Skip to main content

Hoeveel moed en trouw was er nodig om Nederland aan te vallen in 1940?

Zie ook:
‘Nijmegen, laat herdenking ‘nazi-kerkhof’ stoppen’
Oproep: geen Bundeswehr in Vierdaagse

Nederland had in 1940 een leger van 220.000 (on)geoefende soldaten. De vraag over de nazi-aanval kwam op omdat in juli de Bundeswehr kransen wil gaan leggen op de grootste nazi- en SS-begraafplaats van West-Europa, Ysselsteyn (gem. Venray), waar 31.000 nazi- en SS-doden uit de oorlog  liggen.

Dit is dan ook de allerfoutste begraafplaats van Nederland, een echt zwart gat. Hier liggen ook honderden grote oorlogsmisdadigers. De Bundeswehr wil nu hun ‘alte Kameraden’ daar gaan eren, als ze toch vlakbij in Nijmegen zijn vanwege hun deelname aan de Vierdaagse.

De Bundeswehr gaat niet in burger naar de foute begraafplaats maar in hun beste uniformen, in het gelid en onder commando. Zij leggen niet alleen kransen, maar salueren ook voor de ergste doden uit onze hele Nederlandse geschiedenis. Salueren is natuurlijk tevens eren. Waarom doen zij dat? De Bundeswehr is handig: ze doen namelijk al vele jaren mee aan de Vierdaagse, en op hun vrije dag zakken ze even af naar Venray. Dat doen ze voor zover bekend al acht jaar. Maar misbruiken ze zo niet de gastvrijheid van de Vierdaagse, van Nijmegen en van Nederland?

Hierboven: de plaquette op het plein van het dorp Ysselsteyn.

Maar waarom trekken zij zich niets aan van protesten? Een nog één vraag: waarom leggen die geüniformeerde dienaren van een democratisch rechtsstaat geen krans achter het kerkje van het dorp Ysselsteyn bij de kleine, platte grafsteen waarop staat: “Johanna Verhoeven-Arts, 46 jaar, en haar 5 kinderen 13, 8, 6, 4 en 1 jaar, 23-10-1944”?

Op die steen staan niet eens de namen van die kinderen. Maar ook zonder naam zijn zíj de echte oorlogsslachtoffers die eer verdienen. Dus nogmaals de vraag: Hoeveel moed en trouw is er nodig om Joden uit hun huizen te slepen? Of vrouwen met baby’s op hun arm te bombarderen of naar de gaskamer te sturen?

Ook zeer foute Nederlanders
De doden hier zijn niet alleen Duitsers, zoals de gemeente Venray, waar Ysselsteyn ligt, consequent foutief op richtingbordjes zet, want dit is geen ‘Duitse’ oorlogsbegraafplaats – dit is een nazi- en SS-begraafplaats. Maar de grond is van het Nederlandse ministerie van Defensie, die deze in bruikleen aan de Duitse oorlogsgravenstichting heeft afgestaan. En hier liggen verder ook foute Oostenrijkers, Belgen en helaas ook honderden foute, zeer foute Nederlanders.

Dat waren vooral Nederlandse SS-ers en verder zware Nederlandse verraders en collaborateurs, beulen en executeurs van verzetsmensen. In het algemeen kwamen hier alleen dan Nederlandse doden terecht, als ze berucht waren en geen enkele gemeente na de oorlog hun graf nog wilde hebben.

Twee voorbeelden. De NSB-politiecommissaris van Nijmegen en Jodenjager, Anton van Dijk, die een persoonlijk de leiding nam in de deportatie van de 500 vermoorde Nijmeegse Joden, en hun leegstaande huizen vervolgens persoonlijk beroofde.

Of de Hilversummer Willem Heubel, de eerste Nederlander die lid werd van de SS, en dat kon alleen vrijwillig en als je een ‘edelgermaan’ was. Heubel vocht aan het Oostfront, waar SS-ers een vrijbrief hadden om Joden en ‘communisten’ of wie dan ook te vermoorden. Waarom zou de Bundeswehr zulke oorlogsmisdadigers willen eren? En waarom deed het Nederlandse leger daar vorig jaar ook nog eens aan mee?

Moed en trouw
De beheerder van deze foute begraafplaats is de Duitse oorlogsgravenstichting, kortweg de ‘Volksbund’. Die begon in 2014 met het aandringen op het eren van nazisoldaten en SS-ers. Bij de Volksbund zitten steevast ex-generaals in het bestuur, uiteraard.

De Volksbund heeft toen een nieuw standpunt ingenomen. Dat houdt in dat de nazisoldaten inclusief de SS-ers volgens deze bond nu ook opeens recht hebben op eer en roem voor hun ‘moed en hun plichtsgetrouwheid’… Befehl ist Befehl!

Die mannen werden volgens de Volksbund over het algemeen ook alleen maar gestuurd, en hadden verder niets in te brengen. Aha. Geen woord over ieders eigen verantwoordelijkheid, geen woord over mensenrechten en de systematische schendingen daarvan door deze moedige en plichtsgetrouwe nazisoldaten…..

Dienstweigeren was feitelijk in Nazi-Duitsland niet mogelijk, meent de Volksbund. Ze negeren dat de nazi’s zo’n 30.000 Duitse en Oostenrijkse dienstweigeraren hebben geëxecuteerd. Dat getal 30.000 – dat is toevallig bijna net zoveel doden als er op Ysselsteyn liggen…  Als die doden daar lagen had werkelijk niemand in Nederland bezwaar tegen  kransen en salueren…

De Volksbund stelt ook, dat de nazisoldaten en SS-ers Duitsland moesten beschermen tegen ‘oorlogstegenstanders’…. Waren wij Nederlanders dat dan? Hadden we net Aken ingenomen in mei 1940, en rukten we op naar Dortmund? Bombardeerden we het onverdedigde Hamburg? En de belgen? Hadden die bijna Keulen onder de voet gelopen? Wilden de Denen Bremen vernietigen? En stonden de Luxemburgers voor de poorten van Trier? En de Tsjechen, de Sovjets, de Polen, de Noren, de Fransen?

De lijst van aangevallen en verslagen landen is bijna eindeloos: de nazileer heeft als kern oorlogsagressie, en die agressie werd tegen alle omliggende landen gebruikt, en alle nazisoldaten wisten natuurlijk ook wel dat Nederland, België of Luxemburg geen enkele bedreiging voor het grote, tot de tanden bewapende en agressieve nazi-Duitsland was. Wij hadden een luchtmacht van 140 toestellen, de nazi’s tien maal zoveel.  Zij vielen ons aan met 750 tanks, wij hadden er één – in de garage. Zulke getallen.

Hierboven: artikel in weekblad Peel en Maas, 10 juli 2016, waarbij de connectie tussen Bundeswehr, Ysselsteyn en Vierdaagse wordt gemaakt.

De AFVN-Bond van Antifascisten wijst de uitgangspunten van de Duitse Volksbund af, en protesteert tegen elke bezoek van de Bundeswehr om nazisoldaten te eren. De AFVN krijgt onder meer steun van haar Duitse zusterorganisatie, en van de Europese koepel van het voormalig verzet.

Ook de Duitse ambassadeur dient hier niet elke november zijn hoofd eerbiedig te buigen voor de doden – hoe tragisch die ook mogen zijn. Op deze plek kun je niet de gruwelen van de oorlog gaan herdenken – daar zijn genoeg andere plekken voor zoals Amersfoort, Vught of Westerbork. Niemand moet deze doden nog ooit eer bewijzen, want zij hebben zich voor eeuwig bezoedeld als medeplichtigen van de Holocaust.