Skip to main content

Geschiedsvervalsing WO-2

By 25 april 2020oktober 13th, 2020Anti-Communisme, Ingezonden, Revisionisme

Het Hitler fascisme is door de geallieerden met in de hoofdrol de toenmalige Sovjet-Unie verslagen.

75 years since the liberation of Vienna by the Red Army

Het is 75 jaar geleden dat Nederland de “bevrijding”herdenkt, maar de bevrijding waarvan?

Duitsers, moffen, onderdrukkers, vul maar in, maar waar het echt om ging, dat weten weinigen, dat het om fascisme ging.
Het Hitler fascisme is door de geallieerden met in de hoofdrol de toenmalige Sovjet-Unie verslagen.
We willen even stilstaan bij het feit dat er nog zo weinig interesse en publiciteit voor de heldenrol van de toenmalige Sovjet-Unie is.
De kille cijfers bij de overgave op 9 mei 1945 van het Duitse nazileger aan de geallieerden spreken voor zich;


Er vielen in de strijd tegen Hitler aan Sovjet zijde 9 miljoen manschappen en officieren.
Aan de zijde van de overige geallieerden vielen ongeveer 1 miljoen militairen.
Er kwamen ongeveer 5 miljoen nazi-militairen om aan Duitse zijde.

Ik wil hier met dit specifiek voorbeeld laten zien hoe de verhoudingen aan gesneuvelde militairen aan de zijde van de Sovjet-Unie en de overige geallieerden lagen in het bijgevoegde voorbeeld van de strijd op de kusten van Normandië met 209.000 doden en de strijd in Oostenrijk van het Rode Leger tegen de nazi’s met 170.000 doden.  

Eastern Front (World War II)
Wiener Zeitung
Kameras überwachen Schwarzenbergplatz nun rund um die Uhr


Je hoeft geen historicus te zijn om deze cijfers te interpreteren, namelijk dat het fascisme van het Derde Rijk  grotendeels door de toenmalige Sovjet-Unie is verslagen en dat ook de “vrijheid” van heden ten dagen door het Rode Leger is bevochten.  Het blijft dus een raadsel waarom de rol van de antifascistische strijd van dezelfde Sovjet-Unie wordt verzwegen.
Schandelijk is dat zelfs monumenten die aan dit heldhaftig optreden van de Sovjet-Unie worden herinnerd  momenteel beschadigd en vernietigt worden.
Het zou de Nederland overheid  sieren haar verontrusting hierover uit te spreken. 


Het is daarom niet verwonderlijk als populisten en extreem-rechts- aanhangers zich warmlopen voor het inperken van vrijheden.


Als regeringen er geen notie van willen nemen dat deze monumenten die  oproepen voor vrijheid van woord  en geschrift, zwaar bevochten zijn voor onze vrijheid.
Geven zij (on) bedoeld meer speelruimte aan tegenstanders die het vrije woord mogelijk snel zullen misbruiken en tot nieuw geweld zal leiden.

AFVN/BVA Hein van Kasbergen