Skip to main content

De staat

By 23 december 2023Laatste nieuws

De staat

Toen de AFVN opgericht werd bevonden we ons in een periode van de Koude Oorlog waarin de Sovjet-Unie nog bestond evenals vele Oost-Europese landen die het socialisme als staatsvorm hadden. Daar ging onze sympathie als antifascistische verzetsstrijders, veelal communisten, naar uit.
Het verschil in staatsvorm speelde in die tijd een ondergeschikte rol aangaande de contacten en we vonden elkaar in het onderschrijven van de artikelen en werkwijze van de Verenigde  Naties. Toch werden we hier in Nederland nog altijd gezien als een communistische organisatie, waarbij het onderdrukkingsapparaat van de staat wel degelijk een rol speelde. Soms kregen we wel aandacht als men ons in een verkeerd daglicht kon stellen. Zo werden onze oprichters Henk en Alie van Luttikhuizen uitgenodigd voor een interview op de Nederlandse TV. Uiteraard kwam daar de rol van de Stasi (de staatssicherheitsdienst) in Oost-Duitsland (de DDR) aan de orde. Henk deed daarbij de uitspraak dat als hij in de DDR gewoond had hij ook bij de Stasi gezeten had, hetgeen hem ook door veel leden van de AFVN/BvA kwalijk genomen werd. Uiteraard heeft hij dat later uitgelegd, maar het leed was al geschied. Er werd over ons gepraat en niet altijd positief, helaas.
Onze uitleg bij de AFVN is dat de staat zijn onderdrukkingsapparaat kent, zoals een veiligheidsdienst, het verschil zit hem echter in het gegeven of in een staat de meerderheid of een minderheid regeringsmacht heeft. In Nederland maakt de kapitalistische minderheid de dienst uit. Zij kunnen dat doordat alle massamedia in handen zijn van een kapitalistische oligarchie. Gewoon gezegd, multi-miljardairs. Wij zijn dan ook van mening dat er ogenschijnlijk wel een democratie is, maar dat de massamedia in feite het stemgedrag in een door hen gewenste richting sturen. Tegelijkertijd houdt men ons in de gaten op alle manieren die de staatsvorm hen biedt. Voor ons ook duidelijk dat ook de NAVO daar deel van uitmaakt. De oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld is begonnen door de VS/NAVO zeggen wij en de reactie van Rusland daarop zien wij ook als een Speciale Militaire Operatie (SMO) die niet te vergelijken is met het oorlogvoeren van de NAVO. De massamedia brengen dit echter als een zwakte van Rusland. Wat denazificatie van Oekraïne betreft, gaan wij uit van de Eed van Buchenwald, die oproept tot de vernietiging van het nazidom met al zijn wortels, zoals altijd vermeld is op elke uitgave van de anti fascist, waarvan u elke uitgave daarvan in pdf format ook op onze website kunt vinden. Rest ons nog u ook te wijzen op de definitie van Georgi Dimitroff over het fascisme, die u ook op onze website Georgi Dimitrov – Antifascistische oud-Verzetsstrijders Nederland (afvn.nl) kunt vinden,
Hoogachtend,
het bestuur van de AFVN/ BvA