Skip to main content

Comité van Waakzaamheid
Ledenbrief 9

Amsterdam, 14 september 2017

Beste vrienden, ondertekenaars en belangstellenden

Het was enkele minuten vóór middernacht 11 juli 2017, de dag voor het zomerreces, dat in de Eerste Kamer nog even haastig met zitten en staan gestemd werd over de nieuwe “Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten”. Het tijdstip was zorgvuldig gekozen, ’s nachts en midden in de zomervakantie, om zo discreet mogelijk een wet aan te nemen, die het daglicht niet verdraagt.’

Zo begint het stuk van Rudo de Ruijter dat we op de website van het Comité van Waakzaamheid hebben overgenomen nadat op 24 augustus jl. de eerste 10.000 handtekeningen waren binnengehaald voor een raadgevend referendum tegen deze overval op de democratie.

Over dit thema hebben we al vaker bijdragen gepubliceerd.

Twee jaar geleden was Ton Siedsma in een door ons overgenomen stuk in Solidariteit een van de eersten die waarschuwden wat hier in de pen zat.

Eerder dat jaar hadden we al een bespreking opgenomen in de rubriek ‘Leestafel’ over het boek van Peter Dale Scott, The American Deep State. Dat begrip, oorspronkelijk afkomstig uit Turkije, is inmiddels door de verkiezing van Trump en de aanvallen  op hem vanuit de inlichtingendiensten in brede kring bekend.

Na de terreuraanvallen in 2015 op Charlie Hebdo en Bataclan in Parijs schreef de redactie een stuk, ‘Is een politiestaat het antwoord op aanslagen?’ Daarin werd gesteld dat de wet die de politie toegang moet geven tot de computers van criminelen en terroristen, de Wet Computercriminaliteit III, die al sinds 2013 in de maak is, met nog drie andere wetsontwerpen op de kameragenda was geplaatst. ‘De ministers [Plasterk en Van der Steur], die al langer de bevoegdheden van de politie wilden uitbreiden, achten nu het moment aangebroken om deze stap ook werkelijk te zetten.’

Precies een jaar geleden publiceerden we een aflevering in een serie van drie over ‘De grenzen dicht’ waarin aan de kaak werd gesteld hoe minister Plasterk de kamer had voorgelogen over een boze brief die hij aan de Amerikaanse NSA zou hebben gestuurd over het afluisteren van 1,8 miljoen Nederlandse telefoongesprekken.

In werkelijkheid had onze eigen AIVD deze gesprekken afgeluisterd en doorgesluisd naar de Amerikaanse zusterdienst. De brief van Plasterk had hij gewoon verzonnen maar niettemin overleefde de bewindsman in 2014 een motie van wantrouwen en kon hij doorwerken aan het project van een Sleepnetwet.

Toch was hiermee de kern van het probleem van zo’n wet aangestipt: Nederlandse diensten krijgen verregaande bevoegdheden om in bulk kabelcommunicatie te vergaren en die integraal door te sluizen naar ‘bondgenoten’, in de praktijk de inlichtingendiensten van de Verenigde Staten.

11 februari van dit jaar publiceerden we een artikel getiteld ‘Naar een politiestaat met massa-aanhang?’. Daarin werd het gevaar gesignaleerd dat er door een integrale afluisterpraktijk in te stellen, een permanente noodtoestand wordt gecreëerd die ook, we mogen aannemen onbedoeld, de opstap naar een sterke staat voor extreem rechts kan worden. Zo staat de door P.D. Scott beschreven Deep State, die teruggaat naar de Red Scare aan het eind van de Eerste Wereldoorlog en m.n. onder  Nixon, Reagan em Bush Jr. verder is uitgebouwd, nu ten dienste van Trump.

De zomertijd is geen ideale periode om actie te ondernemen en we mogen aannemen dat dit ook een van de redenen was om de nacht voor het reces over het wetsontwerp te laten stemmen. Gelukkig zijn er waakzame burgers geweest die hiertegen in het geweer zijn gekomen en ons Comité sluit zich hierbij aan. We hebben daarbij versterking gekregen van een team bestaande uit Susanne Vierbergen, Hector Reban, Michiel Kassies en Örsan Șenalp, dat op een eerste vergadering de taken heeft verdeeld, zoals het leggen van contacten met verwante groepen die zich tegen de Sleepnetwet verzetten.

We doen een dringend beroep op jullie allen om deze actie te ondersteunen door je eigen netwerk te mobiliseren voor de ondertekening. Op 12 oktober, dat is heel snel, moeten er 300.000 handtekeningen zijn verzameld wil het tot een referendum komen, en dan begint het natuurlijk pas.

Het formulier voor ondertekening is hier direct bereikbaar en het kan ook worden bereikt door onderstaand logo aan te klikken op de openingspagina van de website van het Comité van Waakzaamheid.

Met vriendelijke groet,

Kees van der Pijl
Ewout van der Hoog, secretaris (evdhoog@dds.nl)
Suzan Yücel

Stichting Comité van Waakzaamheid
NL86 TRIO 0391 1769 86
Tnv Stichting Comité van Waakzaamheid, Amsterdam
Geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 67849804