Skip to main content

Ingezonden: EEN DUISTERE NACHT VALT OVER TURKIJE

Foto: HISPANTV

Bron: Het Rode Vaandel – De uitkomst van de Turkse verkiezingen van vorige week was geen verrassing. Natuurlijk werd de bloedsultan Erdogan herkozen. Natuurlijk was er geen tweede ronde nodig, omdat Erdogan nu zo veel grip heeft op alles wat er in Turkije gebeurd, dat hij iedere uitslag naar zijn hand kan zetten. Er waren veel beweringen dat er sprake was geweest van manipulatie, dat de uitslag niet met de waarheid overeen kwam. Maar de CHP kandidaat, die tweede werd, durfde uiteindelijk zijn beschuldigingen, dat er op grote schaal was geknoeid, niet door te zetten. Hij diende geen klacht in, en accepteerde het resultaat. Niet helemaal verbazingwekkend, want iedereen die de bloedsultan dwars zit, maakt een goede kans om de volgende dag in de gevangenis terecht te komen. De CHP koos dus voor veiligheid, en heeft toegestaan dat Erdogan nu zijn eigen systeem in werking kan zetten, waarbij zijn macht geen grenzen meer kent. Er is geen twijfel aan, een duistere nacht valt over Turkije.

Hier en daar wordt nog een beetje aan de poten van zijn troon gezaagd, want bij de parlements verkiezingen verloor hij zijn absolute meerderheid, en kan alleen een regering vormen met steun van de Grijze Wolven fascisten van de MHP. Dat wordt dus een regering van grijze en groene fascisten. Toch zal het verliezen van de AKP meerderheid wel een deukje in de Erdogan vreugde hebben geslagen. En ook het feit dat de Koerdische HDP de kiesdrempel haalde, en weer met meer dan 70 zetels in het parlement zit, zal de bloedsultan niet helemaal tevreden stellen. In 11 Koerdische provincies was de HDP de grootste partij. Toch kunnen we er niet om heen dat Erdogan Turkije in een ijzeren greep heeft.

Natuurlijk kunnen we zeggen: eigen schuld, als de Turkse bevolking in haar eigen ongeluk wil rennen moet men dat zelf maar weten. Maar zo simpel ligt het niet. Het is maar helemaal de vraag of het een echte verkiezingsoverwinning was. De AKP is nu zo machtig in Turkije dat verkiezingsfraude eigenlijk kinderspel is. Alle overheden en de controle instellingen staan onder de controle van Erdogan. Dat betekend dat geen enkele uitslag op dit gebied te vertrouwen is. Ook is het niet zo dat deze hele zaak alleen Turkije aangaat. Hier in Europa zien we iedere dag hoe Erdogan zijn voetsoldaten mobiliseert, om ook hier een zekere mate van macht te veroveren. Zijn agenda is de agenda van de radicale islam, en dat betekend dat het einddoel wereldheerschappij is.

Na de uitslag op zondagavond zagen we weer een voorbeeld van deze agenda, ook op Nederlandse straten. Grote groepen AKP Turken met vlaggen, en in toeterende auto’s, trokken in verschillende steden naar centrale punten. Er werd geschreeuwd, geprovoceerd en bijna hysterisch met Turkse vlaggen gezwaaid. We zagen deze beelden in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, en zelfs Amersfoort. Ook in andere Europese steden gingen de AKP Turken de straat op, allemaal loyaliteit zwerend aan hun grote leider die duizenden kilometers verder op was. In onder meer Amsterdam lieten buurtbewoners de schreeuwers weten dat ze moesten oprotten. Maar het duurde erg lang voordat de politie een einde maakte aan deze demonstraties, die illegaal waren omdat ze niet waren aangemeld.

Het was niet de eerste keer dat Erdogan’s voetsoldaten op zijn bevel in Europa de straat op gingen. We hebben in het verleden meer van dit soort schandelijke scènes gezien. Ook tijdens de verkiezingscampagne van de laatste weken waren er klachten over intimidatie en geweld door AKP aanhangers tegen politieke tegenstanders. Wat opviel is dat de Nederlandse politiek deze hele zaak compleet negeerde. Bijna alle partijen glimlachten, keken de andere kant op, en zwegen, inclusief de linkse partijen. Laten we hier even bij stil staan. De aanhangers van een buitenlandse dictator, die ook nog een verwerpelijke ideologie voorstaat, en een duizendvoudige moordenaar is, vieren zijn overwinning op Nederlandse en andere Europese straten, en de zogenaamde volksvertegenwoordigers zwijgen. Eigenlijk kunnen we ze beter volksverraders noemen. Komt er dan niemand op het idee dat deze zogenaamde vieringen gelijktijdig een vertoning van macht zijn? Dat Erdogan op deze wijze laat zien dat hij zijn schurken ook hier de straat op kan sturen? Is men echt zo bang voor de AKP, en de andere groen fascisten, dat men de kop maar gewoon in het zand steekt? Blijkbaar is dat het geval, en dat maakt de schande nog groter.

Als Turken de overwinning van hun politieke leider willen vieren zijn ze vrij om dat te doen, maar dan in Ankara en Istanboel, en niet op onze straten. Dat de AKP Turken dit toch doen geeft opnieuw aan wat een farce de hele integratie is. Integratie bestaat niet, er bestaan alleen parallelgemeenschappen, wat gelijktijdig een bedreiging voor ons allemaal betekent. Toch moeten we ook eerlijk zijn; je kunt het de Turken niet kwalijk nemen. Het zijn de Europese elites, inclusief de Nederlandse overheid, die dit allemaal mogelijk maken. Het gegoochel met dubbele paspoorten had al heel lang geleden afgeschaft moeten worden. Als Turken gedwongen zouden zijn om te kiezen voor het land waar ze leven, konden ze niet eens stemmen, en dan was er ook niets te vieren. Het is opnieuw de multi-culti waanzin die dit alles mogelijk heeft gemaakt.

We hebben in het verleden al voor dit soort zaken gewaarschuwd en zullen het nu weer doen. De radicale islam is bezig om een machtsbasis in Europa te bouwen. Terwijl eerst de focus op Syrië en het IS kalifaat lag, zijn het nu Erdogan en de AKP die de agenda domineren. Als we dit proces niet stoppen zal men alleen maar brutaler en gewelddadiger worden. Net als de IS staat ook Erdogan voor de invoering van de sharia, en zijn handlangers in heel Europa doen hun best om deze agenda kracht bij te zetten. Om deze bedreiging uit te schakelen moeten we een einde maken aan de dubbele nationaliteit, Erdogan’s frontorganisaties zoals DENK en de Diyanet verbieden, en de activiteiten van de ambassades en consulaten aan banden leggen. En de vlaggenzwaaiers? Daarvoor is maar een oplossing. Snel op het vliegtuig zetten, zodat ze de hielen van hun dictator kunnen likken waar dat hoort; in Ankara en Istanboel.