Skip to main content

FACTFILE NAZIBEGRAAFPLAATS

By 21 oktober 2019oktober 13th, 2020Doorgeplaatst, Ingezonden, Tweede wereldoorlog

NAZIBEGRAAFPLAATS voor DADERS

YSSELSTEYN (gem. Venray)

DD: 21-10-2019; auteur: Arthur Graaff

Formele maar feitelijk onjuiste en verhullende benaming gebruikt door de Duitse beheerders en gem. Venray: ‘Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn’

Korte samenvatting:

Problemen

 • 31.598 doden (2019), vrn. Wehrmacht plus enkele duizenden SS’ers, 30 nationaliteiten incl. ong. 700 ex-Nederlanders; daarmee grootste WO-II-begraafplaats van Nederland, ook grootse nazibegraafplaats bij Duitsland (in Duitsland geen enkele nazibegraafplaats met dit dodental); er vinden nog begrafenissen plaats
 • 30 ha – grootste oorlogsbegraafplaats van Nederland, en ook grootse nazibegraafplaats dichts bij Duitsland (in Duitsland heeft er geen met dit oppervlak)
 • eigenaar grond: Ministerie van Defensie (kadastraal)
 • juridische status: permanente bruikleen aan Duitsland sinds 1976
 • beheerder: Duitse oorlogsgravenstichting, zg. Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V.
 • gesticht: 1946, tot 1952 gesloten voor elk bezoek
 • probleem: Duitse ambassadeur eert hier sinds ong. 2005 nazi’s, SS’ers en zware (ex-)Nederlandse oorlogsmisdadigers en schendt daarmee het Nederlandse principe dat in ons land alle slachtoffers van de nazi’s herdacht en geëerd worden (familiebezoek aan graven staat hier uiteraard buiten)
 • protesten: sinds 2010, demonstraties, inspraak bij gemeente, brieven aan ambassade, burgemeester etc., artikelen plaatselijke kranten en telegraaf, artikelen Joodse kranten, campagne tijdens Vierdaagse, 2 documentaires NPO 2017 en VPRO 2018
 • herdenking 2019: 17 november
 • 1- Eer: Duitse ambassadeur herdenkt sinds ong. jaar 2005 hier doden en legt kransen; aanvankelijk onopgemerkt in een klein gezelschap maar de laatste 10 jaren met generaals van de Bundeswehr, uit Nederland en andere NAVO-landen; plus plaatselijke politici en bestuurders zoals de burgemeester van Venray; ook vlak voor Vierdaagse in juli komt de Bundeswehr hier sinds zo’n 10 jaar opnieuw en legt weer kransen; ook neonazi’s brengen hier op onverwachte momenten eer aan de doden (zie bijgaande foto’s)
 • 2 -Ontkenning en witwassen: beheerder Volksbund meent dat de doden hier net als de geallieerde soldaten ‘moedig voor hun vaderland hebben gestreden’; de Volksbund tracht in navolging van vm. bondskanselier Konrad Adenauer misdaden van Wehrmacht en SS te ontkennen en weg te poetsen; op gehele begraafplaats wordt term ‘nazi’ nergens gebruikt, totale ontkenning
 • 3 – Onacceptabele gelijkschakeling daders en slachtoffers: hier eer brengen onder het mom ‘alle oorlogen zijn voor alle betrokkenen verschrikkelijk, alle deelnemers zijn eigenlijk slachtoffer’ betekent ontkenning van het daderschap van de nazi’s, hun soldaten en de SS’ers en de zware collaborateurs en oorlogsmisdadigers uit Nederland. Deze eer ontkent ook het Nederlandse slachtofferschap. Dat is voor grote groepen slachtoffers zoals Joden en verzetsmensen, de doden van de hongerwinter en van de letterlijk vele honderden bombardementen, en hun nazaten vaak zeer pijnlijk en volkomen onterecht en onacceptabel. Er bestaat geen enkele reden voor deze verering.
 • 4 – ‘Verzoening’. De Duitse ambassadeur plus de beheerder gebruiken graag het argument ‘verzoening’. Niemand kan zich echter met de holocaust ‘verzoenen’. Bovendien zijnde Nederlanders allang verzoend met de Duitsers van nu. Verzoening zou sneller gegaan zijn als de Duitsers na de oorlog Nederlandse SS’ers die naar hun land gevlucht waren hadden uitgeleverd, zoals de veroordeelde moordenaren Heinrich Boere of Klaas Carel Faber, die tot op hoge leeftijd vrij in Duitsland konden leven ondanks Nederlandse uitleveringsverzoeken.
 • 5 -Inpalming Nederlandse en buitenlandse betrokkenen: De beheerders doen al het mogelijk om Nederlanders in te palmen, zoals de B&W en raad van Venray (die in feite niets met de begraafplaats uit te staan hebben, omdat het een nationale begraafplaats is); ook de comm. vd koning van Limburg doet al mee aan de herdenkingen, plus andere ‘notabele’ Limburgers en sommigen uit andere provincies; Nederlandse generaals an generaals uit andere NAVO-landen
 • 6 – Duits wangedrag: in Nederland worden alleen en uitsluitend de slachtoffers van de oorlog herdacht – per se niet de daders. De Duitse ambassadeur overtreedt die gedragslijn, die door de regering is opgedragen aan het Nat. Com. 4 en 5 mei, landelijk regeringsuitvoerder van de nationale herdenking op 4 mei. Dit comité wil zich echter niet uiten over deze onacceptabel inbreuk van de Duitse ambassadeur en zijn vazallen zoals Bundeswehr-generaals
 • 7 – Nieuwbouw: beheerders zijn bezig met € 1 miljoen subsidie van gemeente en provincie nieuw bezoekerscentrum te bouwen

Standpunt AFVN-Bond van Oud-verzetsstrijders en antifascisten

 • Inval en bezetting –De inval in en bezetting van Nederland waren daden van agressie tegen aan vredelievende niet-agressieve staat, en daarmee een oorlogsmisdaad
 • Nazidoelen gediend – De Wehrmachtsoldaten, SS’ers en (ex-)Nederlandse collaborateurs en oorlogsmisdadigers hier dienden de doelen van de terreurstaat Nazi-Duitsland en zijn voor 99% hier begraven met hakenkruizen op hun uniformen; zij hebben actief of passief meegewerkt aan de verdelging van grote delen van het Nederlandse volk, hebben 275.000 doden veroorzaakt (België bijv. maar 88.000); 300.000 Nederlanders werden tot slaaf gemaakt; 500.000 werden dakloos, rond 1 miljoen werkloos
 • Oorlogsmisdadigers – Hier liggen los van de reguliere soldaten, enkele duizenden zware oorlogsmisdadigers, onder hen de (ex-)Nederlandse SS’ers, maar ook bewakers van de kampen Amersfoort, Vught en Westerbork, verder soldaten en SS’ers die deelnamen aan Jodenrazzia’s en vele duizenden personen die deze acties actief of passief ondersteund hebben, of hebben gedoogd zonder protest
 • Geen eer – Het eren – in welke vorm of door wie ook – van de duizenden oorlogsmisdadigers die hier liggen, bijv. door kransen te plaatsen of voor hen te salueren, is voor de nazaten van oorlogsslachtoffers volkomen onacceptabel
 • Familieleden welkom – De AFVN-BvA wil nadrukkelijk familieleden van de doden niets in de weg leggen en richt geen enkele actie tegen hen, op voorwaarde dat ook zij geen eer gaan brengen aan de doden

Welke groepen liggen hier?

 • Wehrmacht: Ong. 80% nazisoldaten van de Wehrmacht, overwegend omgekomen in Nederland
 • Leeftijden: de meerderheid was boven de 25 (met vaak een kwaal uit de oorlog), omdat de jongere soldaten en SS’ers vrijwel allemaal dienst deden aan het oostfront; dat wil zeggen dat bekendheid met de holocaust vrij hoog was, zeker bij de laag vanaf sergeants van 30+ en uiteraard hoger
 • SS’ers: ong. 5.000 SS’ers, zowel Allgemeine-SS als Waffen-SS (Duits, Oostenrijks en ex-Nederlands, plus ruim 20 andere nationaliteiten, plus leden van de SD-Sicherheitsdienst en zg. Landstorm); er liggen hier ook ong. 30 door de nazi’s zelf geëxecuteerde opstandige of deserterende nazisoldaten of SS’ers of personen die een humanitaire hulpdaad verrichtten (Karl-Heinz Rosch).
 • (ex)-Nederlanders: ong. 700, meest leden van de SS, ook van de ‘Landwacht’; ook beulen van de SD, zware verraders, moordenaren, Jodenjagers (NOOT: ‘ex’ slaat op het automatische verlies van Nederlanderschap bij het dienst nemen in een vreemde krijgsmacht)
 • Minderjarig: ong. 1.500 soldaten (uitsluitend Wehrmacht, soms 15, soms 16, meest 17 jaar); hun aanwezigheid wordt door beheerders in aanpalende jeugdherberg van de Volksbund misbruikt om medelijden op te wekken met de gehele groep doden; over oorlogsmisdaden – die mogelijk ook door 17-jarigen worden gepleegd – geen woord.
 • Vrouwen: een tiental mogelijk collaborerende vrouwen uit naoorlogse kamp Vught en enkele van hun kinderen, ook een paar baby’s (die hier uiteraard niet horen)
 • WO-I: ook liggen er ong. 80 militairen uit de Reichswehr uit WO-I (die hier uiteraard evenmin horen);

Bekende doden?

 • SS-luitenant Julius Dettmann, Amsterdam, de officier die de arrestatie van Anne Frank en de andere onderduikers in het Achterhuis leidde en hen zo op weg naar hun dood bracht
 • SS-majoor Anton van Dijk, uit Helmond, politiecommissaris van Nijmegen en fervent Jodenjager, die zelf mee op razzia’s op de 500 Nijmeegse Joden ging, en daarna uit hun lege huizen kostbaarheden stal (vermoord door verzet, CS-6)
 • SS-luitenant Willem Heubel, Hilversum, de eerste Nederlander die zich vrijwillig aanmeldde bij de SS (zijn jongere zus was de Zwarte Weduwe, die in Hilversum met Meinoud Rost van Tonningen trouwde, waar Himmler zelf bij was); Heubel diende aan het oostfront en maakte snel promotie
 • SS-er dr Ernst Knorr (geëxecuteerd), een notoire SD-ondervrager en beul, eerst in Den Haag, later in Groningen, die bekend stond vanwege het gebruik van zijn knuppel om verzetsmensen te verkrachten; vermoordde verzetsstrijdster Esmée van Eeghen met 13 kogels
 • SD’er Anne Jannes Elsinga(vermoord door verzet), Groningen, zware collaborateur, hoofd van speciale politie in Groningen; beul, Jodenjager
 • SS-luitenant Jannes Luitje Keijer, Groningen, zware collaborateur, opvolger van Elsinga in Groningen; beul,, Jodenjager
 • SS-sergeant Jozef Kindel, SD-ondervrager in Groningen, liet zijn Duitse herdershond gevangenen aanvallen; een wrede beul die ook gevangenen executeerde
 • SS-kapitein Arthur Thomsen, (mogelijk suicide)hoofd van SD Arnhem, later Groningen, moordenaar, executeur, uitzonderlijk wreed, bekend als ‘de beul van de Veluwezoom’.
 • SS-stafsergeant Ernst Wehner,SD-leider in Amsterdam, keiharde ondervrager en beul, executeur; arresteerde o.m. Johannes Post
 • Enkele generaals en kolonels, van hen staat vast dat zij wisten van en meewerkten aan de holocaust en de medeverantwoordelijk waren voor de terreur in Nederland, en daarmee oorlogsmisdadigers zijn
 • Enkele prinsen (jachtvliegers), met hun vaak hoge rangen zoals majoor, is het vrijwel ondenkbaar dat zij niet wisten van de holocaust

Welke nationaliteiten hebben de doden?

Vrijwel alle doden behalve die uit WO-I waren direct of indirect in nazidienst of steunden de nazi’s actief of passief. Totaal ong. 75% uit Duitsland, 10% uit Oostenrijk, 10% ex-Nederlanders; ong. 90 Fransen, ook 200 Polen, verder Sowjetburgers zoals Belorussen, Georgiërs, Kazaken, Oekrainers, Tataren; verder ook Belgen, Denen, Esten, Hongaren, Italianen, Kroaten, Letlanders, Litouwers, Memellanders, Noren, Tsjechen, Slowaken, Serven, Roemenen en Zwitsers.

Een steen met tekst op de begraafplaats vermeldt:

‘AUF DIESEM FRIEDHOF RUHEN 31.585 DEUTSCHE SOLDATEN –
OP DEZE BEGRAAFPLAATS RUSTEN 31.585 DUITSE MILITAIREN’.

Dat klopt niet: zeker 20% procent van de doden is géén Duitser. Maar 99% is wel begraven met hakenkruizen op zijn uniform.

Sinds wanneer vinden de ongewenste herdenkingen plaats?

Sinds ong. het jaar 2000. Sinds ong. 2010 vinden begrafenissen hier ‘met militaire eer’ plaats. De reden daarvoor is nooit bekendgemaakt. Het zou eventueel mogelijk aanvaardbaar zijn dat alleen Wehrmacht-leden onder de rang van officier dat zouden krijgen – WM-officieren waren echter op de hoogte van de holocaust en verdienen daardoor geen militaire eer.

Wie ondersteunen de protesten?

 • Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes-BvA, afd. NRW, Essen
 • Ital. Ver. van Antifascisten en vm. Verztsleden, Turijn
 • Fédér. Int. des Résistants, Berlijn
 • FFDJF, Parijs – organisatie van Serge en Beate Klarsfeld, , Joods-Franse nazi-jagers (o.m. van Klaus Barbie)
 • AFVN-Bond van Oud-Verzetsstrijders en Antifascisten, Amersfoort
 • Com. v. Waakzaamheid tegen Herlevend Antifascisme, Amsterdam
 • Stg. Verzetskinderen*
 • Ned. Isr. Kerkgenootschap, Amsterdam
 • Federatief Joods Nederland, Asterdam
 • NIOD-KNAW*, Amsterdam
 • COVVS*, Diemen – vm. verzet
 • Gemeenten: benaderd zijn 25 grotere gemeenten waar de (ex-)Nederlandse oorlogsmisdadigers en SS’ers geboren werden, vandaan komen of actief in waren (bijv. SS-politiecommissaris Anton van Dijk uit Helmond, SD-beul Elsinga uit Groningen)
 • Individuen: benaderd zijn 50 individuen; div. schrijvers en publicisten, professoren, activisten, politici – bijv. vm. president Hoge Raad mr Geert Corstens; em. prof dr Abram de Swaan; ex-min. Jan Pronk, ex.min. Hedy d’Ancona, regering en fracties van alle partijen (behalve PVV en FvD); vaste kamercommissies voor Defensie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Justitie en Veiligheid
 • Ambassades: benaderd zijn ambassades van België, Denemarken (waar vrijwel alle 7.000 Joden gered werden), Frankrijk, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Italië, Noorwegen, Zweden, Zwitserland (vaderland van de grootste Jodenredder ter wereld, Carl Lutz), Polen, Tsjechië, Slowakije, Suriname, Estland, Letland en Litouwen, Bulgarije, de Oekraine, Belorussia, Roemenië; bovendien van de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland