Skip to main content

Open brief aan prof. Sackers en bestuursleden Nijmeegse Vierdaagse inzake deelname Bundeswehr

Geachte prof. Sackers, geachte bestuursleden van de Nijmeegse Vierdaagse,

De afgelopen jaren heeft er steeds een afvaardiging van de Bundeswehr deelgenomen aan de Vierdaagse. En deze groep heeft – helaas! – steeds deze gelegenheid ernstig misbruikt door tijdens de vrije tijd een bezoek te brengen aan de grote nazibegraafplaats Ysselsteyn (niet te ver weg, in Venray), waar in totaal ruim 31.000 dode nazi’s liggen, onder wie zo’n 6.000 SS-ers.

Op de begraafplaats verschijnen deze ernstig misleide Bundeswehr-mannen en vrouwen jaarlijks in vol tenue, leggen kransen en brengen eer aan deze nazi’s en uitvoerders van de holocaust. Sinds 2014 voeren wij actie tegen elke vorm van eer brengen aan de nazi’s en SS-ers in Ysselsteyn en elders. Het is ons uiteraard een gruwel dat ook de Duitse ambassadeur daar jaarlijkse in november een herdenking houdt, waaraan trouwens ook wordt deelgenomen door hoge Nederlandse militairen en hun NAVO-collega’s. Die staan daar dan de moordenaren van hun eigen grootvaders en -moeders en van hun eigen familieleden met een saluut te eren. Onbegrijpelijk…

Vorig jaar heeft de VPRO heeft een documentaire van gemaakt over ons optreden in Ysselsteyn, welke docu in mei wordt uitgezonden. Wij hebben toen gezorgd dat niet de daders, maar de slachtoffers zoals van Johanna Verhoeven-Arts, een moeder van 46 jaar, en haar vijf kinderen van 13, 8, 6, 4 en 1 jaar uit het nabije dorp Ysselsteyn werden geëerd. Zij zijn de echte slachtoffers van de oorlog, en bovendien voor iedereen begrijpelijk volstrekt onschuldig. Het graf van deze zes mensen bezit slechts een liggende steentje van ongeveer 30 x 40 cm en er liggen voor zover wij konden nagaan, zelden of nooit bloemen, zo hebben wij de afgelopen jaren geconstateerd.

Op de nazibegraafplaats Ysselsteyn heeft elke dode een kruis (onbegrijpelijk voor uitvoerders van een ideologie vol haat die streed tegen alle christelijke waarden).

Overigens gebruikt de gemeente op richtingbordjes de term ‘Duitse’ oorlogsbegraafplaats, terwijl het daar om minstens 15 nationaliteiten gaat. Het is ook geen ‘Duitse’ begraafplaats in de zin dat de huidige Duitse staat de opvolger in rechten zou zijn van de terroristische en uiterst moorddadige nazistaat Groot-Duitsland. Vanwege die kenmerken zou daar nooit welke functionaris dan ook van welke democratische staat democratische staat dan ook op bezoek moeten gaan.

We presenteren u dit contrast om duidelijk te maken hoe kwalijk en immoreel dit gedrag van de Bundeswehr is. Van de Bundeswehr mogen we toch verwachten dat deze absoluut en glashelder afstand neemt van elke niet-democratische en nazistische organisatie, zoals de Wehrmacht en de SS.

Voor alle duidelijkheid: de Wehrmacht wordt vaak niet direct geassocieerd met nazigruwelen. Echter: de Wehrmacht is door Hitler zelf opgericht in 1935, ter vervanging van de Reichswehr, Hitler stelde zichzelf aan als opperbevelhebber, en alle soldaten – zonder één uitzondering – moesten bij hun indiensttreding trouw zweren aan Hitler persoonlijk. De WM heeft verder een grote reeks gruweldaden en massamoorden op zijn conto staan: hier in Nederland was dat o.m. Putten, in  Griekenland vele tientallen Puttens, evenals in Frankrijk, om van Oost-Europa maar te zwijgen. Dus niet alleen de SS maakte zich schuldig aan gruwelen, Jodenvervolging en massamoorden, maar ook de Wehrmacht (wv. het landleger, de Luftwaffe en de Kriegsmarine deel uitmaakten).

De Bundeswehr zou in principe de grootst mogelijke afstand van de WM moeten houden. Maar nee – de Bundeswehr verleent tegenwoordig ook hand- en spandiensten bijvoorbeeld bij begrafenissen op Ysselsteyn (die tegenwoordig zeer zelden voorkomen) en verzorgt dan…. een erewacht.  Elk weldenkend mens vraagt zich dan onmiddellijk af: welke eer? Soms die van de SS: Meine Ehre heisst Treue? We dachten het niet.

SS herdenking op de militaire begraafplaats Ysselsteyn, 2013

Of eer brengen aan Nederlandse collaborateurs, zoals de Nijmeegse politiecommissaris Van Dijk, die zelf meeging op Jodenjacht in  Nijmegen, en ongeveer 500 slachtoffers maakt,e die hij ook nog beroofde? Of eer brengen aan de eerste vrijwillige SS-er uit Nederland, Heubel? Die verrader ligt daar ook. Zoals vele verraders.

U heeft tegen het eren van nazi’s en SS-ers waarschijnlijk evenveel zoveel bezwaar als wij.
Ook doet de Bundeswehr aan onderhoudswerk op de nazibegraafplaats.

Nijmegen heeft zoals veel plaatsen in Nederland, zwaar geleden onder de oorlog die de nazi’s begonnen zijn. Volgens onze gegevens zijn er 3.000 Nijmeegse burgers door het oorlogsgeweld, dat werd ontketend door de nazi’s, gedood,
We verzoeken u daarom dringend wegens discriminatoir gedrag en het eren van nazi’s en SS-ers deze groep te weren.

We zijn uiteraard beschikbaar voor overleg over deze pijnlijke zaak, die u niet aan te rekenen is omdat de groep deze  bezoeken zo onopvallend mogelijk brengt en nergens aankondigt.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,

AFVN/BvA