Skip to main content

Indonesische krant noemt Ruttes krans bij ‘Indisch’ monument ‘huichelachtig’

JAKARTA, sept. 2018 – Het toonaangevende Indonesische dagblad The Jakarta Post heeft scherpe kritiek geuit op Mark Ruttes rol bij de herdenking van de Japanse capitulatie, 15 augustus. De Engelstalige krant noemt zijn kranslegging ‘huichelachtig’.
De krant is onafhankelijk en invloedrijk en heeft ongeveer 100.000 lezers onder zowel Indonesiërs als buitenlanders in het land en daarbuiten.

bron: The Jakarta Post

De kop van het artikel in kwestie luidt ‘Apologize, recognize independence date’ oftewel ‘Maak excuses, erken datum onafhankelijkheid’ van de Indonesische journalist Reza Kartoseng-Wong. Nederland heeft nog altijd niet de officiële Indonesische stichtingsdatum van de Indonesische staat erkend, 17 augustus 1945.

 
De auteur wijst erop dat  Nederlandse regering ook nimmer officieel zijn excuses aangeboden heeft voor alle slachtoffers van het Nederlandse koloniale optreden en moordpartijen. Die excuses, en herstelbetalingen, eiste en kreeg Nederland echter destijds wel van het naoorlogse Duitsland, waar de naziregering intussen verdwenen was en dat niet aansprakelijk was voor de nazidaden. De Nederlandse regering is daarentegen wel de rechtsopvolger van de regeringen van 1945 tot 1950, de periode van de laatste Nederlandse oorlog tegen Indonesië.
 
Het artikel bekritiseert ook het grote Nederlandse onderzoek naar deze oorlog en de zg. ‘Indische’ herdenkingen in Nederland. Het blad wijst erop dat de herdenking van de Japanse capitulatie decennialang de 3 tot 4 miljoen burgerslachtoffers onder de Indonesiërs negeerde, en alleen de ongeveer 40.000 omgekomen witte Nederlanders herdacht. de krant noemt niet de ongeveer 4.000 Nederlandse dienstwiegeraren.
 
Ook heeft de JP kritiek op de zg. ‘Nationale Indië herdenking’ in Roermond, waarbij de uitsluitend 6.000 daders en niet de 150.000 slachtoffers van de Nederlandse oorlog tegen het Indonesische vrijheidsstreven wordt herdacht.
 
Het artikel bekritiseert ook het sinds vorig jaar lopende onderzoek naar deze oorlog door drie Nederlandse instellingen. De regering is niet alleen de opdrachtgever, maar ook via het onderzoeksinstituut van het ministerie van defensie direct deelnemer daarin.
 
Een jaar terug protesteerden 150 Nederlanders en Indonesiërs tegen de opzet van dit onderzoek, dat volgens hen uitgaat van het Nederlandse standpunt, niet onafhankelijk is en waarvan de leiders geen Indonesisch kennen en niet gespecialiseerd zijn in dat land zijn. Op 13 september geven de leiders van dit onderzoek uitleg in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.