Skip to main content

Misselijkmakende, Nazi-verheerlijkende beelden van een groep Urkse jongeren

By 14 september 2021Van de Redactie

Vrijwel iedereen heeft eerder deze week de beelden voorbij zien komen van een groep Urkse jongeren die de executie van een Joods oorlogsslachtoffer nabootsten in een ‘protest’ tegen het landelijke coronabeleid.
De misselijkmakende, Nazi-verheerlijkende beelden van deze groep jonge mannen uit Urk tonen één ding heel duidelijk aan: verheerlijking van fascisme is ‘hot’ onder een kleine minderheid van de jeugd.

Onder het mom van een strijd tegen de coronamaatregelen maken gevestigde populistische partijen maar wát graag gebruik van de publiciteit die dit soort extreem-rechtse acties van naïeve en onwetende jeugd oplevert.

De tweet van Forum voor Democratie’s Gauleitung Zeeland is inmiddels verwijderd, maar zie hier hun reactie op dit misselijkmakende nieuws vanuit Urk.

De afdeling Zeeland van Forum voor Democratie stond op social media te popelen de jongeren, geheel gekleed in replica’s van nazi-uniformen, toe te juichen voor hun “maatschappelijke betrokkenheid” in de strijd tegen het overheidsbeleid rondom SARS-CoV-2.

Het verband met een dergelijke actie als in Urk en de zogenaamde dood van de vrijheid, die Baudet geheel toepasselijk op 5 mei afgelopen jaar afkondigde, is snel gelegd. Niets is klaarblijkelijk heilig voor het populisme in de strijd voor de ‘hearts and minds’ van de bevolking, zelfs een verschrikkelijk oorlogsverleden niet.

Een crisis op nationaal niveau, zoals de huidige coronacrisis, opent de poorten voor manipulatief extreem-rechts gedachtegoed, wiens troepen gerekruteerd worden uit gemakkelijk beïnvloedbare, gefrustreerde jongeren met een stuitend gebrek aan historisch besef.

We zagen eerder in februari al dat jonge mannen in Urk, opgeruid door de anti-corona retoriek vanuit extreem-rechts, GGD tenten in brand stak. Het is duidelijk dat intolerantie en haat jegens ieder buiten het extreem-rechtse cirkeltje door middel van de pandemie nog eens extra opgestookt wordt.

Wanneer het fascisme eenmaal voeten aan de grond heeft zal het zich het gewonnen territorium niet zomaar laten ontnemen; de tijd is nu om hier wat aan te doen, voordat de normalisering van extreem-rechts gedachtegoed langzaam maar zeker verspreidt naar alle uithoeken van het land.

Daarnaast rest de vraag waar deze jongeren deze aanstotende kleding überhaupt vandaan hebben gehaald.
Hoe is het mogelijk dat replica’s van nazi-uniformen alom beschikbaar zijn op de vrije markt?
De vrije verkoop van dit soort uniformen geeft duidelijk aan dat verkoop van dit soort artikelen bijdraagt aan fascistische sympathieën (en alle consequenties hiervan) onder consumenten.

De Urkse jongeren beeldden ondersteuning voor nationaal-socialistisch gedachtegoed uit, gedeeltelijk door middel van hun kledij — iets wat expliciet bij de wet verboden is volgens artikel 435a van het Wetboek van Strafrecht (en verschillende internationale/Europese wetgevingen met betrekking tot rechten van de mens).
De overheid dient te onderzoeken hoe/waar deze artikelen worden verkocht en om onmiddellijk een algehele halt toe te roepen aan de verkoop van (replica) nazi-artikelen aan consumenten.

De afschuwelijke daden zoals die vanuit Urk zouden een sterk antifascistische tik op de vingers als gevolg moeten hebben. Echter, het enige wat tot noch toe volgt is een sussende, halfzachte veroordeling vanuit het kamp van burgemeester van den Bos uit Urk.
Indien de overheid géén sterk veroordelend geluid afgeeft zal het fascisme blijven kruipen waar het niet gaan kan, en Urk zal dan ook niet de laatste gemeente zijn waar extreem-rechts een uiterst geschikte voedingsbodem zal vinden.

De maatschappij, in de strijd tegen het nazisme, heeft een volhardend antifascistisch geluid vanuit de overheid nodig indien het de zondvloed van populisme wilt doorstaan wanneer de laatste getuigen van fascistisch geweld uit ons midden zijn verdwenen.