laten maken. Maar het gaat intussen nog verder. Op dit moment zit er een grote groep migranten vast aan de grens tussen Bosnië en Kroatië. Zij zijn bewapend met messen en dreigen steeds opnieuw om de grens te bestormen. Verschillende bronnen melden nu, dat deze migranten kredietkaarten hebben die niet op naam staan, maar waarmee ze wel geregeld geld kunnen opnemen. De kaarten zijn ondermeer van Mastercard en dragen het logo van de EU of de UNHCR, maar het is niet duidelijk wie voor het geld zorgt. Ook hier zou Soros wel weer eens een vinger achter kunnen hebben, want hij heeft openlijk gezegd dat hij 500 miljoen Euro in de massamigratie naar Europa wil investeren. Met het migratiepact in het verschiet vindt men het niet meer nodig om zaken geheim te houden. Het pact zal toch alles legaal maken, ook de misdaden uit het verleden. 

Dan komen we bij de vraag, waarom is dit alles nodig? Ook hier zien we weer een twee sporenbeleid. Een deel van de elite wil de migranten gebruiken als goedkope werkkrachten. De bewering dat men vakmensen aan het importeren is, kunnen we als onzin wegzetten. Terwijl de automatisering de komende jaren zal toenemen, blijft er wel werk voor ongeschoolde krachten. De migranten komen dan dus mooi van pas, en ze kunnen gelijktijdig worden gebruik om door concurrentie de arbeidsvoorwaarden van de huidige werknemers te verslechteren. Van de mooie dromen die de migranten in ondermeer Afrika kregen voorgeschoteld, zal niets terecht komen. Ze zullen worden uitgebuit en misbruikt. Dat zal op zijn beurt weer meer criminaliteit opleveren, maar daar zullen we nu even niet op in gaan. We kunnen dit spoor dus als de gewone kapitalistische uitbuitingspolitiek beschrijven. Het is trouwens ook niet zo dat er echt gebrek aan vakmensen in Europa is. Het is veel meer het geval, dat er in een aantal sectoren slecht betaald wordt, en dat mensen die banen liever niet aannemen, omdat ze van het betaalde loon niet kunnen rond komen. Er zijn dus voldoende mensen voor handen, maar de werkgevers weigeren om een behoorlijk loon te betalen en blijven dan met vacatures zitten. Het leger van migranten kan vervolgens worden gebruikt om de loonkosten nog verder te drukken.

Het tweede spoor bestaat uit een aantal zogenaamde One World ideologen, die er van dromen in Europa een nieuwe gemengde bevolking te vestigen. Dit wordt als een experiment gezien. Men wil de huidige natiestaten afschaffen, en de volkeren weerloos maken door hun tradities, identiteit en geschiedenis uit te wissen, of om te vormen. Op die manier moet er een soort Verenigde Staten van Europa ontstaan, met een gemengde bevolking die passief is, en makkelijk tegen elkaar kan worden uitgespeeld. Dat zal de weg vrijmaken voor de grote oorlog tegen Rusland, waar men al jaren van droomt. Het einddoel is een verslagen Rusland, en wereldheerschappij voor de westerse elite, met de Amerikanen voorop. Niemand kan op dit moment voorspellen hoeveel mensenlevens dit gaat kosten, en hoe groot de schade zal zijn. Maar zeker is wel dat het Europa in scherven zal achterlaten. Ook de migranten zullen hier het slachtoffer van worden.

Maar nu even terug naar de herkomst landen. Het spreekt voor zich dat de grote uittocht een dramatisch effect zal hebben op de landen in Afrika en het Midden Oosten, die worden leeggezogen door de globalisten. Het is niet voor niets dat ze vooral krachtige jonge mannen naar Europa halen. Precies die generatie die het eigen land zou moeten opbouwen, zeker nu in landen als Syrië en Eritrea de oorlogen en conflicten aan een einde komen. Van die opbouw gaat onder de huidige omstandigheden niets terechtkomen. Wie moet de nieuwe wegen aanleggen, de ziekenhuizen en scholen weer opbouwen? De problemen zullen alleen maar groter worden, want zij die achter blijven hebben weinig kracht en natuurlijk ook geen geld. Het zal dus blijven bij armoede, een gebrekkige gezondheidszorg, en de ene natuurramp na de andere. Ook dit is een misdaad die door de globalisten en de Multi-Culti ideologen wordt begaan.

Kan het anders? Natuurlijk kan dat. Europa heeft de massamigratie niet nodig. De Europese landen zijn meestal dicht bevolkt en geen migratiegebieden. Als er gebrek aan vakmensen is, kan daar gericht naar gezocht worden, en beter betaald, zonder hele stromen gelukzoekers binnen te halen, die alleen maar een teleurstelling zal wachten. Veel beter zou het zijn om het geld dat nu naar de massamigratie en de asielindustrie gaat, in Afrika en het Midden Oosten te investeren. Hulp ter plekke dus. De huidige ontwikkelingshulp lost de problemen niet op, omdat het meestal een kwestie van voor wat, hoort wat is. Dat maakt de volkeren in deze landen alleen maar meer afhankelijk, en houdt de corrupte elites aan de macht. Zij steken het geld in hun eigen zak en laten de bevolking in armoede achter. Maar gerichte hulp om echte projecten van de grond te krijgen op het gebied van industrie en landbouw, zou wel een verschil maken. Sommige organisaties, zoals de Alternative Help Association (AHA), zijn daar al mee bezig, maar worden door de globalisten tegengewerkt. Met de juiste middelen kan alles, want zoals Israel heeft laten zien, is zelfs de droogste woestijn tot bloei te brengen. De toekomst van de mensen die nu op gepakte koffers zitten, ligt in Afrika en het Midden Oosten, niet hier waar ze alleen maar zullen worden uitgebuit en misbruikt.

Laat een ding duidelijk zijn: iedereen in Europa die opkomt voor open grenzen en ongecontroleerde migratie helpt de migranten niet. Integendeel; ze spelen in de kaart van de globalisten, die hun plannen tegen iedere prijs willen uitvoeren. Ook deze figuren beweren uit humanitaire redenen te handelen. Het kan eigenlijk niet hypocrieter. Zij spelen hun smerige spel, waar zowel wij als Europese volkeren, en gelijktijdig ook de migranten, slachtoffer van worden. Wie Afrika en het Midden Oosten wil steunen, moet hulp en investeringen ter plaatse eisen, en niet nog meer instroom van migranten. Het is dus in het belang van ons allemaal, inclusief ook de mensen in Afrika en het Midden Oosten, dat de grenzen dicht gaan, dat er echte duurzame hulp ter plekke komt, en dat de plannen van de globalisten worden gedwarsboomd.

Dus geen migratiepact, en geen ruimte voor bloedzuigers als Soros en zijn collaborateurs en volksverraders. Zij zijn de vijanden van ons allemaal. Iedereen die Soros en de globalisten steunt, kiest voor oorlog, moord, uitbuiting en verkrachting. Eigenlijk dus voor het einde der tijden. Het wordt tijd dat mensen die nog steeds “open grenzen” en “refugees welcome” roepen, daar eens diep over nadenken. Weet waar je achter aan loopt, en geloof niets zonder zelf eerst onderzoek te doen. Staar je niet blind op oude dogma’s, maar kijk met een heldere blik naar de dingen die iedere dag om ons heen gebeuren. En zorg er voor dat je niet de laatste bent die wakker wordt, want dan zou het wel eens veel te laat kunnen zijn. Tot slot onze boodschap aan de migranten die al hier zijn: leer wat je kunt en ga dan terug om met je nieuwe vaardigheden je eigen land op te bouwen. De toekomst van Afrika en het Midden Oosten ligt in de herkomstlanden, niet in Europa.