Skip to main content

Interview Thierry Meyssan met Monika Berchvok

By 1 maart 2024Laatste nieuws

We plaatsen hierbij het interview met Thierry Meyssan in een bewerkte versie.

Thierry Meyssan, die zonder onderscheid interviews geeft aan iedereen die daarom vraagt, heeft zijn analyse van de confrontatie in Gaza uitgelegd aan Monika Berchvok.

Monika Berchvok: U vindt de theorie van een verrassingsaanval op 7 oktober moeilijk te geloven. Wat zijn de onregelmatigheden die u doen denken aan een 9/11-achtig scenario?

Thierry Meyssan: De coalitieregering van Benjamin Netanyahu was een jaar eerder gewaarschuwd door een rapport van de militaire inlichtingendienst, zoals gemeld in de New York Times. Ze reageerde niet. Toen zijn minister van Defensie hem deze zomer in de ministerraad tot de orde riep, ontsloeg hij hem, zoals Haaretz onthulde. Onder druk van zijn partij stelde hij hem kort daarna echter weer aan.

Vervolgens stapelden de rapporten zich op zijn bureau op. Waaronder een rapport van de inlichtingendienst, dat hij als niet erg geloofwaardig terugstuurde naar de auteur en dat hem nog twee keer werd teruggestuurd met inleidingen van verschillende officieren.

Of twee CIA-rapporten. En nog een andere benadering van een van zijn persoonlijke vrienden, de directeur van Memri. En alsof dat nog niet genoeg was, een telefoontje van de Egyptische minister van Inlichtingen.

Niet alleen deed de premier niets, hij handelde ook om de aanval gemakkelijker te maken: hij nam het initiatief om de grenswachten terug te trekken, zodat niemand kon ingrijpen toen de aanval begon.

Merk op dat ik dezelfde lezing van de gebeurtenissen heb als paus Franciscus: in zijn kerstboodschap beschreef de Heilige Vader de oorlog in Gaza tweemaal als “onverbloemde waanzin”. Even later verwees hij echter naar de “verfoeilijke aanval van 7 oktober”, wat betekende dat hij niet geloofde dat de Israëlische oorlog een reactie was op die aanval. Hij riep toen op tot het staken van de gevechten en een oplossing van de Palestijnse kwestie.

MB: Dus er is een grote kloof binnen de Israëlische regering? Wat was het doel van de Netanyahu-clan met deze operatie?

TM: In de maanden voorafgaand aan de aanval van het Palestijnse verzet was Israël het toneel van een staatsgreep. Dit land heeft geen grondwet, maar wel basiswetten. Deze regelen het evenwicht der machten door de rechterlijke macht de bevoegdheid te geven om rivaliteit tussen de regering en de Knesset te beslechten.

Onder impuls van het Law and Liberty Forum, dat gefinancierd wordt door de Amerikaans-Israëlische Straussiaan Elliott Abrams, heeft de juridische commissie van de Knesset, voorgezeten door Simtcha Rothman, die ook voorzitter is van het Law and Liberty Forum, de Israëlische instellingen ontwricht. Tijdens de zomer kwamen er steeds meer van die grote demonstraties. Maar niets hielp. Het team van Netanyahu veranderde de regels voor het aannemen van wetten, schrapte de “redelijkheid”-clausule uit rechterlijke beslissingen, versterkte de benoemingsbevoegdheid van de premier en verzwakte de rol van de juridisch adviseurs van de ministeries. Kortom, de Basiswet op de Menselijke Waardigheid en Vrijheid is slechts een richtlijn geworden. Racisme is een mening geworden zoals alle andere. En de ultraorthodoxen konden zich tegoed doen aan subsidies en diverse privileges.

Israël is vandaag helemaal niet meer hetzelfde land als zes maanden geleden.

MB: De Israëlische burgermaatschappij is verdeeld en lijkt uitgeput. Denkt u dat het zionistische model dood is?

TM: Zionisme is een ideologie uit een andere eeuw. Het is Joods nationalisme in dienst van het Britse Rijk. Eeuwenlang waren Joden ertegen, voordat Theodor Hertzl het tot het ideaal van sommigen van hen maakte.

MB: De situatie in Gaza verandert in een etnische zuivering. Is de IDF in staat om de totale controle over dit gebied over te nemen en het te ontdoen van zijn bevolking?

TM: Het idee van etnische zuivering is niet nieuw. Het is geworteld in de standpunten van de Oekraïner Vladimir Jabotinsky, die in Israël werd gevierd door Menachem Begin, Yitzhak Shamir en de familie Netanyahu, maar ook door Leo Strauss en Elliott Abrams in de Verenigde Staten. Deze joodse supremacistische groep beweert dat Palestina “een land zonder volk is, voor een volk zonder land”. Volgens deze beweringen bestaan de inheemse Palestijnen niet. Ze moeten vertrekken of worden afgeslacht.

Voor zover ik weet is dit de enige groepering ter wereld die openlijk pleit voor genocide.

MB: Wat betekent echt Palestijns verzet voor jou?

TM: Het is een nationale bevrijdingsbeweging tegenover het joodse supremacistische kolonialisme.

MB: De Verenigde Staten hebben de leiding. Wat zou de strategie van Biden in de regio zijn?

TM: Joe Biden is niet op zijn best. In de Verenigde Staten is er zelfs een wekelijks televisieprogramma over zijn gezondheidsproblemen en intellectuele afwezigheid. In zijn schaduw heeft een kleine groep de strategie van George W. Bush en Barack Obama nieuw leven ingeblazen: het vernietigen van alle politieke structuren in het “grotere Midden-Oosten” behalve die van Israël.

Dit is wat er gebeurt in Libië, Soedan en Gaza, en wordt voortgezet in Jemen.

De regering Biden zegt dat ze een einde wil maken aan het bloedbad in Gaza, maar gaat door met het leveren van granaten en bommen om het bloedbad gaande te houden. Ze beweert dat ze de bewegingsvrijheid in de Rode Zee wil behouden, maar vormt een internationale coalitie tegen Ansar Allah, die ze ten onrechte als antisemitisch bestempelt en die ze de “Houthi’s” noemt (d.w.z. de “al-Houthis familiebende”). Washington heeft zojuist de ondertekening van het vredesverdrag in Jemen, onder auspiciën van de Verenigde Naties, geannuleerd. Het blaast een oorlog nieuw leven in die al was afgelopen.

MB: Wat is, gezien deze chaos, de staat van dienst van Trump met betrekking tot de geopolitiek van het Midden-Oosten? Zou zijn terugkeer een andere uitweg uit dit conflict kunnen bieden?

TM: Donald Trump is een politieke UFO. Hij beweert een afstammeling te zijn van voormalig president Andrew Jackson (1829-1837) en heeft geen enkele band met Republikeinse of Democratische ideologieën. Zijn eerste beslissing toen hij in het Witte Huis aankwam, was om de directeur van de CIA zijn zetel in de Nationale Veiligheidsraad te ontnemen. Dit leidde tot zijn eerste problemen en het gedwongen ontslag van generaal Mike Flynn.

Donald Trump wilde internationale problemen oplossen door middel van handel, niet door wapens. Dit kan worden gezien als een illusoire weg, maar hij is de enige Amerikaanse president die nog nooit een oorlog is begonnen. Hij heeft een abrupt einde gemaakt aan het gebruik van terroristische proxies door Washington, met name Al Qaida en Daesh. Hij heeft vraagtekens gezet bij de rol van de NAVO, een militaire alliantie die tot doel heeft, in de woorden van haar eerste secretaris-generaal, “keep the Americans in, the Russians out und the Germans down! [de Amerikanen binnen te houden, de Russen buiten en de Duitsers onder controle!].

Als hij aan de macht zou zijn, zou hij de meerderheid van de Israëli’s helpen om zich te ontdoen van de “revisionistische zionisten”, d.w.z. de groep van Benjamin Netanyahu; hij zou doorgaan met de uitvoering van de Abraham-akkoorden en een einde maken aan de westerse steun voor de Moslimbroederschap; hij zou de meerderheid van de Oekraïners helpen zich te ontdoen van Volodymyr Zelensky en vrede te sluiten met Rusland. Enzovoort.

Donald Trump is echter nog niet gekozen en het team dat momenteel aan de macht is, probeert hem te dwingen zijn plan om toegang te krijgen tot het Witte Huis op te geven.

MB: Is het Westen, belichaamd door de Amerikaans-Zionistische as, op de lange termijn gedoemd om te sterven?

TM: Je beschrijft de groep die momenteel het politieke Westen bestuurt als “Amerikaans-Zionistisch”. Dat is één manier om ernaar te kijken. Maar ik denk niet dat het gekoppeld is aan een staat. Deze mensen zijn toevallig aan de macht in de Verenigde Staten en Israël, maar ze zouden ook elders kunnen zijn. Ze beweren dat ze Joodse nationalisten zijn, maar het zijn geen nationalisten. Deze mensen zijn supremacisten. Ze verwerpen de gelijkheid van mensen en beschouwen het massaal afslachten van mensen als nietszeggend. Voor hen geldt: “Je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken”.

Het was deze manier van denken die leidde tot de Tweede Wereldoorlog en de gigantische afslachting van burgers.

Momenteel realiseren veel wereldleiders zich dat ze niet anders zijn dan de nazi’s en dezelfde verschrikkingen veroorzaken. De Derde Wereld is nu ontwikkeld en lid van de Verenigde Naties. Zij kunnen de macht van deze mensen niet langer tolereren. Rusland streeft naar het herstel van het Internationale Recht dat tsaar Nicolaas II samen met de Franse Nobelprijswinnaar Léon Bourgeois creëerde op de Conferentie van Den Haag in 1899. China streeft naar rechtvaardigheid en zal niet langer “ongelijke verdragen” tolereren.

Het lijkt mij dat dit bestuurssysteem al dood is. Bij de Verenigde Naties werd de jaarlijkse resolutie die vraagt om een einde aan de blokkade van Cuba aangenomen door 197 staten tegen 2 (de Verenigde Staten en Israël). De resolutie die oproept tot een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren in Gaza werd aangenomen door 153 staten, iets minder, maar de inzet is veel hoger. Hoe het ook zij, we kunnen duidelijk zien dat er zich een meerderheid aftekent tegen het beleid van deze mensen. Als de dam breekt, en dat moment nadert, zal het politieke Westen instorten. We moeten ons absoluut losmaken van dit vlot voordat het zinkt.

Vertaling door: openbaararchief.nl