Skip to main content

Groepen steunen oproep Leids historica tot teruggave van koloniale roofkunst

diamanten ring uit de Lombokschat coll. Museum Volkenkunde

LEIDEN, 18 maart 2018 – Een Leidse historica heeft zaterdag in de media opgeroepen tot teruggave van naar schatting duizenden stukken geroofde koloniale kunst in Nederlands museumbezit. Zes anti-koloniale groepen steunen  deze oproep en sturen hem door aan het Leids Museum Volkenkunde. Dat bezit de grootste Nederlandse collectie roofkunst. Het gaat om een waarde van naar schatting vele miljoenen.

De oproep gaat uit van promovenda drs Evelien Campfens, die een promotieonderzoek verricht aan de Universiteit van Leiden. Zes progressieve groepen ondersteunen Campfens’ oproep, namelijk de stichting Comité Nederlandse Ereschulden, actiegroepen De Grauwe Eeuw en Geen-4-mei-voor-mij, website NLnazivrij, actiegroep Doorbaak.eu en bovendien de vereniging AFVN-Bond van Antifascisten.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/16/gestolen-waar-gedijt-niet-geef-roofkunst-terug-a1595980

Het Leidse Museum voor Volkenkunde valt onder prof dr Geert Oostindie.De zes groepen voeren antikoloniale actie (AKA) en willen vooral dat het Museum voor Volkenkunde zijn vele honderden zeer kostbare schatten uit zijn collectie teruggeeft, om te beginnen aan Indonesië.Momenteel loopt er een expositie die nota bene heet ‘Schatten uit het depot’. Volgens de groepen dient deze ‘Roofkunst uit de koloniën’ te heten.

https://volkenkunde.nl/nl/tentoonstelling-schatten-uit-het-depot

broche met diamant uit de Lombokschat coll. Museum Volkenkunde

Ook loopt er momenteel een tentoonstelling getiteld: “SIERADEN – makers & dragers – Met deze wintertentoonstelling presenteert Museum Volkenkunde de grootste verzameling sieraden in een Nederlands museum ooit.” De zes aka-groepen wijzen erop dat de meeste van deze sieraden eveneens geroofd zijn. Volgens Wikipedia vormen Indische voorwerpen verreweg het grootste deel van de collectie met 55.000 voorwerpen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_Volkenkunde

De zes aka-groepen richten zich tot professor Oostindie. Hij is nauw bij de dekolonisatie betrokken, omdat hij sinds een half jaar leiding geeft aan een groot en omstreden onderzoek van € 4 miljoen euro naar de oorlogsmisdaden die het Nederlandse leger pleegde in Indië/Indonesië. De aka-groepen trekken zijn neutraliteit in twijfel, juist omdat hij als directeur van het museum partij is met een groot financieel belang in de dekolonisatie.
Professor Oostindies neutraliteit raakte al eerder in opspraak omdat hij in oktober 2017 afstand nam van het Comité Nederlandse Ereschulden. Het comité was de gangmaker bij het proces tegen de Nederlandse staat namens slachtoffers van de oorlogsmisdaden in Rawagedeh. Het comité won dit proces in 2011.

In 2016 verscheen een uitgebreid onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indië/Indonesië, getiteld ‘De brandende kampongs van Generaal Spoor’, Dit onderzoek van 800 pagina’s is sindsdien door geen enkele wetenschapper aangevochten en geldt intussen als standaardwerk.
De regering gaf echter Oostindie opdracht dit onderzoek te herhalen, hoewel ook de regering geen enkele twijfel uitte over ‘De brandende kampongs’. Dat nieuwe maar zeer omstreden onderzoek naar dezelfde feiten duurt vier jaar duurt en kost € 4 miljoen.

De aka-groepen hebben daar veel kritiek op, alleen al vanwege de verspilling. Voor de adviesgroep van het nieuwe onderzoek weigerde van professor Oostindie uitdrukkelijk het Comité Nederlandse Ereschulden als deelnemer.