Skip to main content

Het opkomende tij van de wereldwijde oorlog en de taken van anti-imperialisten (wap21.org)

By 18 december 2023februari 24th, 2024Laatste nieuws

Commentaar AFVN: de AFVN heeft (als eerste organisatie in Nederland) het initiatief genomen om de verklaring van Parijs van de WAP (World Anti-Imperialist Platform) te ondertekenen. Kort samengevat komt het erop neer dat we ons moeten richten op non-coöperatie met de oorlogsmachine en dit platform (de WAP) heeft als doel om de krachten internationaal te bundelen tegen het VS imperialisme. Daar dragen we als AFVN graag ons steentje aan bij. We willen hier graag aan toevoegen dat onze hoop gevestigd is op de verdere uitbreiding van de  BRICS+landen als vredelievende tegenmacht tegenover de imperialistische VS en hun bondgenoten. We zullen consequent de politieke lijn en de acties van de WAP blijven verdedigen. We plaatsen nu een (vrije) vertaling van de verklaring van Parijs:

Het opkomende tij van de wereldwijde oorlog en de taken van anti-imperialisten (wap21.org)

We zitten in een moment van groot gevaar voor arbeiders en onderdrukte volkeren overal ter wereld, nu de imperialistische oorlogsdrang ons naar een derde wereldoorlog en een nucleaire vuurzee drijft.

Terwijl de NAVO-agressie in Oekraïne zowel militair als economisch faalt, kunnen de VS, in hun wanhoop om hun hegemoniale positie in de wereld te redden, niet terugkrabbelen maar zoeken zij naar manieren om de oorlog uit te breiden en te verlengen. Het lijkt erop dat de imperialisten nog steeds hopen dat ze een manier kunnen vinden om elk verzet tegen hun heerschappij de kop in te drukken en als overwinnaar uit de bus te komen.

Als gevolg daarvan moeten we verwachten dat de oorlog in Oekraïne zich zal uitbreiden naar buurlanden in Europa en Centraal-Azië – en dat de vijandelijkheden in verschillende andere oorlogsgebieden verder naar het oosten zullen uitbreken. De recente provocaties van de VS in Taiwan en de onophoudelijke escalatie van de spanningen met de DVK en China op alle fronten maken dit maar al te duidelijk.

Op dit historisch belangrijke moment zijn wij, de ondergetekende partijen, het erover eens dat de volgende essentiële punten duidelijk moeten worden gemaakt aan de massa’s van de wereld en de leidraad moeten vormen voor ons anti-oorlogs- en anti-imperialistische werk:

 1. dat de conflicten die reeds zijn uitgebroken of dreigen uit te breken geen geïsoleerde en lokale kwesties zijn, maar een integrerend deel uitmaken van het streven van de VS om hun mondiale hegemonie te handhaven.
 2. dat de huidige oorlog in Oekraïne niet het gevolg is van “Russische agressie”, maar van deze westerse imperialistische oorlogsdrift – in het bijzonder de oorlogsdrift van de VS.
 3. dat de oorlog eigenlijk begon toen de VS en hun bondgenoten in 2014 een fascistische staatsgreep in Kiev financierden, bewapenden en organiseerden, en dat de Russische zijde, in haar bondgenootschap met de volkeren van de Donbass, een oorlog van zelfverdediging en nationale bevrijding voert tegen een imperialistische aanval.
 4. dat de koude oorlogsvoering tegen China en de DVK ook een gevolg is van imperialistische agressie, en dat, ongeacht wie het eerste schot lost wanneer de dreigende conflicten in Korea of Taiwan uitbreken, deze oorlogen ook oorlogen van anti-imperialistische zelfverdediging en nationale bevrijding zullen zijn, gevoerd door het Koreaanse en/of Chinese volk.
 5. dat Rusland en China in staat zijn zichzelf en anderen te verdedigen, wijst niet op expansionistische ambities of imperialistische economie, maar is gebaseerd op tientallen jaren van zelfverdedigingsplanning, geïnitieerd door de socialistische regeringen van de USSR en de Volksrepubliek China.
 6. Dat er geen economische gegevens zijn die rechtvaardigen dat China of Rusland imperialistisch worden genoemd. Deze landen leven niet van super-exploitatie of plundering van de wereld. Ze dwingen andere landen niet tot militaire, technologische of schuldslavernij. Integendeel, de gunstige handelsvoorwaarden en de technologische en militaire steun die zij bieden, geven kleinere ontwikkelingslanden de kans om zich aan de imperialistische slavernij te ontworstelen.
 1. dat Rusland en China doelen van imperialistische agressie zijn omdat zij een ernstige bedreiging vormen voor de wereldhegemonie van de imperialisten, zowel door hun eigen onafhankelijkheid te bewaren als door andere naties te helpen deze te verwerven.
 2. dat de groeiende alliantie tussen Rusland en China de volkeren van de wereld hoop geeft: Hoop op een alternatief voor de Amerikaanse overheersing en imperialistische superuitbuiting. Een sterk anti-imperialistisch kamp is de beste verdediging van onze volkeren tegen de agressieve plannen van de bloeddorstige NAVO-alliantie – onze beste verdediging tegen de dreiging van een kernoorlog.
 3. Dat anti-oorlogsactivisten de massa’s in hun landen moeten mobiliseren voor een campagne van actieve non-coöperatie aan de imperialistische oorlogsinspanning, gericht op het op alle mogelijke manieren saboteren van de NAVO-oorlogsmachine. Wij moeten weigeren mee te vechten in of steun te verlenen (direct of bij volmacht) aan de legers van de NAVO. We moeten weigeren Nato mannen en materiaal te vervoeren. We moeten weigeren dat NAVO-bases ongehinderd op ons grondgebied kunnen opereren. We moeten weigeren NAVO-wapens en ander belangrijk materiaal te produceren of te leveren. We moeten weigeren imperialistische propagandaleugens uit te zenden, te drukken of te verspreiden en we moeten weigeren mee te werken aan imperialistische handels- en sanctieoorlogen.
 4. dat de steeds toenemende oorlogszucht, de economische crisis, de hongercrisis, de milieucrisis en nog veel meer duidelijk maken dat de noodzaak om het imperialistische economische systeem uit te schakelen dringender is dan ooit.
 5. dat de leuzen van de ware anti-imperialisten in deze tijd moeten zijn: Nederlaag voor de NAVO-geleide imperialistische alliantie! Overwinning voor het verzet! Geen medewerking aan de imperialistische oorlog!

LIJST VAN ONDERTEKENAARS IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE

1. Communist Party of Great Britain (Marxist-Leninist), UK

2. People’s Democracy Party, South Korea

3. Korea is One, Belgium

4. Baltic Platform

5. Communist Party of Kyrgyzstan, Kyrgyzstan

6. Hungarian Workers’ Party, Hungary

7. Communist Party, Italy

8. Italian Communist Party, Italy

9. Communist Party, Switzerland

10. Spanish Avantgarde, Spain

11. Eastern Initiative, Europe

12. New Communist Party of Yugoslavia, Serbia

13. National Association of Communists, France

14. Pole of Communist Revival in France, France

15. Chilean Communist Party (Proletarian Action), Chile

16. Socialist Workers Party of Croatia, Croatia

17. Platform for Independence – Greece, Greece

18. Communist Party of Peru (Patria Roja), Peru

19. Collective of Struggle for the Revolutionary Unification of Humanity, Greece

20. People’s Party of Panama, Panama

21. Communist Party of the Peoples of Spain, Spain

22. New Communist Party of Montenegro, Montenegro

23. United Socialist Party of Venezuela, Venezuela

24. Union Proletariat, Spain

25. Rassemblement Communiste, France

26. Lebanese Communist Party, Lebanon

27. Party of Communists USA, USA

28. Mexican Communist Movement, Mexico

29. Dynamique Unitaire Panafricaine, 23 Organisations in Africa

30. Party of the Communists of Kyrgyzstan, Kyrgyzstan

31. Belarusian Communist Workers’ Party, Belarus

32. Belarusian Republican Organization of the CPSU, Belarus

33. Center for Political Innovation, USA

34. Communist Party of Quebec, Canada

35. All-Union Communist Party of Bolsheviks, Russia

36. Mazdoor Kissan Party, Pakistan

37. Communist Party of Kenya, Kenya

38. Iniciativa Comunista, Spain

39. Socialist Platform, Georgia

40. Communist Party of Belgium, Belgium

41. Peruvian Communist Party, Peru

42. Anti-Imperialist Camp, Europe

43. Workers’ Party of Ireland, Ireland

44. Borotba, Ukraine

45. Bultza Herri Ekimena, Euskal Herria (Basque Country)

46. Antifascist Former Resistance Fighters Netherlands / Association of Antifascists, Netherlands

47. Party of Committees to Support Resistance – for Communism (CARC Party), Italy

 

Paris Declaration: The rising tide of global war and the tasks of anti-imperialists – Platform (wap21.org)