Skip to main content

De overwinning van Lula is zeer belangrijk in de wereldwijde klassenstrijd

By 1 november 2022Doorgeplaatst

Lula overhandigt Fidel een Braziliaans nationale ploeg shirt tijdens een bezoek in 2014

Lula: “We zijn één land, één volk, een geweldige natie”

Er is veel terechte kritiek op Lula en zijn staat van dienst in de regering, en er is een zekere mate van schuld door associatie, aangezien verschillende pro-imperialistische liberalen ook blij zijn met zijn herverkiezing. Dit alles mag de aandacht niet afleiden van de enorme historische betekenis van deze overwinning.

Lula is een sleutelfiguur in de verschuiving naar een multipolaire wereld. Hij was een drijvende kracht achter de oprichting van BRICS. De PT-regeringen steunden links in heel Latijns-Amerika en waren solidair met Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador en Argentinië. Lula en Dilma hadden uitstekende betrekkingen met China. Lula heeft een verstandig standpunt over de crisis in Oekraïne en dringt sterk aan op een onderhandelde oplossing die rekening houdt met de veiligheidsproblemen in zowel Moskou als Kiev.

De PT-regeringen stonden achter de armen en gemarginaliseerden – binnen de grenzen van wat mogelijk is onder het kapitalisme. Tientallen miljoenen werden uit de armoede gehaald. Voor het eerst in de geschiedenis van Brazilië werden zinvolle stappen ondernomen om onderdrukking en discriminatie op grond van ras, geslacht en seksuele voorkeur aan te pakken. Gedurende 13 jaar PT-regering werden 10,5 miljoen mensen gehuisvest in 2,6 miljoen huizen die werden gebouwd via het sociale huisvestingsprogramma. Miljoenen arbeiders, boeren, zwarte en inheemse gezinnen konden eindelijk hun kinderen naar school en de universiteit sturen.

Fidel Castro met Luiz Inacio Lula Da Silva bij de afsluiting van de IVe bijeenkomst van het Forum van Sao Paulo, Havana, 24 juli 1993

Brazilië is van bijzonder belang voor de bescherming van de levensvatbaarheid op lange termijn van het leven op aarde, aangezien 60% van het Amazonegebied er ligt. Lula en de PT zetten zich in voor klimaatrechtvaardigheid, het beëindigen van ontbossing en het op gang brengen van een groene energietransitie – een schril contrast met Bolsonaro’s ecocide, steun voor ontbossing en flirt met klimaatontkenning.

Kortom, de overwinning van Lula is een zeer belangrijke overwinning in de wereldwijde klassenstrijd tegen imperialisme, oorlog, armoede, discriminatie en klimaatafbraak.