Skip to main content

De verdediging van de vrede

By 10 juli 2024Laatste nieuws

Op zondag 30 juni 2024 vond de maandelijkse demonstratie georganiseerd door Platform voor Vrede en Solidariteit, deze keer bij het Centraal Station in Amsterdam.
Een van de sprekers tijdens de demonstratie was Em. Prof.dr Cees Hamelink. We publiceren nu zijn toespraak:

Em. Prof.dr Cees Hamelink, 30 juni 2024

In het statuut van UNESCO werd in 1945 geschreven, “Omdat oorlogen beginnen in de

hoofden van mensen, is het in de hoofden van mensen dat de verdediging van de vrede

moet worden opgebouwd”.

Maar in de hoofden van de mensen die over oorlog en vrede beslissen -Biden, Trump, Netanyahu, Ursula von der Leyen, Jens Stoltenberg of Mark Rutte – wordt geen

verdediging van de vrede opgebouwd. Zij lijken allen volgelingen te zijn van de Romeinse

militaire schrijver Vegetius, die schreef als je echt vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog.

Si vis pacem para bellum’. Maar de geschiedenis leert ons dat als je oorlog voorbereidt je

oorlog krijgt.

Al die ruziezoekers –wat hun motieven ook mogen zijn hadden altijd wel het probleem dat

de Britse eerste minister David Lloyd Wright tijdens de Eerste Wereldoorlog omschreef als:

Als mensen de waarheid kenden zou de oorlog morgen worden beëindigd”.

Om de waarheid van een oorlog te verbergen moeten de ruziezoekers een list bedenken.

Zoals president Woodrow Wilson die met de hulp van de ‘Creel commissie’ een

isolationistische, pacifistische Amerikaanse bevolking tot deelname aan WO1 wist te

brengen. George Creel (krantenmaker) bedacht -in wat hij een groots reclame avontuur

noemde -dat Duitse militairen de ledematen van Belgische baby’s afrukten. Voldoende

reden voor veel Amerikanen aan de oorlog te willen deelnemen. Een ander voorbeeld is de

manier waarop de oorlogszuchtige George W. Bush Jr en Tony Blair hun bevolkingen de

oorlog tegen Irak inrommelden met o.a. een verzonnen verhaal over baby’s die in Koeweit

City door Iraakse soldaten uit couveuses werden gehaald om op de vloer van het

ziekenhuis te sterven.

De ruziezoekers doen dus wat 17de-eeuwse pausen -die voor het eerst het woord

propaganda gebruikten- bedachten: propaganda bedrijven. Om het katholieke geloof te

verspreiden richtte paus Gregorius XV in 1622 de ‘Sacra Congregatio de Propaganda Fide’

op en zijn collega paus Urbanus richtte er zelfs een school voor op om propagandisten

profesioneel op te leiden. De pauselijke spindokters voerden oorlog met de geesten van de

inheemse volkeren in de Nieuwe Wereld, het nieuwe Spanje.-

Propaganda volgt altijd een bepaalde methodiek

1. Het begin is vrijwel steeds ‘beschuldiging in spiegelbeeld’, je wordt aangevallen en moet

jezelf dus legitiem zelf verdedigen.

2. Propaganda gebruikt altijd het beeld van een boosaardige vijand die het ultieme kwaad

voorstelt. De vijand is de duivel, satan of Hitler. Hij zal tenslotte overwonnen worden. De

overwinnaars halen het standbeeld van Hussein neer in Bagdad: een tafereel dat in scene

was gezet door de grootmeester onder de spindokters John W. Rendon.

3. In een oorlog worden mensen gedood en omdat we dat liever niet doen worden

mensen kakkerlakken, ratten, en ander ongedierte genoemd. Vijanden worden

gedehumaniseerd: ze moeten als onkruid allemaal uitgeroeid worden. Het eliminatie

geloof is een belangrijk onderdeel van alle oorlogspropaganda.

4. Tenslotte hebben de propagandisten nog een probleem met mensen die op het

stationsplein demonstreren tegen de oorlog. Met dissidenten die zeggen dat het niet hun

oorlog is en die in onderhandelen maar niet in wapens geloven. Die moet je het zwijgen

opleggen. Dat kan kan door hun geloofwaardigheid te ondermijnen en hen bij voorkeur als

landverraders af te schilderen of namen voor ze te bedenken zoals wappies, russofielen of

antisemieten.

De ruziezoekers hebben de spindokters nodig maar ze hebben ook toeters en versterkers

nodig. Die vinden ze in de massamedia die vrijwel steeds heel geschikte bondgenoten

blijken te zijn. Ik noem dat de ‘mediaplichtigheid’ aan leugen en bedrog. Vaak wordt aan

de media zelf bedrieglijkheid en leugenachtigheid verweten maar in feite zijn de

leugenaars de ruziezoekers-en hun spindokters. De massamedia kan verweten worden dat

zij behulpzame en onkritische doorgeefluiken zijn.

Wat te doen?.

-Oorlogspropaganda en hersenspoeling zijn onder internationaal recht strafbaar. Ik pleit

graag voor een IMAS (International Media Alert System): een waarschuwings- systeem voor

oorlogspropaganda in de media dat dit strafbare feit meldt aan het International Criminal

Court. Waakzaamheid is een eerste stap in de verdediging van de vrede in de hoofden van

de mensen.

-Een tweede stap is ons te realiseren dat we in een tijd van ongekende manipulatie en

propaganda leven en dat we cursussen in ‘zelf verdediging tegen de indoctrinatie’ zouden

moeten optuigen. Naar mate steeds meer mensen worden aangezet tot ‘oorlogsdenken’

wordt het dringende noodzaak in de hoofden van mensen de verdediging van de vrede op

te bouwen.

-Tenslotte, we mogen niet opgeven en moeten het onmogelijke geloven. We moeten

bereid zijn te luisteren naar het advies van de Witte Koningin in het gesprek met Alice in

dat prachtige boekje van Lewis Carroll ‘Through the looking glass’. Alice zegt: “Maar je

kunt het onmogelijke toch niet geloven?” en de Witte Koningin antwoordt: “Toen ik zo

oud was als jij geloofde ik elke dag voor het ontbijt zes onmogelijke dingen”. Als de Witte

Koningin dat kan dan moet het ons lukken vandaag nog te geloven dat we in de hoofden

van mensen de verdediging van de vrede kunnen opbouwen!-

Facebook