Skip to main content

De Indië-herdenking tot nu toe: neem niet deel aan racistische Indische herdenking door daders

www.1limburg.nl
Aanstaande zaterdag is het weer zover, dan is de jaarlijkse Indië-herdenking in Roermond. Maar wat herdenken we nou nog eens precies?


Open brief aan staatssecretaris Martin van Rijn en burgemeester van Roermond:
neem niet deel aan racistische Indische herdenking door daders op 2 september in Roermond

Geachte heer Van Rijn en mevrouw Donders-de Leest,

op 2 september gaat u namens de regering deelnemen aan de herdenking van de slachtoffers tijdens de koloniale oorlog van 1945 tot 1949 in toenmalig Nederlands Oost-Indië, bij het zg. ‘Nationaal Indië Monument’ in Roermond.

Onderstaande personen en organisaties willen u oproepen van deze deelname af te zien, omdat u daarmee deelneemt aan een discriminerende en uiterst racistisch beladen bijeenkomst. U kent waarschijnlijk de studie ‘De brandende kampongs van Generaal Spoor’ waarin de Nederlandse massamoorden en andere gruwelen uitvoerig gedocumenteerd staan. Deze wetenschappelijke studie verscheen najaar 2016. Het is onbegrijpelijk dat de zg. Indische veteranen die daarbij betrokken waren, desondanks nog steeds deze herdenking willen houden.

In Roermond worden uitsluitend de mensen herdacht, die in koloniale militaire dienst zijn gesneuveld, bij het moorddadig en gruwelijk onderdrukken van de oorspronkelijke bevolking van NOI, nu Indonesië. Aan koloniale zijde vielen er onder de ingezette 200.000 militairen 6.000 doden, die veelal met naam en toenaam op dit monument vermeld staan. Voor de hoogste omgekomene in rang, generaal Spoor, de leider cvan deze onderdrukkingsoorlog, is zelfs een buste geplaatst.

Maar de vermoorde Indische slachtoffers uit die oorlog, onze ongeveer 150.000 mede-onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden, worden daar tot nu toe niet genoemd en staan daar ook niet vermeld. Dit zijn o.m. de vermoorden zoals die in Rawagedeh vielen, die verder omkwamen onder het schrikbewind van kapitein Westerling en zijn doodseskaders of bijvoorbeeld persoonlijk werden vermoord majoor Stufkens, kapitein Rijborz of onderlt. Vermeulen op Zuid-Sulawesi (Celebes, foto bijgaand maj. Stufkens in 1953 in Nederland). Spoor en zijn militairen handelden onder toezicht van de Nederlandse regeringen onder de premiers Schermerhorn, Beel en Drees. Deze, en de opvolgende regeringen, hebben met succes decennialang de waarheid over de massamoorden in NOI op Nederlandse onderdanen weten te verhullen.

Aan deze herdenking nemen meestal deel enkele honderden van de nog levende bijna 13.000 ‘Indische’ veteranen. Op basis van cijfers van de Veteranenombudsman van de Tweede Kamer zijn naar schatting één op de tien, dus 1.300 van deze mannen primaire daders. Ook van deze plegers van oorlogsmisdaden zullen er zeker vele tientallen deelnemen. Zij zijn ondanks hun uitvoerig gedocumenteerde grove wandaden nooit vervolgd. Uit documenten (o.m. dagboeknotities) van en over deze militairen blijkt dat enkelen van hen zelf hun gedrag soms gelijkstelden met dat van de nazi’s of de SS in de Tweede Wereldoorlog

We herhalen ons verzoek: distantieer u van deze groep, en bevorder dat er zo snel mogelijk naast schadevergoedingen aan de weduwen van o.m. Rawagedeh, ook gerechtigheid komt voor de andere nabestaanden en voor de ongeveer 3.200 Nederlandse militaire weigeraars van toen, die zeer zwaar gestraft werden voor hun weigering medeburgers te gaan vermoorden. Ondergetekenden roepen de staatssecretaris ook op om te bevorderen dat het Nederlandse onderwijs recht doet een de verzwegen verschrikkingen van deze periode.


Antifascistische Oud-Verzetsstrijders Nederland-BvA
H. van Kasbergen, P. van Griensven, Jan Cleton, bestuur

KUKB – Comité Stichting Nederlandse Ereschulden
Jeffry Pondaag, voorzitter

Comité van Waakzaamheid tegen Herlevend Fascisme
Arthur Graaff, mede-oprichter

Actiegroep De Grauwe Eeuw

Actiegroep #geern4meivoormij
Christa Soeters

em. prof dr Abram de Swaan, socioloog

em prof dr Jan Breman, socioloog

 

Zie ook:

dr Rémy Limpach:
De brandende kampongs van Generaal Spoor,
Boom, Amsterdam, oktober 2016

Dissertatie (publiekseditie) over extreem en structureel geweld van Nederlandse militairen in Ned. O-Indië 1945-1949
Referenties naar maj Jan Stufkens KNIL: pags 256, 267, 271, 287-291, 295-300, 303-306, 308, 310, 311, 313, 316, 317, 320, 321, 343, 685


Citaten uit hoofdfstuk 4, ‘De Zuid-Celebes-affaire’
Pag. 289: “In Pare-pare {Sulawesi} opereerde Vemeulen voor het eerst zelfstandig, zij het onder begeleiding en met steun van majoor Stufkens. Op 14 januari [1947], één dag na zijn aankomst, liet hij zijn 60 commando’s 23 gedetineerden – beschuldigd van aanslagen, wapenbezit of hulp aan opstandelingen – uit de gevangenis halen. Deze gevangenen werden even laten op het marktplein bij het busstation in het openbaar geëxecuteerd.”
Pag. 291: “De door [onderluitenant] Vermeulen geleide DST-troepen, zouden in de afdeling Pare-pare, bijgestaan door de dor Stufkens en Rijborz aangevoerde KNIL-soldaten, na hun aankomst in slechts twee weken tijd zo’n 700 personen executeren: grotendeels onschuldigen en ‘meelopers’.”

Manon van den Brekel:
Massaexecuties op Sulawesi – of hoe Nederland wegkwam met moord in Indonesië,
Walburgpers, Zutphen, 18 augustus 2017
Documenteert de 1.500 moorden en andere wandaden van m.n. majoor Stufkens, kapiitein Rijborz en onderlt. Vermeulen op Zuid-Sulawesi.
Eerste exemplaar uitgereikt aan Jeffry Pondaag, vz, Stg. Comité Nederlandse Ereschulden