Skip to main content

De Vredesbeweging is terug in Nederland. 

By 1 april 2024Laatste nieuws
Zondag 31 maart 2024 zal in de geschiedenisboekjes komen als de “wederopstanding van een christensymbool” op Pasen maar mogelijk nog  belangrijker ook, de “opstanding” van de vredesbeweging in Nederland. De Dam in Amsterdam waar ” Geen wapens voor Vrede”, de AFVN en het WAP (World Anti-imperialist Platform) aan deelnamen. Er waren duizenden demonstranten op de been en het is een lange tijd geleden dat er zo’ n grote opkomst is geweest bij een vredesdemonstratie. Het geeft aan dat de bevolking het niet langer meer accepteert dat hun elementaire levensbehoeften worden omgezet in wapens waarmee oorlogen worden verlengd en ten koste gaan van nog meer  gesneuvelde soldaten en gedode burgers met wapens die de aandeelhouders vette winsten opleveren. Duidelijk stond ook de rol van de agressieve NAVO in de oorlogen centraal. We plaatsen in een volgend artikel de speech van de WAP waarin ze ingaan op de rol van het VS imperialisme.
Zolang de NAVO bestaat blijft deze leuze actueel: Nederland uit de NAVO, de NAVO uit Nederland!