Skip to main content

Facebook weigert protest tegen nazi-expo Den Bosch

Ook schrijfster en Holocaustoverlevende Chaja Polak tegen expositie
DEN BOSCH, 12 juli 2019 – Facebook weigert een protestactie tegen een geplande nazi designexpositie Den Bosch te plaatsen. Dat stelt de groep die de actie leidt, de AFVN-Bond van oud-verzetsstrijders en antifascisten.

Deze heeft begin deze week bij Facebook bezwaar aangetekend, maar nog geen reactie ontvangen. Ze beschouwen de weigering als een beperking van de vrijheid van meningsuiting. De AFVN gelooft dat de Facebook zo handelt omdat er in het protest hakenkruizen voorkomen – maar deze zijn doorgestreept.

eerste ontwerp

Het protest krijgt nu ook steun van een Holocaustoverlevende, de Amsterdamse schrijfster en schilderes Chaja Polak. Deelnemers aan het protest  zijn verder 10 Nederlandse progressieve  organisaties en de Frans-Joods-Duitse nazi-jagers, het echtpaar Serge en Beate Klarsfeld uit Parijs. Mevrouw Klarsfeld was in 2012 presidentskandidaat voor die Linke in Duitsland. De federatie van voormalige verzetsgroepen, FIR uit Berlijn, ondersteunt het protest ook.
De groepen voeren actie om deze expositie, getiteld Design van het Derde Rijk’, te voorkomen. Zij menen dat de tentoonstelling neerkomt op naziverheerlijking. Bovendien menen zij dat de directeur opzettelijk een zeer controversieel onderwerp heeft gekozen en hoopt op veel publiciteit. Dit zal volgens de critici een ‘ongewenste tsunami aan nazitekens’ op de social media opleveren.

FOTO VANAF BORDES V MUSEUM UIT JUNI 2019 – de weg is daar 6 m breed
– plaquettes op muur synangoge tonen de namen van de vermoorde Joden –
credits: Arthur Graaff/AFVN – CC – vrij van rechten)

Een extra bezwaar vormt de ligging van het museum. Recht tegenover het museum bevindt zich namelijk de oude Bossche synagoge. De critici menen dat alleen al om die reden deze tentoonstelling niet door kan gaan.
(ZIE BIJGAANDE FOTO VANAF BORDES V MUSEUM UIT JUNI 2019 – de weg is daar 6 m breed – plaquettes op muur synangoge tonen de namen van de vermoorde Joden – credits: Arthur Graaff/AFVN – CC – vrij van rechten)
De tegenstanders verwachten dat er anders ook neonazi’s op bezoek zullen komen en dat ook de koppeling tussen de Jodenvernietiging en de nazi’s door focus op ontwerp vervaagt.

Op zaterdag 20 juli om 15 uur organiseren de groepen een WO-II-protest-tour die begint bij het verzetsmonument in Den Bosch en eindigt bij het Design Museum. Ze willen daarmee benadrukken dat de nazi’s in Den Bosch ook grote gruwelijkheden hebben begaan, zoals de moord op 293 Joden. In de expositie komt dit volgens de critici niet aan de orde.