Skip to main content

DRINGEND – OPROEP AAN POLITICI. MILITAIREN E.A. ‘Neem niet deel aan de stuitende verering van nazi’s, oorlogsmisdadigers en SS‘ers in Ysselsteyn (Venray) op 18 november’

AAN MINISTER VAN DEFENSIE, POLITICI, MILITAIREN, AMBTENAREN, BURGEMEESTERS, COMM.V/D KONING, GED. STATENLEDEN, PROV.STATENLEDEN, EN WELDENKENDE MENSEN:

‘Neem niet deel aan de stuitende verering van nazi’s, oorlogsmisdadigers en SS‘ers in Ysselsteyn (Venray) op 18 november’

De ondergetekenden roepen alle politici, volksvertegenwoordigers, militairen en anderen op om NIET deel te nemen aan de naziverering op de nazibegraafplaats Ysselsteyn (Venray).

De ondergetekenden zijn familieleden of vrienden van Nederlandse oorlogsslachtoffers, deels uit het verzet, deels uit de Joodse gemeenschap. Zij vinden dat zij het morele recht hebben, en zelfs de plicht deze oproep te doen, om ook te benadrukken dat het in Nederland totaal onacceptabel is om de nazidaders te herdenken, en hun slachtoffers daarmee opnieuw pijn te doen.

foto: AFVN

De afgelopen 20 jaar hebben de Duitse ambassadeurs het nodig geacht om eer te brengen op deze verschrikkelijke begraafplaats met 31.000 nazidoden, onder wie 5.000 SS’ers, zowel Nederlanders als buitenlanders en bovendien enkele honderden Nederlandse oorlogsmisdadigers. Onder hen ook een walgelijke en verdorven Jodenjager als de politiecommissaris van Nijmegen, Antonie van Dijk, die zelf meeging bij razzia’s op Joden en de dag erna persoonlijk hun huizen ging beroven.

Er liggen ook vele tientallen meedogenloze beulen van Nederlandse verzetsmensen, zoals van de verzetsvrouw Esmée van Eeghen, die gruwelijk gemarteld werd in Groningen. Ook de eerste Nederlandse vrijwilliger bij de SS, Willem Heubel uit Hilversum, ligt hier. Hij diende aan het Oostfront, waar de SS ongehinderd op grote schaal onnoembare gruwelijkheden uitvoerde.

Hier liggen ook SS’ers die als bewakers optraden in de concentratiekampen Amersfoort, Vught en Westerbork. Ook enkele nazibeulen uit de SD-kantoren in Den Haag. Amsterdam en Groningen liggen hier.

Het is verder volgens de AFVN-Bond van Antifascisten zeer waarschijnlijk dat de keiharde leider van de terreur in Nederland, de SS-generaal Hanns Albin Rauter, die onder direct bevel van Heinrich Himmler stond, hier een naamloos graf heeft. Hij werd in Nederland gefusilleerd, maar de plaats van zijn graf is nooit bekendgemaakt. Na de oorlog wenste echter geen enkele gemeenten graven te behouden van beulen of andere nazi’s en oorlogsmisdadigers en werden deze naar Ysselsteyn afgeschoven. Destijds een onbereikbaar dorp diep in de Peel, vlak tegen de Duitse grens aan.

Uiterst grievend vinden de ondertekenaren het ook, dat de beheerders, de Duitse oorlogsgravenstichting, bij de aangeboden informatie op en over deze doden, nergens hun betrokkenheid bij de gruwelijkheden van WO II en de Holocaust vermelden, nergens in de documentatie zelfs maar de term ‘Holocaust’ of ‘Jodenvervolging’ zelfs maar gebruikt. Dit is een walgelijke manier van manipulatieve verdraaiing en geschiedvervalsing. De gemeente speelt dit spel ook nog mee door her en der richtingbordjes te plaatsen met daarop ‘Duitse oorlogsbegraafplaats’.

Er liggen behalve Duitsers ook veel Nederlanders, Russen, Polen en anderen en dit is ook geen huidige ‘Duitse’ begraafplaats van de democratische staat, maar van de terreurstaat Nazi-Duitsland. En er liggen alleen nazidoden (plus zo’n 80 uit WO I, en enkele Nederlandse burgers, zelfs een baby, en een Duitse verzetsman, assistent van Calmeijer, die hier natuurlijk niet horen maar als excuus voor de naamgeving misbruikt worden)

Ook het feit dat in het jeugdcentrum naast deze begraafplaats de nadruk wordt gelegd op de enkele tientallen kindsoldaten in plaats van op de gruwelijk schuld van de duizenden andere nazidoden, is meer dan stuitend en getuigt van kwaadaardigheid.

De beheerders hebben nu bovendien een miljoen subsidie gekregen van de gemeente als de provincie voor een nieuw bezoekerscentrum. Met andere woorden: zij gebruiken geld van onder meer Nederlandse slachtoffers om hun neofascistische manipulatie en te betalen…. Het is al even onbegrijpelijk dar er een architect, een aannemer en sponsoren zijn die hier aan willen meewerken. Wat bezielt die mensen in godsnaam? Pure geldzucht?

Dit is niet alleen slecht en weerzinwekkend, het is van een nazistisch cynisme en pikzwarte doortraptheid, zoals de nazi’s soms nabestaanden de rekening stuurden voor de executie van hun geliefden…. De Duitse ambassadeur doet al jaren van harte mee aan deze opzettelijk kwetsende walgelijkheden.

Dit cynisme wordt nog sterk verergerd doordat de beheerders voor de herdenking ook onschuldige kinderen van een middelbare school in Kleef uitnodigen, en ook priesters.

Ook kunnen de ondertekenaren simpelweg niet bevatten, dat er militairen uit democratieën zijn, die hun aandurven hun hand in een eervol saluut aan hun petten te brengen, en daarmee pure nazi’s op Ysselsteyn te eren. Al in juli heeft de AFVN-BvA ernstig geprotesteerd tegen een , die bezoek van nota bene de Bundeswehr onder leiding van generaal Gersdorf, die eveneens allemaal salueerden voor de SS’ers, de nazisoldaten, de oorlogsmisdadigers.

De Duitse ambassadeur Dirk Brengelmann verdient, als hij volhardt in deze oogluikende verering van nazi’s en SS ers, de volgende dag ons land uitgezet te worden, en nooit meer toegelaten te worden vanwege zijn aanwezigheid in Ysselsteyn

De ondertekenaren roepen alle democratische, weldenkende mensen op, zich verre te houden van dit “eerbetoon “op het Nazi-kerkhof in Ysselsteyn.

Fédération Internationale des Résistants, Berlin
Beate en Serge Klarsfeld, Nazi-jagers, Parijs
Federatief Joods Nederland, Amsterdam
AFVN-Bond van Oud-verzetsstrijders en Antifascisten, Amersfoort
Comité van Waakzaamheid tegen Herlevend Fascisme, Amsterdam