Skip to main content

Het spook van Duitsland steekt de kop op

Bron: Openbaar archief

Diana Johnstone, Parijs, speciaal voor Consortium News

De Europese Unie maakt zich op voor een lange oorlog tegen Rusland die duidelijk in strijd lijkt met de Europese economische belangen en sociale stabiliteit. Een oorlog die ogenschijnlijk irrationeel is – zoals vele – heeft diepe emotionele wortels en claimt ideologische rechtvaardiging. Dergelijke oorlogen zijn moeilijk te beëindigen omdat ze buiten het bereik van de rationaliteit liggen.

Tientallen jaren nadat de Sovjet-Unie Berlijn was binnengevallen en het Derde Rijk beslissend had verslagen, maakten de Sovjetleiders zich zorgen over de dreiging van “Duits revanchisme”. Aangezien de Tweede Wereldoorlog kon worden gezien als Duitse wraak voor het feit dat het de overwinning in de Eerste Wereldoorlog was ontnomen, zou de agressieve Duitse Drang nach Osten niet nieuw leven kunnen worden ingeblazen, vooral als die steun genoot van Anglo-Amerikaanse zijde? Er was altijd een minderheid geweest in Amerikaanse en Britse machtskringen die graag Hitlers oorlog tegen de Sovjet-Unie had willen voltooien.

Niet de wens om het communisme te verspreiden, maar de behoefte aan een bufferzone om dergelijke gevaren tegen te gaan was de voornaamste drijfveer voor de voortdurende politieke en militaire onderdrukking door de Sovjet-Unie van de landen van Polen tot Bulgarije die het Rode Leger had ontworsteld aan de bezetting door de Nazi’s.

Deze bezorgdheid nam aanzienlijk af in het begin van de jaren tachtig toen een jonge Duitse generatie de straat op ging in vredesdemonstraties tegen de plaatsing van nucleaire “Euromissiles” die het risico van een kernoorlog op Duits grondgebied zouden kunnen vergroten. De beweging schiep het beeld van een nieuw vreedzaam Duitsland. Ik geloof dat Michail Gorbatsjov deze transformatie serieus nam.

Op 15 juni 1989 kwam Gorbatsjov naar Bonn, dat toen de bescheiden hoofdstad was van een bedrieglijk bescheiden West-Duitsland. Gorbatsjov was kennelijk verheugd over het warme en vriendelijke onthaal en stopte onderweg om mensen de hand te schudden in die vredige universiteitsstad, die het toneel was geweest van grote vredesdemonstraties.

Ik was erbij en ervoer zijn ongewoon warme, stevige handdruk en gretige glimlach. Ik twijfel er niet aan dat Gorbatsjov oprecht geloofde in een “gemeenschappelijk Europees huis” waar Oost- en West-Europa gelukkig naast elkaar zouden kunnen leven, verenigd door een soort democratisch socialisme.

Gorbatsjov op 13 juni 1989 op het marktplein in Bonn. (Jüppsche/Wikimedia Commons)

Gorbatsjov stierf twee weken geleden, op 30 augustus, op 91-jarige leeftijd. Zijn droom van een gelukkig samenleven van Rusland en Duitsland in hun “gemeenschappelijke Europese huis” werd al snel fataal ondermijnd door het groene licht van de regering Clinton voor een oostwaartse uitbreiding van de NAVO. Maar de dag voor Gorbatsjovs dood veegden vooraanstaande Duitse politici in Praag elke hoop op zo’n gelukkig einde de grond in door te verklaren dat zij de leiding zouden nemen over een Europa dat zich zou toeleggen op de bestrijding van de Russische vijand.

Dit waren politici van precies die partijen – de SPD (Sociaal-Democratische Partij) en de Groenen – die het voortouw hadden genomen in de vredesbeweging van de jaren tachtig.

Duits Europa moet uitbreiden naar het Oosten

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is een kleurloze SPD politicus, maar zijn toespraak van 29 augustus in Praag was opruiend in zijn betekenis. Scholz riep op tot een uitgebreide, gemilitariseerde Europese Unie onder Duits leiderschap. Hij beweerde dat de Russische operatie in Oekraïne de vraag opriep “waar in de toekomst de scheidslijn zal liggen tussen dit vrije Europa en een neo-imperiale autocratie”. We kunnen niet simpelweg toekijken, zei hij, “hoe vrije landen van de kaart worden geveegd en verdwijnen achter muren of ijzeren gordijnen.”

(Opmerking: het conflict in Oekraïne is duidelijk de onafgemaakte zaak van de ineenstorting van de Sovjet-Unie, verergerd door kwaadwillige provocatie van buitenaf. Net als in de Koude Oorlog worden de defensieve reacties van Moskou geïnterpreteerd als voorbodes van een Russische invasie in Europa, en dus als voorwendsel voor de opbouw van bewapening).

Om deze denkbeeldige dreiging het hoofd te bieden, zal Duitsland een uitgebreide, gemilitariseerde EU leiden. Om te beginnen vertelde Scholz zijn Europese publiek in de Tsjechische hoofdstad: “Ik zet mij in voor de uitbreiding van de Europese Unie met de landen van de Westelijke Balkan, Oekraïne, Moldavië en, op de lange termijn, Georgië”. Zich zorgen maken over het verleggen van de scheidslijn naar het westen door Rusland is een beetje vreemd, terwijl men drie voormalige Sovjetstaten wil opnemen, waarvan er één (Georgië) geografisch en cultureel zeer ver van Europa verwijderd is, maar op de drempel van Rusland ligt.

In de “Westelijke Balkan” brengen Albanië en vier uiterst zwakke staatjes die uit het voormalige Joegoslavië zijn overgebleven (Noord-Macedonië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina en het wijd en zijd niet-erkende Kosovo) voornamelijk emigranten voort en zijn ver verwijderd van de economische en sociale normen van de EU. Kosovo en Bosnië zijn militair bezette de facto NAVO-protectoraten. Servië, solider dan de andere landen, vertoont geen tekenen dat het zijn gunstige betrekkingen met Rusland en China zal opgeven, en het enthousiasme van de Serviërs voor “Europa” is weggeëbd.

Door deze lidstaten toe te voegen zal “een sterkere, meer soevereine, geopolitieke Europese Unie” tot stand worden gebracht, aldus Scholz. Een “geopolitieker Duitsland” lijkt er meer op. Terwijl de EU naar het oosten groeit, staat Duitsland “in het centrum” en zal het alles doen om alles samen te brengen. Naast de uitbreiding pleit Scholz dan ook voor “een geleidelijke verschuiving naar meerderheidsbesluiten in het gemeenschappelijk buitenlands beleid” ter vervanging van de thans vereiste eenparigheid van stemmen.

Wat dit betekent zou voor de Fransen duidelijk moeten zijn. Historisch gezien hebben de Fransen de consensusregel verdedigd om niet meegesleept te worden in een buitenlands beleid dat zij niet willen. De Franse leiders hebben het mythische “Frans-Duitse koppel” verheerlijkt als garant van de Europese harmonie, vooral om de Duitse ambities onder controle te houden.

Maar Scholz zegt dat hij geen “EU van exclusieve staten of directoraten” wil, wat de definitieve scheiding van dat “paar” impliceert. Met een EU van 30 of 36 staten, merkt hij op, “is snel en pragmatisch handelen nodig.” En hij kan er zeker van zijn dat de Duitse invloed op de meeste van deze arme, met schulden overladen en vaak corrupte nieuwe Lid-Staten de nodige meerderheid zal opleveren.

Frankrijk heeft altijd gehoopt op een EU-veiligheidsmacht los van de NAVO, waarin het Franse leger een leidende rol zou spelen. Maar Duitsland heeft andere ideeën. “De NAVO blijft garant staan voor onze veiligheid”, aldus Scholz, die zich verheugt over het feit dat president Biden “een overtuigd trans-Atlanticus” is.

“Elke verbetering, elke eenmaking van de Europese defensiestructuren binnen het EU-kader versterkt de NAVO,” zei Scholz. “Samen met andere EU-partners zal Duitsland er daarom voor zorgen dat de geplande snelle reactiemacht van de EU in 2025 operationeel is en dan ook de kern zal leveren.

Dit vereist een duidelijke commandostructuur. Duitsland zal deze verantwoordelijkheid op zich nemen “wanneer we in 2025 de snelle reactiemacht leiden”, aldus Scholz. Er is al besloten dat Duitsland Litouwen zal ondersteunen met een snel inzetbare brigade en de NAVO met verdere troepen in hoge staat van paraatheid.

Dienen om te leiden … Waar?

Robert Habeck aan het woord bij protest voor het hoofdkwartier van de Groene Partij, Berlijn, 28 okt. 2020. (Leonhard Lenz/Wikimedia Commons)

Kortom, de militaire opbouw van Duitsland zal inhoud geven aan de beruchte uitspraak van Robert Habeck afgelopen maart in Washington dat: “Hoe sterker Duitsland dient, hoe groter zijn rol.” De Groene Habeck is Duitslands minister van Economische Zaken en de op één na machtigste figuur in de huidige Duitse regering.

De opmerking werd in Washington goed begrepen: door het door de V.S. geleide westerse rijk te dienen, versterkt Duitsland zijn rol als Europese leider. Net zoals de VS Duitsland bewapent, traint en bezet houdt, zal Duitsland dezelfde diensten verlenen aan kleinere EU-staten, met name in het oosten van het land.

Sinds het begin van de Russische operatie in Oekraïne heeft de Duitse politica Ursula von der Leyen haar positie als hoofd van de EU-Commissie gebruikt om Rusland steeds drastischere sancties op te leggen, waardoor er deze winter een ernstige Europese energiecrisis dreigt. Haar vijandigheid tegenover Rusland lijkt grenzeloos. Afgelopen april riep zij in Kiev op tot een snel EU-lidmaatschap voor Oekraïne, dat berucht staat als het meest corrupte land van Europa en bij lange na niet voldoet aan de EU-normen. Ze verkondigde dat “Rusland zal afglijden naar economisch, financieel en technologisch verval, terwijl Oekraïne op weg is naar een Europese toekomst”. Voor Von der Leyen is Oekraïne “onze oorlog aan het voeren”. Dit alles gaat veel verder dan haar bevoegdheid om namens de 27 EU-lidstaten te spreken, maar niemand houdt haar tegen.

Annalena Baerbock, minister van Buitenlandse Zaken van de Duitse Groenen, is net zo vastbesloten om Rusland te “ruïneren”. Voorstander van een “feministisch buitenlands beleid”, drukt Baerbock haar beleid in persoonlijke termen uit. “Als ik de mensen in Oekraïne beloof dat we bij jullie blijven zolang jullie ons nodig hebben,” zei ze op 31 augustus in het Engels tegen het door de Amerikaanse National Endowment for Democracy (NED) gesponsorde Forum 2000 in Praag. “Dan wil ik presteren, ongeacht wat mijn Duitse kiezers denken, maar ik wil presteren voor het volk van Oekraïne.”

“Mensen zullen de straat op gaan en zeggen: we kunnen onze energieprijzen niet betalen, en ik zal zeggen: ‘Ja dat weet ik, dus we zullen jullie helpen met sociale maatregelen. [….] Wij staan achter Oekraïne en dat betekent dat de sancties tot de winter van kracht blijven, ook al wordt het voor politici erg moeilijk.

Zeker, de steun voor Oekraïne is groot in Duitsland, maar misschien vanwege het dreigende energietekort geeft een recente Forsa-enquête aan dat zo’n 77 procent van de Duitsers voorstander is van diplomatieke inspanningen om de oorlog te beëindigen – wat de zaak zou moeten zijn van de minister van Buitenlandse Zaken. Maar Baerbock toont geen interesse in diplomatie, alleen in een “strategische mislukking” voor Rusland – hoe lang het ook duurt.

In de vredesbeweging van de jaren tachtig distantieerde een generatie Duitsers zich van die van hun ouders en zwoer de “vijandbeelden”, die ze van vroegere oorlogen hadden geërfd, te overwinnen. Merkwaardig genoeg heeft Baerbock, geboren in 1980, naar haar grootvader die in de Wehrmacht vocht, verwezen als iemand die op de een of andere manier tot de Europese eenheid heeft bijgedragen. Is dit de volgende generatie die aan het pendelen is?

De kleine revanchisten

Stepan Bandera fakkeloptocht in Kiev, 1 januari 2020. (A1/Wikimedia Commons)

Er is reden om te veronderstellen dat de huidige Duitse russofobie veel van haar legitimatie ontleent aan de russofobie van voormalige nazi-bondgenoten in kleinere Europese landen.

Terwijl het Duitse anti-Russische revanchisme er misschien een paar generaties over gedaan heeft om zich te doen gelden, waren er een aantal kleinere, meer obscure revanchismen die opbloeiden aan het einde van de Europese oorlog en die werden opgenomen in de Koude Oorlog operaties van de Verenigde Staten. Die kleine revanchismen werden niet onderworpen aan de denazificatie-acties of de Holocaust-schuld die aan Duitsland werden opgelegd. Integendeel, zij werden verwelkomd door de C.I.A., Radio Free Europe en Congrescomités vanwege hun vurige anticommunisme. Zij werden in de Verenigde Staten politiek versterkt door anticommunistische diaspora’s uit Oost-Europa.

Hiervan was de Oekraïense diaspora ongetwijfeld de grootste, de meest intense politieke en de meest invloedrijke, zowel in Canada als in het Amerikaanse Midden-Westen. Oekraïense fascisten die eerder hadden gecollaboreerd met nazi-indringers waren het talrijkst en actiefst, en leidden het Bloc van Anti-Bolsjewistische Naties met banden met de Duitse, Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten.

Oost-Europees Galicië, niet te verwarren met Spaans Galicië, is eeuwenlang heen en weer geweest tussen Rusland en Polen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het verdeeld tussen Polen en Oekraïne. Oekraïens Galicië is het centrum van een virulent Oekraïens nationalisme, waarvan de belangrijkste held uit de Tweede Wereldoorlog Stepan Bandera was. Dit nationalisme kan met recht “fascistisch” worden genoemd, niet alleen vanwege oppervlakkige tekenen – de symbolen, salutes of tatoeages – maar omdat het altijd fundamenteel racistisch en gewelddadig is geweest.

Aangewakkerd door westerse mogendheden, Polen, Litouwen en het Habsburgse Rijk, was de kern van het Oekraïense nationalisme dat het westers was, en dus superieur. Aangezien Oekraïners en Russen van dezelfde bevolking afstammen, was het pro-Westerse Oekraïense ultranationalisme gebaseerd op denkbeeldige mythen van raciale verschillen: Oekraïners waren het echte Westerse wat-het-ook-was, terwijl Russen vermengd waren met “Mongolen” en dus een inferieur ras waren. Banderistische Oekraïense nationalisten hebben openlijk opgeroepen tot de eliminatie van Russen als zodanig, als inferieure wezens.

Zolang de Sovjet-Unie bestond, had de Oekraïense rassenhaat tegen de Russen het anticommunisme als dekmantel, en konden de Westerse inlichtingendiensten hen steunen op de “zuivere” ideologische gronden van de strijd tegen het bolsjewisme en het communisme. Maar nu Rusland niet langer door communisten wordt geregeerd, is het masker gevallen en is de racistische aard van het Oekraïense ultranationalisme zichtbaar – voor iedereen die het wil zien.

Westerse leiders en media zijn echter vastbesloten het niet op te merken.

Oekraïne is niet zomaar een Westers land. Het is diep en dramatisch verdeeld tussen Donbass in het oosten, Russische gebieden die door de Sovjet-Unie aan Oekraïne zijn gegeven, en het anti-Russische westen, waar Galacië zich bevindt. De verdediging van de Donbass door Rusland, verstandig of onverstandig, wijst geenszins op een Russisch voornemen om andere landen binnen te vallen. Dit valse alarm is het voorwendsel voor de remilitarisering van Duitsland in alliantie met de Angelsaksische mogendheden tegen Rusland.

Het Joegoslavische voorspel

Brandhout hakken in Sarajevo tijdens de oorlogen die Joegoslavië uit elkaar haalden, 1993. (Christian Maréchal/Wikimedia Commons)

Dit proces begon in de jaren 1990, met het uiteenvallen van Joegoslavië.

Joegoslavië was geen lid van het Sovjetblok. Precies om die reden kreeg het land leningen van het Westen, wat in de jaren 1970 leidde tot een schuldencrisis waarbij de leiders van elk van de zes deelrepublieken de schuld op anderen wilden afschuiven. Dit werkte separatistische tendensen in de relatief rijke Sloveense en Kroatische republieken in de hand, tendensen die werden versterkt door etnisch chauvinisme en aanmoediging van externe mogendheden, met name Duitsland.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de Duitse bezetting het land in tweeën gedeeld. Servië, geallieerd met Frankrijk en Groot-Brittannië in de Eerste Wereldoorlog, werd onderworpen aan een straffe bezetting. Het idyllische Slovenië werd opgenomen in het Derde Rijk, terwijl Duitsland een onafhankelijk Kroatië steunde, geregeerd door de fascistische Ustasha partij, die het grootste deel van Bosnië omvatte, strijdtoneel van de bloedigste interne gevechten. Na de oorlog emigreerden vele Kroatische Ustasha naar Duitsland, de Verenigde Staten en Canada, zonder ooit de hoop op te geven dat het afscheidingsgezinde Kroatische nationalisme zou herleven.

In het Washington van de jaren ’90 kregen de leden van het Congres hun indrukken van Joegoslavië van één enkele deskundige: de 35-jarige Kroatisch-Amerikaanse Mira Baratta, assistente van senator Bob Dole (Republikeins presidentskandidaat in 1996). Baratta’s grootvader was een belangrijke Ustasha-officier in Bosnië geweest en haar vader was actief in de Kroatische diaspora in Californië. Baratta wist niet alleen Dole, maar vrijwel het hele Congres te winnen voor de Kroatische versie van de Joegoslavische conflicten, waarin alles op het conto van de Serviërs wordt geschreven.

In Europa slaagden Duitsers en Oostenrijkers, met name Otto von Habsburg, erfgenaam van het ter ziele gegane Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk en lid van het Europees Parlement uit Beieren, erin de Serviërs als de boosdoeners af te schilderen en zo een effectieve wraak te nemen op hun historische vijand uit de Eerste Wereldoorlog, Servië. In het Westen werd het gebruikelijk Servië aan te duiden als “de historische bondgenoot van Rusland”, waarbij werd vergeten dat in de recente geschiedenis de naaste bondgenoten van Servië Groot-Brittannië en vooral Frankrijk waren.

In september 1991 legde een vooraanstaand Duits christen-democratisch politicus en constitutioneel jurist uit waarom Duitsland het uiteenvallen van Joegoslavië zou moeten bevorderen door de Sloveense en Kroatische afscheidingsrepublieken in Joegoslavië te erkennen. (Voormalig CDU-minister van Defensie Rupert Scholz op het 6e Fürstenfeldbrucker Symposium voor de leiding van het Duitse leger en bedrijfsleven, gehouden van 23 – 24 september 1991).

Door een einde te maken aan de deling van Duitsland, zo zei Rupert Scholz, “hebben wij zogezegd de belangrijkste gevolgen van de Tweede Wereldoorlog overwonnen en onder de knie gekregen… maar op andere gebieden hebben wij nog steeds te maken met de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog” – die, zo merkte hij op “in Servië begon.”

“Joegoslavië is, als gevolg van de Eerste Wereldoorlog, een zeer kunstmatige constructie, die nooit verenigbaar is geweest met het idee van zelfbeschikking”, aldus Rupert Scholz. Hij concludeerde: “Naar mijn mening moeten Slovenië en Kroatië onmiddellijk internationaal worden erkend. (…) Wanneer deze erkenning heeft plaatsgevonden, zal het Joegoslavische conflict niet langer een binnenlands Joegoslavisch probleem zijn, waarbij geen internationale tussenkomst kan worden toegestaan.”

En inderdaad werd de erkenning gevolgd door een massale Westerse interventie die tot op de dag van vandaag voortduurt. Door partij te kiezen hebben Duitsland, de Verenigde Staten en de NAVO uiteindelijk een rampzalig resultaat opgeleverd, een half dozijn staatjes, met veel onopgeloste kwesties en sterk afhankelijk van westerse mogendheden. Bosnië-Herzegovina staat onder militaire bezetting en onder het dictaat van een “Hoge Vertegenwoordiger” die toevallig Duitser is. Het heeft ongeveer de helft van zijn bevolking verloren door emigratie.

Alleen Servië vertoont tekenen van onafhankelijkheid en weigert zich aan te sluiten bij de Westerse sancties tegen Rusland, ondanks zware druk. Voor de strategen van Washington was het uiteenvallen van Joegoslavië een oefening in het gebruik van etnische verdeeldheid om grotere entiteiten, de USSR en daarna Rusland, op te breken.

Humanitaire bombardementen

Westerse politici en media hebben het publiek ervan overtuigd dat de NAVO-bombardementen op Servië in 1999 een “humanitaire” oorlog waren, genereus gevoerd om “de Kosovaren te beschermen” (nadat meerdere moorden door gewapende separatisten de Servische autoriteiten hadden geprovoceerd tot de onvermijdelijke repressie die als voorwendsel voor de bombardementen werd gebruikt).

Maar het echte punt van de Kosovo-oorlog was dat de NAVO hierdoor veranderde van een defensieve in een agressieve alliantie, klaar om oorlog te voeren waar dan ook, zonder VN-mandaat, onder welk voorwendsel dan ook.

Deze les was duidelijk voor de Russen. Na de Kosovo-oorlog kon de NAVO niet langer geloofwaardig beweren dat zij een louter “defensieve” alliantie was.

Zodra de Servische president Milosevic, om de infrastructuur van zijn land te vrijwaren van NAVO-vernietiging, ermee instemde NAVO-troepen toe te laten in Kosovo, pakten de VS zonder blikken of blozen een groot stuk grondgebied af om er de eerste grote Amerikaanse militaire basis in de Balkan te bouwen. De NAVO-troepen zijn er nog steeds.

Net zoals de Verenigde Staten zich haastten om die basis in Kosovo te bouwen, was het duidelijk wat de VS te wachten stond nadat ze er in 2014 in slaagden om in Kiev een regering te installeren die stond te popelen om lid te worden van de NAVO. Dit zou voor de VS de gelegenheid zijn om de Russische marinebasis op de Krim over te nemen. Omdat bekend was dat de meerderheid van de bevolking van de Krim wilde terugkeren naar Rusland (zoals van 1783 tot 1954), kon Poetin deze dreiging afwenden door een volksreferendum te houden waarin de terugkeer werd bevestigd.

Oost-Europees revanchisme verovert de EU

De oproep van de Duitse bondskanselier Scholz om de Europese Unie met maximaal negen nieuwe leden uit te breiden, herinnert aan de uitbreidingen van 2004 en 2007, die twaalf nieuwe leden opleverden, waaronder negen uit het voormalige Sovjetblok, waaronder de drie Baltische staten die ooit deel uitmaakten van de Sovjet-Unie.

Door die uitbreidingen verschoof het evenwicht reeds naar het oosten en werd de Duitse invloed versterkt. Met name de politieke elites van Polen en vooral van de drie Baltische staten stonden sterk onder de invloed van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, waar velen tijdens het Sovjetbewind in ballingschap hadden geleefd. Zij brachten in de EU-instellingen een nieuwe golf van fanatiek anticommunisme binnen, niet altijd te onderscheiden van russofobie.

Het Europees Parlement, geobsedeerd door mooipraterij met betrekking tot de mensenrechten, was bijzonder ontvankelijk voor het ijverige antitotalitarisme van zijn nieuwe Oost-Europese leden.

Europees Parlement in Straatsburg, Frankrijk. (V.N.-foto/Eskinder Debebe)

Revanchisme en het geheugenwapen

Als onderdeel van de anticommunistische zuiveringsacties sponsorden Oost-Europese staten “Herinneringsinstituten”, gewijd aan het aan de kaak stellen van de misdaden van het communisme. Dergelijke campagnes werden natuurlijk door extreem-rechtse politici gebruikt om links in het algemeen verdacht te maken. Zoals uiteengezet door de Europese geleerde Zoltan Dujisin, slaagden “anticommunistische herinneringsondernemers” aan het hoofd van deze instituten erin hun publieke voorlichtingsactiviteiten van nationaal niveau naar het niveau van de Europese Unie te tillen, waarbij ze gebruik maakten van het westerse verbod op holocaustontkenning om te klagen dat, terwijl de nazi-misdaden in Neurenberg waren veroordeeld en bestraft, de communistische misdaden dat niet waren.

De tactiek van de anticommunistische actoren bestond erin te eisen dat verwijzingen naar de Holocaust vergezeld zouden gaan van veroordelingen van de Goelag. Deze campagne had te kampen met een delicate contradictie, aangezien ze de neiging had de uniciteit van de Holocaust in vraag te stellen, een dogma dat essentieel is om financiële en politieke steun te krijgen van West-Europese herinneringsinstituten.

In 2008 nam het EP een resolutie aan tot instelling van 23 augustus als “Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van het stalinisme en het nazisme” – waarmee het voor het eerst een tamelijk geïsoleerde benadering van extreem-rechts aannam. Een EP-resolutie uit 2009 over “Het Europese geweten en het totalitarisme” riep op tot steun aan nationale instituten die gespecialiseerd zijn in de geschiedenis van totalitaire regimes.

Dujisin legt uit: “Europa wordt nu achtervolgd door het spook van een nieuwe herinnering. De unieke status van de Holocaust als negatieve basisformule van de Europese integratie, het hoogtepunt van langdurige inspanningen van prominente Westerse leiders … wordt steeds meer in twijfel getrokken door een herinnering aan het communisme, die de uniciteit ervan betwist.”

Oost-Europese herinneringsinstituten vormden samen het “Platform of European Memory and Conscience,” dat tussen 2012 en 2016 een reeks tentoonstellingen organiseerde over “Totalitarisme in Europa: Fascisme-Nazisme-Communisme,” reizend naar musea, gedenkplaatsen, stichtingen, stadhuizen, parlementen, culturele centra en universiteiten in 15 Europese landen, zogenaamd om “het publieke bewustzijn en de educatie over de zwaarste misdaden begaan door de totalitaire dictaturen te verbeteren.”

Onder deze invloed nam het Europees Parlement op 19 sept. 2019 een resolutie aan “over het belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa” die veel verder ging dan het gelijkstellen van politieke misdaden door een uitgesproken Poolse interpretatie van de geschiedenis te verkondigen als beleid van de Europese Unie. De resolutie gaat zelfs zo ver dat het Molotov-Ribbentrop pact verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog – en dat Sovjet-Rusland dus even schuldig is aan de oorlog als nazi-Duitsland.

De resolutie,

“Benadrukt dat de Tweede Wereldoorlog, de meest verwoestende oorlog in de geschiedenis van Europa, is begonnen als een onmiddellijk gevolg van het beruchte Nazi-Sovjet Verdrag inzake non-agressie van 23 augustus 1939, ook bekend als het Molotov-Ribbentrop Pact, en zijn geheime protocollen, waarbij twee totalitaire regimes die het doel van wereldverovering deelden, Europa in twee invloedzones verdeelden;”

Verder:

“herinnert eraan dat de nazi- en communistische regimes massamoorden, genocide en deportaties hebben gepleegd en in de 20e eeuw een verlies aan mensenlevens en vrijheid hebben veroorzaakt op een schaal die ongekend is in de geschiedenis van de mensheid, en herinnert aan de afschuwelijke misdaad van de Holocaust gepleegd door het nazi-regime; veroordeelt in de krachtigste bewoordingen de daden van agressie, misdaden tegen de menselijkheid en massale schendingen van de mensenrechten gepleegd door de nazi-, communistische en andere totalitaire regimes;”

Dit is natuurlijk niet alleen in directe tegenspraak met de Russische viering van de “Grote Patriottische Oorlog” om de nazi-invasie te verslaan, het is ook in strijd met de recente pogingen van de Russische president Vladimir Poetin om de Molotov-Ribbentrop overeenkomst in de context te plaatsen van eerdere weigeringen van Oost-Europese staten, met name Polen, om een bondgenootschap met Moskou aan te gaan tegen Hitler.

Maar de EP-resolutie:

“is ernstig bezorgd over de pogingen van het huidige Russische leiderschap om de historische feiten te verdraaien en misdaden van het totalitaire Sovjetregime wit te wassen, en beschouwt deze als een gevaarlijk onderdeel van de informatieoorlog die tegen het democratische Europa wordt gevoerd en tot doel heeft Europa te verdelen, en roept de Commissie derhalve op deze pogingen vastberaden tegen te gaan;”

Het belang van het geheugen voor de toekomst, blijkt dus een ideologische oorlogsverklaring tegen Rusland te zijn, gebaseerd op interpretaties van de Tweede Wereldoorlog, vooral omdat de herinneringsondernemers impliciet suggereren dat de misdaden uit het verleden van het communisme bestraft moeten worden – net als de misdaden van het nazisme. Het is niet onmogelijk dat deze gedachtegang een zekere stilzwijgende voldoening wekt bij bepaalde personen in Duitsland.

Wanneer westerse leiders spreken over een “economische oorlog tegen Rusland”, of over het “ruïneren van Rusland” door Oekraïne te bewapenen en te steunen, vraagt men zich af of zij bewust bezig zijn met de voorbereiding van de Derde Wereldoorlog, of dat zij trachten een nieuw einde te geven aan de Tweede Wereldoorlog. Of zullen de twee samensmelten?

Zoals het er nu uitziet, met de NAVO die openlijk probeert “te veel uit te breiden” en zo Rusland te verslaan met een uitputtingsslag in Oekraïne, is het een beetje alsof Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, zo’n 80 jaar later, van zijde zijn gewisseld en zich hebben aangesloten bij het door Duitsland gedomineerde Europa om oorlog te voeren tegen Rusland, samen met de erfgenamen van het Oost-Europese anticommunisme, van wie sommigen geallieerd waren met Nazi Duitsland.

Geschiedenis kan helpen om gebeurtenissen te begrijpen, maar de cultus van de herinnering wordt gemakkelijk de cultus van de wraak. Wraak is een cirkel zonder einde. Zij gebruikt het verleden om de toekomst te vernietigen. Europa heeft heldere hoofden nodig die naar de toekomst kijken en het heden kunnen begrijpen.

Diana Johnstone was van 1989 tot 1996 persvoorlichter van de groene fractie in het Europees Parlement. In haar laatste boek, Cirkel in de duisternis: Memoirs of a World Watcher (Clarity Press, 2020), verhaalt ze over belangrijke episodes in de transformatie van de Duitse Groene Partij van een vredes- naar een oorlogspartij. Haar andere boeken zijn Fools’ Crusade: Yugoslavia, NATO and Western Delusions (Pluto/Monthly Review) en in co-auteurschap met haar vader, Paul H. Johnstone, From MAD to Madness: Inside Pentagon Nuclear War Planning (Clarity Press). Zij is te bereiken op diana.johnstone@wanadoo.fr