Skip to main content

Ontmantel de NAVO!

Ontmantel de NAVO!

De Anti-Fascistische oud-Verzetsstrijders Nederland heeft haar wortels in het Communistisch verzet gedurende de Tweede Wereldoorlog.

De vereniging stelt zich ten doel:

1. te zorgen dat de daden van het antifascistische verzet bekendheid houden, respectievelijk bekendheid krijgen;
2. herlevend fascisme (neo-fascisme) te signaleren en met alle, bij de wet geoorloofde middelen te bestrijden;
3. te strijden voor vrede en vriendschap tussen de volkeren;
4. te strijden tegen iedere vorm van discriminatie.

De Eed van Buchenwald en de definitie over fascisme van Dimitroff vormen de basisprincipes van de AFVN. Buchenwald was een concentratiekamp van het Hitler fascisme waar verschrikkingen hebben plaatsgevonden en ca. 56000 mensen zijn omgekomen. We zullen de volgende frases uit de eed eruit lichten:

‘Ons parool is de vernietiging van het Nazidom
met al zijn wortels! De opbouw van een nieuwe wereld
van vrede en vrijheid is ons doel!’

Willen we daadwerkelijk recht doen aan de Eed van Buchenwald dan is het van groot belang om te benoemen wat die wortels zijn. Die wortels zijn: het kapitalisme, het systeem waarin de ene klasse de andere uitbuit, het ene volk het andere volk uitbuit. Fascisme is kapitalisme in haar meest gewelddadige fase. Op dit moment is het VS-imperialisme het ”nieuwe fascisme” en het grootste gevaar op de wereld. We komen daar later in het pamflet nog op terug.

Even een korte beschrijving van het huidige tijdperk waarin we ons nu bevinden: het zijn turbulente tijden, de wereld staat in brand, de imperialisten zijn het vuurtje aan het opsteken bv. in het Koreaans schiereiland met de VS troepen in Zuid-Korea en de oorlogshitserij rond Taiwan om maar een paar voorbeelden te geven. Tegelijkertijd zien we een opkomend blok onder leiding van China en Rusland. Beide landen zijn steeds meer de banden aan het versterken met Noord-Korea en bv. Iran en er is een toenemende afkeer van de olielanden van de VS. Steeds meer landen keren zich ook af van de dollar en handelen in eigen valuta, een verzwakking van het VS-imperialisme. China en Rusland zijn ook buitengewoon actief met initiatieven zoals de BRICS en de BRI (Belt and Road Initiative, de Nieuwe Zijderoute) om de nieuwe wereld vorm te geven waarbij ze het handvest van de VN als leidraad nemen. Verder zijn beide landen de banden aan het versterken met de verschillende progressieve krachten in de wereld en zo steeds meer een groot socialistisch/anti-imperialistisch blok aan het vormen. Kortom, het VS imperialisme is in staat van ontbinding, het socialistisch/anti-imperialistische blok wordt met de dag sterker en groter.

Het Socialisme is nog nooit zo springlevend geweest als vandaag. China is stug doorgegaan op de Chinese weg naar het socialisme en is de grootste economische wereldmacht geworden. Poetin/de Russische regering heeft het (bijna) dode Sovjet-socialisme nieuw leven ingeblazen en is nu, net als de Sovjet Unie was, de militaire beschermer van landen die zich ontworstelen aan het kapitalisme. Het kapitalisme heeft het socialistische Cuba niet kunnen heroveren en we zien dat de samenwerking tussen de antikapitalistische landen nog nooit zo sterk is geweest als nu. Dit alles biedt hoop voor de volkeren in de wereld.

Maar laat dat geen reden zijn om achterover te hangen, we hebben zeker in het westen nog een hele lange weg te gaan. Het grootste gevaar in de wereld is (zoals we eerder al vermeldden) op dit moment het VS imperialisme met haar 1000 militaire basissen over de gehele wereld (die ook nog eens een enorme hoeveelheid milieuschade teweeg brengen). De vernietiging van het VS imperialisme heeft daarom de hoogste prioriteit en een belangrijke stap daarin is de ontmanteling van de NAVO. En laten we deze strijd tegen het VS imperialisme verbinden met de strijd voor het socialisme! De AFVN heeft de verklaring van Parijs van de WAP (World Anti-Imperialist Platform) ondertekend.
Paris Declaration: The rising tide of global war and the tasks of anti-imperialists – Platform (wap21.org)

De WAP heeft als doel om internationaal de krachten te bundelen tegen het VS imperialisme. Daarbij zijn de volgende taken van groot belang en een oproep tot actie:

We moeten ons mobiliseren voor een campagne van daadwerkelijk verzet tegen de imperialistische oorlogsinspanning, saboteer de NAVO-oorlogsmachine.

weiger mee te vechten in, of steun te verlenen (direct of bij volmacht) aan de legers van de NAVO. 

weiger NAVO mannen en materiaal te vervoeren. 

NAVO-bases mogen niet meer ongehinderd op ons grondgebied opereren.

weiger  NAVO-wapens en ander belangrijk materiaal te produceren of te leveren.

– weiger imperialistische propaganda leugens uit te zenden, te drukken of te verspreiden

weiger mee te werken aan imperialistische handels- en sanctie-oorlogen.

– En last but not least: Nederland uit de NAVO, de NAVO uit Nederland nu! Dat scheelt ons gelijk ook ca. 200 euro per maand per gezin.

Sta je achter deze eisen en wil je een steentje bijdragen? Sluit je aan bij de AFVN. Kijk waar je kracht ligt en kom ons ondersteunen. En als je geïnteresseerd bent: wij zullen als AFVN binnenkort een maandelijkse nieuwsbrief versturen via e-mail waarin we geïnteresseerden op de hoogte houden van onze artikelen en activiteiten en goede initiatieven vermelden in relatie tot vrede, antifascisme en antiracisme met ook oproepen tot actie en eventuele activiteiten als we die zelf organiseren. Draag je de AFVN een warm hart toe en wil je onze nieuwsmail ontvangen of wil je graag iets betekenen voor ons? Stuur dan een e-mail naar: secr@afvn.nl

Het fascisme volgens Dimitroff: “de openlijke terroristische dictatuur van de meest reactionaire en meest agressieve groepen van het financierkapitaal.

Het fascisme stelt zich ten doel, om binnen het land de organisaties van de arbeidersklasse te vernietigen, alle progressieve krachten te wurgen en naar buiten toe de veroveringsoorlog om de wereldheerschappij voor te bereiden en te ontketenen.
Deze doeleinden probeert het fascisme te bereiken met terreurmethoden en sociale demagogie”

www.afvn.nl