Skip to main content

Directeur Designmuseum durft geen discussie aan met antifascisten op Vara-radio over nazi-expositie

DEN BOSCH – De directeur van het provinciale designmuseum in Den Bosch, Timo de Rijk, durft geen discussie aan met de woordvoerder van de AFVN-Bond van Antifascisten, Arthur Graaff. De Rijk heeft afgezegd voor een live discussie met Graaff in het programma Spijkers met Koppen, komende zaterdagmiddag in Utrecht,  over een geplande nazi-expositie.

De antifascisten plus andere organisaties en individuen keuren sterk dat plan af. Zij zien geen enkele noodzaak tot een dergelijke expositie nu in Den Bosch. Ook  achten zij De Rijk niet gekwalificeerd om zo’n expositie op te zetten en biedt zijn museum niet de juiste achtergrond. Volgens de bond kan een dergelijke tentoonstelling alleen in een anti-nazimuseum, zoals in Nederland het Verzetsmusea Amsterdam, Leeuwarden of Gouda, het Bevrijdingsmuseum Groesbeek, of het Oorlogsmuseum Overloon.
Bovendien menen zij dat het onderwerp al uitvoerig door diverse andere musea en instellingen, plus door honderden publicaties, belicht is. Vorig jaar liep er nog een expositie van elk maanden in het Europees Parlement in Brussel over exact dit onderwerp.


“Ik vind dit bijzonder laf,” zegt woordvoerder Graaff. “We hebben al enkele maanden terug een poging tot contact gedaan, maar ook toen niets gehoord. We voelen ons niet serieus genomen. We zullen hem echt niet opeten, we zijn allemaal 50-plussers. En juist bij zo’n onderwerp moet je allereerst in overleg gaan met de betrokkenen, zoals wij als nazaten van het verzet en van nazislachtoffers, en uiteraard met Joodse organisaties. Daar is tot nu toe niets van gebleken”, stelt Graaff.


De antifascisten menen dat nog meer nazitekens tonen zeer ongewenst is. In Nederland loopt het wat hen betreft al de spuigaten uit: op Marktplaats worden dagelijks ongeveer 3.000 nazivoorwerpen te koop aangeboden, voorzien van nazitekens, hoewel de regels van Marktplaats dat verbieden. Er vinden elk jaar in totaal 35 nazibeurzen plaats waar deze spullen vrijelijk en openlijk verkocht worden, en waar de antifascisten ook tegen optreden. In december lukte het hen nog een beurs in Duiven te laten sluiten.

Ook wijzen de activisten op de volledig uit de hand gelopen Nederlandse webhandel, met ongeveer 50 in nazispullen gespecialiseerde websites. “Overal wordt de koppeling met de Holocaust nadrukkelijk verzwegen, en dat is een groot probleem. Mensen wennen daardoor aan nazitekens, terwijl ze er afschuw van moeten  hebben,” zegt Graaff. De bond wil trachten een verbod op het openbaar tonen van alle nazitekens in Nederland te krijgen, net als in Duitsland.