Contactpersoon

Voorzitter
Erik Gerritsma

Secretaris
Hein van Kasbergen
secr@afvn.nl

Penningmeester
Peter van Griensven

Algemeen bestuurslid
Jan Cleton

Kamer van Koophandel
Vereniging van Anti-Fascistische Oudverzetsstrijders Nederland
Bond van Anti-Fascisten
815735509