Skip to main content

De AFVN/BVA voert al ruim twintig jaar verzet tegen Armando

Het is niet alleen het boek de SS’ers waarom Armando uit de buurt van Kamp Amersfoort moet blijven. Daarnaast  waren er oud-verzetsstrijders (Gerrit Kleinveld, Dick van de Meer e.a. ) die wij als AFVN/BvA persoonlijk kenden en die niets met hem te doen wilden hebben.
Zij vonden Armando een opschepper in zaken waartoe hij beter het zwijgen kon doen. Zij zagen hem ook als een fantast omdat zijn ervaringen rond Kamp Amersfoort nooit bewezen zijn of bevestigd door anderen. 

door Hein van Kasbergen
Een punt van aandacht is dat Armando met geweld dreigde als hij zijn standpunten niet naar zijn hand kon zetten. Hij heeft de toenmalige en overleden journalist Godert van Colmjon van de Amersfoortse Courant fysiek bedreigt. De voormalige vriendin van Kotalla (Els), woonachtig in de Amersfoortse binnenstad, heeft een zoon die vaker in Berlijn verbleef en waar Armando contact mee zou hebben.

Wij stellen ons op het standpunt dat nader onderzoek hier op zijn plaats is. Deze vrouw is tot het eind van haar leven een aanhanger van extreem-rechts gebleven. Zij was een overtuigde antisemiet en bedreigde Joodse Amersfoorters, in de omgeving van Godert van Colmjon, regelmatig.
Er zijn toen aangiftes tegen haar gedaan.

Het moge duidelijk zijn dat de persoon Armando niet met kamp Amersfoort in verband gebracht mag worden, Verzetshelden stonden voor de vrede en verafschuwden geweld. 

Kamp Amersfoort is een gedenkplek en geen museum. Als er mogelijk toch iets met kunst wordt gedaan moet het boven controverses verheven zijn en niet kwetsend voor nabestaanden. Dus niet op de plaats waar honderden helden hun leven hebben gegeven tegen Nazi-Duitsland en voor de bevrijding van Nederland.

Antifascistische oud-Verzetsstrijders Nederland / Bond van Antifascisten. AFVN/BVA