Skip to main content

Inlegvel Bij de 75ste herdenking van de Februaristaking van 1941

By 20 maart 2016januari 4th, 2018Fascisme, Februaristaking 1941, Laatste nieuws

Bij de 75ste herdenking van de Februaristaking van 1941.

Vijftien jaar geleden – in 2001 – werd de eerste druk van de ‘Februari-brochure’ uitgegeven door de Nieuwe Communistische Partij-NCPN en Communistische Jongerenbeweging (CJB). De brochure werd vijf jaar later – nu tien jaar geleden – herdrukt.

De brochure kreeg als motto mee: ‘Wie anti-communisme zaait zal fascisme oogsten’. Zeker waar, maar slechts één kant van de medaille. De andere kant is: ‘het imperialisme in crisis grijpt terug op het fascisme als laatste reddingsboei. Pas toen het Duitse grootkapitaal het nationaalsocialisme ging steunen kon het Duitse fascisme beginnen met zijn groei en met het zaaien van dood en verderf. Dat moment brak aan toen het Duitse grootkapitaal steeds meer te maken kreeg met de moordende concurrentie van het kapitalisme elders in Europa en uit was op expansie naar Oost-Europa om een eigen koloniale macht te kunnen uitbouwen. Aan de bron van het fascisme lag en ligt het kapitalisme. Fascisme is de openlijke terroristische dictatuur van het kapitalisme in crisis.

De huidige kapitalistische crisis verdiept zich steeds verder. Gemanipuleerde economische cijfers kunnen dit zelfs niet verhullen. Er is sprake van een golfbeweging van steeds sneller verlopende economische en politieke verslechteringen. Van politieke en economische stabiliteit is geen sprake. Net als in het Duitsland van toen nemen de problemen voor de massa’s in Europa snel toe in omvang en diepgang. De kloof tussen arm en rijk verdiept zich. Net als in het Duitsland van toen, zoekt een groeiend deel van de bevolking naar antwoorden op de verslechteringen van hun levenspeil. Steeds meer mensen zoeken de oplossing in sterke leiders. Net als toen worden de zondebokken veelal niet gezocht bij het kapitalisme. Extreem-rechtse politici als Wilders en Le Pen en tal van anderen in landen om ons heen, doen het goed in de peilingen. Hun boodschappen zijn vooralsnog verhullend. De dagelijkse realiteit is nog niet rijp voor een situatie zoals toen in Duitsland, maar de vergelijking gaat steeds minder mank. Er dreigt een reëel gevaar op herleving van het fascisme. Meer dan ooit na de Tweede Wereldoorlog is waakzaamheid geboden om te voorkomen dat het fascisme weer aan de macht komt.

Ook na 75 jaar staat de Februaristaking nog steeds symbool voor de strijd tegen fascisme, rassenwaan en onderdrukking en voor solidariteit, gemeenschapszin, tolerantie en gelijkwaardigheid, voor de kracht en moed van de arbeidersklasse in de verdediging van deze waarden. NCPN en CJB blijven wijzen op de wortels van het fascisme en waarschuwen dringend voor de herleving van het monster fascisme, de ergste vijand van de arbeidersklasse. Niet alleen door hun deelname aan de herdenking van de Februaristaking, maar ook door deel te nemen aan andere herdenkingen die de gruwel van het fascisme in herinnering houden. NCPN en CJB sporen de werkende klasse aan om het kapitalisme en en zijn uitwassen grondig te bestuderen, lessen te trekken uit de geschiedenis en waar mogelijk actief op te treden tegen opkomend fascisme. Communisten staan en stonden voorop in de daadwerkelijke antifascistische strijd, maar het dreigende fascisme moet bestreden worden in buurten, bedrijven en vakbeweging door een zo groot mogelijk deel van de bevolking.

Antifascisme kan niet los worden gezien van de strijd tegen kapitalistische uitbuiting.