Skip to main content

FIR Nieuwsbrief 2019-33 *Red internationaal recht!

By 17 augustus 2019oktober 13th, 2020Berichten van de FIR, Doorgeplaatst

Een wereldwijde oproep om het internationaal recht te redden.

Sinds 1945 is het Handvest van de Verenigde Naties het belangrijkste contract voor de betrekkingen tussen de natiestaten van de wereld – het fundament van het internationale recht. Vandaag de dag is het internationale recht en de structuur van een op regels gebaseerde orde die het Handvest van de VN definieert echter in groot gevaar. Tijdens de Koude Oorlog stond het internationale recht voor veel moeilijke uitdagingen. Gedurende die tijd kon een hele reeks destructieve militaire conflicten niet worden voorkomen, terwijl de VN in andere gevallen kon bemiddelen of de-escaleren. Na de val van de Berlijnse muur was er hoop dat vrede en internationaal recht zouden zegevieren, maar in plaats daarvan werd het VN-handvest verder genegeerd.

Vanaf het begin van de 21ste eeuw tot vandaag, met de dramatische toename van buitengerechtelijke militaire interventies die duidelijk in strijd zijn met het internationale recht, is de erosie van het VN-handvest versneld en worden de basisprincipes van geen-inmenging en geen-agressie nu openlijk en brutaal genegeerd.

Vanwege deze gevaarlijke verslechtering van de rechtsstaat gaven vertegenwoordigers van verschillende VN-lidstaten op 14 februari 2019 een persconferentie bij de VN onder leiding van de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jorge Arreaza, waarin stond dat dit het moment is om de vrede en soevereiniteit van naties en het VN-Handvest te ratificeren, te bevestigen en te verdedigen.

Minister van Buitenlandse Zaken Arreaza: ministeriële bijeenkomst van het NAM-coördinatiebureau was ondanks Amerikaanse druk een succes

Tussen 20 en 21 juli 2019 organiseerde Venezuela de ministeriële bijeenkomst van de NAM, de niet-gebonden beweging. NAM is in 1961 opgericht en is na de VN het op een na grootste multilaterale orgaan ter wereld. Het is een organisatie van 120 lidstaten die pleiten voor versterking van de internationale veiligheid en zelfbeschikking, terwijl interferentie in de interne aangelegenheden van andere landen wordt afgewezen. NAM nam uiteindelijk een verklaring aan waarin de principes van de persconferentie bij de VN werden bevestigd onder leiding van de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Arreaza op 14 februari 2019.

Deze verklaring omvat respect voor de fundamentele rechten en vrijheden voor iedereen, ongeacht ras, geslacht, taal of religie. De verklaring is niet alleen van toepassing op niet-inmenging in Venezuela, maar ook op alle andere landen die geconfronteerd worden met meerdere bedreigingen, illegale sancties en destabilisatie in het Midden-Oosten, Afrika, Azië, Oost-Europa en het Caribisch gebied.

Deze verklaring gaat vooral in op de gevaarlijke escalatie van spanningen, bedreigingen, handelsoorlogen en sancties tegen Rusland, China en Iran. We realiseren ons dat de uitholling van het internationale recht en multilaterale systemen ook de inspanningen van de mensheid om catastrofale klimaatverandering te voorkomen zullen ondermijnen.

Red het internationaal recht!

Minister van Buitenlandse Zaken Arreaza: ministeriële bijeenkomst van het NAM-coördinatiebureau was ondanks Amerikaanse druk een succes
FIR