Skip to main content

Nazi-expo Den Bosch registreert onwettig namen van bezoekers

By 12 augustus 2019oktober 13th, 2020Nazi-Expo, nazi-tentoonstelling, Nazibeurs, Opiniestuk, Pers

Toestemming van kaartkopers niet gevraagd

DEN BOSCH, 12 aug. 2019 – Bij de komende nazi-expo in Den Bosch worden de namen van bezoekers geregistreerd. Dat blijkt uit een mededeling op de site van het Design Museum waar de expo plaats moeten vinden.

De critici van het betreffende museum, aangevoerd door de bond van oud-verzetsstrijders en antifascisten AFVN-BvA, maakt daar ernstig bezwaar tegen. Zij menen dat dit onwettig is, omdat er niet om toestemming gevraagd wordt. Op de site van de Museumvereniging, waarvan het Bossche museum lid is, gebeurt dat uitvoerig wel.

Naamregistratie nazi-expo is extra pijnlijk omdat de nazi’s tijdens de oorlog vanwege gemeentelijke registratie makkelijk de adressen van alle Joden vonden en hen vervolgens vermoordden

Zij wijzen er verder op dat dit juist daarom extra pijnlijk is, omdat de nazi’s tijdens de oorlog vanwege gemeentelijke registratie makkelijk de adressen van alle Joden vonden en hen vervolgens vermoordden.

De 12 kritische organisaties gaan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat elke uitleg of noodzaak voor de registratie van de namen van kopers van kaartjes ontbreekt. Volgens de critici is het zeer waarschijnlijk, dat het museum zo de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) overtreedt. Ook nergens op de site vraagt het museum om toestemming voor opslag van persoonsgegevens.

Woordvoerder Graaff: “Dit is nu het tiende incident in de tien maanden aanloop naar deze foute en ongewenste expositie. In januari bleef Timo de Rijk gewoon weg bij een live radiodiscussie bij de Vara – hij durfde kennelijk niet. Maar de directeur maakte al fouten bij zijn uitgangspunt, dat vormgeving de sleutel was voor de opkomst van de nazi’s.
Historisch totale onzin: dat was geweld.

Hij gaat een VW kever neerzetten – maar dat was het ontwerp van nota bene een Jood. Hij stelt dat de nazi’s naar buiten toe alles “verleidelijk en zorgeloos” presenteerden, maar ze hadden grote en smerige campagnes tegen Joden, kapitalisten en communisten en maakten gruwelijk films over Joden – die ontbreken echter op deze expo.

Het museum blijkt ook nog recht tegenover de oude synagoge te liggen. Op de muur zit een plaquette voor de 293 vermoorde Bossche Joden – inclusief de namen van de grootouders onder meer van cabaretier Micha Wertheim en schrijver Leon de Winter. Leuk en erg fijngevoelig dat er in het uitzicht swastika’s te zien zijn… De grootste Joodse gemeenschap, het NIK, heeft deze expositie uitdrukkelijk veroordeeld.
Maar een paar dagen later schrijft De Rijk doodleuk een persbericht dat hij Joden er juist bij betrekt en dat ze daarmee instemmen… leugen op verdraaiing op leugen. En nu dit gedonder met registratie… Er bestaat dan ook alle reden deze expositie niet door te laten gaan.”

De oud-verzetsmensen zijn beducht voor opname van de namen van hun leden die in oncontroleerbare databestanden komen. Enkelen van hen kregen al eerder van neonazi’s op hun privéadressen bedreigingen.

Enige tijd terug suggereerde de directeur volgens de critici dat hij ging proberen neonazi’s van deze expositie te weren. De antifascisten weten echter uit ervaring, dat de meeste neonazi’s niet met naam en toenaam bekend zijn en dat bovendien het museum geen database van neonazi’s heeft om de namen mee te controleren.

Het museum heeft geen nieuwe informatie verschaft of garanties gegeven betreffend de opslag, beveiliging en het gebruik van de naamgegevens van kaartkopers.

Op de website staat de volgende alinea onder het kopje “privacy” doodleuk:
“Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens –  Uw gegevens worden verzameld door Design Museum Den Bosch. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.”,

https://designmuseum.nl/privacy/