Eenheid tegen het fascisme, uitgave van Pegasus, 1938

De arbeidersklasse tegen het fascisme. Het offensief van het fascisme en de taak van de Kommunistische Internationale in de strijd om de eenheid van de arbeidersklasse tegen het fascisme
Referaat op het Zevende Wereldcongres van de Kommunistische Internationale op 2 augustus 1935.

door: Dimitrov, Georgi Michajlov
Gepubliceerd in: 1935

Tijdens de door ons georganiseerde workshop, die goed bezocht werd, werd gediscussieerd over de definitie van fascisme. Op dit bord in de kraam, werd onze zienswijze daarop gegeven.

 

 

 

 

zie ook:    Georgi Dimitrov

The Fascist Offensive and the Tasks of the Communist International in the Struggle of the Working Class against Fascism

Main Report delivered at the Seventh World Congress of the Communist International