Skip to main content

Landelijke nazibeurs blijkt illegaal

Oproep aan gemeente: houd beurs van zondag dicht


HOUTEN, 24 juni 2021
De landelijke nazibeurs in Houten die zondag weer open wil gaan, heeft geen vergunning. Dat blijkt uit een verklaring van de gemeente Houten.

 

Vijf protesterende organisaties hebben dit van de gemeente vernomen. Zij hebben de gemeente in een brandbrief opgeroepen de beurs tegen te houden. Zij wijzen op de zeer kwetsende en soms illegale vrije verkoop van discriminerende en antisemitische nazi-artikelen.
Voor Joden en nazaten van oorlogsslachtoffers zijn dit zeer kwetsende artikelen. Soms zelfs replica’s.

nazidolken op nazibeurs

Houten stelt echter dat de beurs geen vergunning nodig heeft. Maar de vijf groepen citeren de algemene plaatselijke verordening van Houten die uitdrukkelijk stelt dat zulke ‘snuffelmarkten’ juist wel een vergunning moeten hebben. <<ZIE CITAAT ONDER>>

De vijf groepen zijn de oud-verzetsstrijders AFVN-BvA, AFA Fryslân, het Comité van Waakzaamheid, de werkgroep ‘Herdenk nazi’s niet’ en de Int. Federatie van WO-II Verzetsgroepen (FIR).

Op de beurs verkopen 75% van de standhouders nazi-artikelen. Daaronder steekwapens zoals SS dolken en antisemitische posters, zo stellen de protesterende organisaties. Volgens een uitspraak van het Hof te Arnhem uit 2012 (‘nazidolkenarrest’) is de tonen alleen al van nazi- of SS dolken met hakenkruizen automatisch een daad van discriminatie.

 

De vijf dringen er nu bij de gemeente op aan om de komende beurs op zondag te verhinderen. De organisaties en ook leden van de Joodse gemeenschap protesteren al enkele jaren tegen de nazibeurzen, die vaak de term ‘militariabeurs’ gebruiken. Volgens de vijf worden er behalve vele tientallen nazidolken ook veel namaakspullen verkocht.

Vorig jaar februari bezocht woordvoerder Arthur Graaff van de AFVN-BvA de beurs in Houten na een kaartje gekocht te hebben. Hij liep er zwijgend en kijkend rond maar werd opeens zonder aanleiding met geweld aangepakt en van de beurs verwijderd. Zogenaamd wegens zg. ‘huisvredebreuk’. Er loopt nog een hoger beroep in deze zaak.

CITAAT APV HOUTEN
lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR73718/3

AFDELING 5. SNUFFELMARKTEN

Artikel 5:22 Begripsbepaling
1.In deze afdeling wordt verstaan onder snuffelmarkt: een markt in of op een voor het publiek toegankelijk gebouw of plaats waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats.
2.Onder een snuffelmarkt wordt niet verstaan:
a.een markt of jaarmarkt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;
b.een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt
1.Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te organiseren.
2.Het verbod geldt niet voor ruimten die uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet.
3.De burgemeester weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan.