Skip to main content

Column: Denazificatie

By 17 april 2022april 22nd, 2022Doorgeplaatst, Nieuwe koude oorlog

bron: Hielke de Boer | Groningerkrant.nl

COLUMN – Uit alle delen van Europa reisden ze de afgelopen jaren naar Oekraïne af, veelal jonge mannen die het optimisme uitstraalden van herboren hoop, een lang gekoesterd, pan-Europees ideaal dat nooit weg is geweest zou dan hier in het oosten eindelijk nieuw leven in geblazen worden.  Met financiële injecties van multimiljardairs als George Soros en Ihor Kolomoisky werden er nieuwe organisaties opgezet en trainingscentra ingericht. De toekomst lonkte. Kolomoisky onderhoudt op zijn beurt weer nauwe banden met Zelensky.

Uiteindelijk hebben naar schatting zo’n 100.000 mensen zich aangemeld bij organisaties als Right Sector, Aidar, Azov, Patriot van Oekraïne en enkele minder bekende ultranationalistische bewegingen.

Na de vernederingen die het Oekraïense leger moest ondergaan in 2014 (ondanks het Minsk akkoord begon Poroshenko een grootschalig offensief in de Donbass) kwamen er ‘militaire adviseurs’ van voornamelijk de VS, maar ook Frankrijk en Groot Brittannië, naar Kiev om orde op zaken te stellen. Vele dienstplichtigen ontdoken namelijk de oproep van de regering om zich aan te melden, verscholen zich of vluchtten zelfs naar het buitenland. Eenmaal in het leger deserteerden de jonge mannen en vrouwen massaal, een schatting rept zelfs van een derde die zich onttrok aan de orders van het toenmalige bewind onder Poroshenko, en duizenden vroegen asiel aan in Rusland. De reden was eenduidig: ze zagen het niet zitten om met tanks en artilleriegeschut hun eigen volk in de Donbass te bestoken. De militaire adviseurs moesten hier een oplossing voor vinden en met behulp van Westers wapentuig dat ook toen al werd geleverd werd het Oekraïense leger, dat in 2014 een zootje ongeregeld was, van de grond af opnieuw opgebouwd tot een legermacht van ongeveer 260.000 manschappen.

Rusland is met ongeveer een derde van dat aantal binnen getrokken en alleen al getalsmatig kun je concluderen dat hier geen sprake is van een veroveringsoorlog, want om dat te doen moet je met een overmacht komen. De verbazing van de militaire experts die hier in de media hun zegje komen doen is slechts te verklaren doordat zij hier voortdurend wél vanuit gaan en blijkbaar zich niets kunnen voorstellen bij een gerichte operatie die een heel specifieke doelstelling heeft. Misschien dat ze dermate gewend zijn aan de Westerse manier van binnenvallen (“Shock & Awe”) waarbij een land in no time compleet verwoest wordt, dat ze een zekere cognitieve dissonantie krijgen als ze zien dat grote delen van de infrastructuur intact gelaten worden, dat steden niet worden ingenomen en dat de Oekraïense luchtmacht nog steeds in de lucht is (hoewel die steevast rechtsomkeert maken als ze Russische Sukhoy’s op de radar krijgen). Het doel is uitdrukkelijk geen regime change, maar als je bevooroordeeld denkt in termen van ‘oorlog’ en niet ‘militaire operatie’, wat twee heel verschillende dingen zijn, dan zul je inderdaad ook elke keer weer verrast zijn en een foutieve interpretatie aan de gebeurtenissen geven. En dus achter de feiten aanlopen.

Het is tekenend dat die militaire experts bij de NPO niet iets kunnen toevoegen dat voor mij als leek nieuw is. Die voortdurend verkeerde analyse is één van de redenen dat de Russen hun doelstelling gewoon gaan halen: denazificering en demilitarisering. Geen verovering, geen landjepik. Het geweld van de ‘oorlog’ zoals de televisie-experts dat noemen is overigens niet begonnen met de inval van de Russen, maar met een drastische toename van de beschietingen vanaf 16 februari door de Nationale Garde in het Donbass gebied. De OSCE heeft hierover gerapporteerd, maar onze regeringen hielden zich stil en blijven volhouden dat de agressie vanuit Rusland begon. Wat een pertinente leugen is. Het consequent, arrogant en halsstarrig weigeren om de veiligheidsbelangen van een ander land te respecteren keert zich na veel destructieve interventies in Irak, Libië, Afghanistan, Syrie etc. nu eens tegen het Westen.

Om een beeld te geven: op 17 februari namen de explosies in het gebied al drastisch toe, de OSCE telde er 316 in totaal (Donetsk en Luhansk bij elkaar opgeteld). Twee dagen later nam het aantal al toe tot 1413 explosies. Op 21 februari werden er 2026 explosies gerapporteerd. Er was een duidelijke, vooropgezette troepenconcentratie in het gebied die moest leiden tot een grootscheepse aanval in maart.

Dat de denazificatie een serieuze doelstelling van de Russen is kun je zien aan de plaatsen waar de pijlen het meest op gericht zijn: Charkov, Odessa, Mariupol etc. herbergen bolwerken van de paramilitaire milities. De traagheid van het Russische leger komt voort uit het feit dat deze bolwerken zich voornamelijk in verstedelijkt gebied bevinden, de humanitaire corridors waar je over leest zijn een initiatief van de Russen die de steden voor elke operatie zoveel mogelijk van burgers willen ontdoen.

De EU probeert de burgers daarentegen van wapens te voorzien, wat in feite een criminele daad is om meerdere redenen. Een ongeoefende burger begint natuurlijk niets tegen een professioneel leger, en valt, zodra hij een wapen ter hand neemt, niet onder de krijgswet maar ook niet onder de bescherming die burgers genieten onder de Conventies van Geneve. Je bent gewoon een lopende schietschijf. Wordt een gewapende burger neergeschoten, dan kan dat aan de andere kant weer de propaganda dienen dat de Russen een niets ontziende oorlog voeren. Het is aan alle kanten een vuil spel dat hier door de EU gevoerd wordt dat de levens van burgers alleen maar verder in gevaar brengt. Vaak vallen die wapens ook nog eens in handen van straatcriminelen die vervolgens winkels beroven en anderszins de bevolking bedreigen.

De neonazi milities werden in dit nieuwe leger opgenomen. Nog in 2019 stemden 40 Congresleden in de Amerikaanse Senaat ervoor om het Azov bataljon op de lijst van terroristische organisaties te zetten, hetgeen om onduidelijke redenen niet gebeurde. Je kunt dus rustig stellen dat een derde (zo’n 100.000 van de 260.000 manschappen) van het Oekraïense leger bestaat uit lieden die een zekere visie op de wereld uitdragen middels de Wolfsangel dat in onveranderde vorm destijds het logo was van de 2e Panzerdivisie van het Derde Rijk. Hakenkruizen, de Tryzub (“Drietand”) en andere symbolen die hun verering uitdrukken voor de Duitse SS uit de Tweede Wereldoorlog zijn terug te vinden op foto’s waarop ze poseren, waarbij ongegeneerd de NAVO vlag gebroederlijk tussen de nazi-vlaggen wappert.

Het geeft te denken wat die combinatie nu eigenlijk uitbeeldt. Maar als je bedenkt dat bijvoorbeeld het Azov bataljon al op 12 november 2014 opgenomen werd in de Nationale Garde en alle leden contractsoldaten zijn geworden wordt de associatie al gauw duidelijk. Er zijn namelijk meerdere getuigenissen van buitenlanders die zich wilden aansluiten in de strijd tegen Rusland die, zodra ze in het trainingskamp waren aangekomen, tot hun verbazing een Amerikaanse officier tegenkwamen die hun toeblafte: “Ik ben hier de baas!”. En Amerikanen zijn daar in het kader van de hulp die de NAVO biedt als ‘militaire adviseurs’.

Het idee van de Amerikaanse adviseurs (de NAVO wordt voor 80% gedomineerd door de VS) is dat als je zulke lieden incorporeert in het gewone leger zij het moreel van de gewone soldaten een bepaalde kant op duwen. Daar kun je natuurlijk een groot vraagteken bij zetten als buitenstaander, maar psychologisch is dat goed uitgedacht als je een bepaald doel voor ogen hebt bij de opbouw van een leger. Fanatieke ultrarechtsen beïnvloeden de discipline en doelgerichtheid binnen een groep, en gewone dienstplichtigen zijn dan minder geneigd om elkaar aan te steken in hun natuurlijke onwil om tegen het eigen volk te vechten. Desertie is een zwaar vergrijp en ultranationalistische, meedogenloze jonge mannen tolereren zelfs de gedachte daaraan niet. De dreiging die daar onderhuids vanuit gaat is al genoeg om de troepen in het gareel te houden, ook al weten veel dienstplichtigen niet waartoe deze lui echt in staat zijn.

In Mariupol zijn inmiddels tegen de 1200 soldaten krijgsgevangen genomen door de Russische alliantie. Veelal zijn dit zulke dienstplichtigen. Je ziet ze wat bedremmeld bij elkaar staan als een Tsjetsjeense leider voor de groep een preek geeft over menselijkheid en broederschap en ze het verderfelijke fascistische gedachtengoed voorhoudt waarmee de Nationale Garde vergiftigd is. Het is duidelijk niet wat ze verwacht hadden na voortdurende propaganda verhalen over de onmenselijkheid van de Russen en je ziet dan ook veel Oekraïense soldaten wat bedremmeld naar de grond staren. Aangrijpender zijn de beelden van krijgsgevangenen die beelden te zien krijgen van martelingen die de fascistische facties  toepassen. Geschokt kunnen ze hun tranen niet tegenhouden en één persoon hoor je duidelijk zeggen ‘ik wist het niet’.

Het geeft te denken dat veel burgers die doodgeschoten en in hun eigen bloed op straat liggen een wit lintje om hun arm hebben, het teken van neutraliteit, maar ook van contact met de Russen. Die delen noodrantsoenen uit in de steden waar ze komen en die voedselpakketten zie je meer dan eens naast zo’n neergeschoten burger. De waanzin van de haat raast door Oekraïne, alles wat als collaboratie wordt gezien wordt zo mogelijk geëlimineerd en waar dat zo uitkomt in de schoenen van de Russen geschoven. Vanuit plaatsen waar er niet gestreden wordt (zo’n driekwart van het land heeft geen last van de strijd) komen tientallen filmpjes op het internet van mensen die aan palen of bomen worden gebonden met folie: mensen die weigeren ‘Slava Ukrainii!’ te roepen, mensen die van honger een kleine diefstal plegen, mensen die ervan verdacht worden pro-Russisch te zijn, mensen die alleen al Russisch spreken, mensen die weigeren zich aan te sluiten bij de paramilitaire groepen, mensen die de avondklok negeren. Geïntimideerd durft niemand ze te helpen en enkelen zijn zo in de nacht doodgevroren, anderen worden tot bloedens toe geslagen. Roma moeten het alweer ontgelden in deze nieuwe oplaaiing van wit superioriteitsdenken. Kleine groeperingen? Het zijn stadions vol die de nazigroet brengen. Reporters die hiervan verslag doen verdwijnen spoorloos, van mijn vriend Gonzalo Lira die vanuit Charkov verslag doet is nu al een dag geen bericht meer ontvangen en we vrezen het ergste. Hij zit midden in de door ultranationalisten beheerste stad en zijn laatste Twitter bericht bevatte zo’n lijst met vermiste personen. Hij sloot af met de opmerking: “Als je binnen 12 uur niet van me hoort kun je mij ook op die lijst zetten”. Ik hoop het beste, maar vrees het ergste.

Waar de Tsjetsjenen burgers zelfs in hun militaire voertuigen wegvoerden als ze te dicht bij de vuurlinie zaten blies het Azov bataljon bruggen op om te voorkomen dat mensen Mariupol uit vluchtten. Ze nestelden zich in scholen en dreven mensen bijeen in de kelders van flatgebouwen waar zij hun schuttersposities hadden. Menselijke schilden. Burgers die alsnog wegvluchtten werden in de rug neergeschoten. De stad Mariupol is nu gezuiverd van de neofascisten en de getuigenissen van burgers stromen binnen. De meedogenloosheid waarmee dit soort lui de inwoners als menselijk schild hebben gebruikt is ongekend, krijgsgevangenen worden niet gemaakt, sommige wreedheden doen zelfs die van Islamitische Staat nog verbleken. Het komt allemaal niet in het nieuws, het komt het officiële verhaal niet ten goede als je filmpjes laat zien van de honderden inwoners die opgelucht de straat oprennen en met vlaggen zwaaien als de Russen binnenrijden. Voertuigen worden gestopt om de jongens kadootjes en voedselpakketten aan te bieden. Als de troepen van de DPR langskomen hoor je mensen zeggen: “Goddank dat jullie er zijn!”.

Nog is het onduidelijk wie of wat zich op het uitgebreide fabrieksterrein van Azovstal bevindt. Ondanks dat het verzet van het Azov-bataljon een bewapeningsimpuls van 500 miljoen heeft uitgelokt zitten ze daar nu als ratten in de val en er zijn door de Russen al zes helikopters uit de lucht gehaald die ogenschijnlijk de opdracht hadden iets of iemand daar weg te halen. Wat het ook is dat de Oekraïners veilig willen stellen, het moet of iets kostbaars zijn of iets dat liever niet aan de wereld kenbaar wordt gemaakt. Maar via de afgeluisterde radio werden in elk geval Franse, Engelse, Duitse en Noorse stemmen gehoord. Het kan zijn dat er hoge Amerikaanse officieren zijn ingesloten, maar de diepe verwevenheid van de NAVO (en dus het Westen) met fascistische organisaties als Azov is, als je de samenstelling van het Oekraïense leger analyseert, wel zonneklaar. En hoeft ook geen verbazing te wekken als je weet dat het Westen ook in Syrië al vuile handen had door aan Isis en Al Qaida gelieerde organisaties wapentuig en ‘militaire adviseurs’ te leveren om zodoende, zonder zelf in naam betrokken te zijn, een gewenste regime change te bewerkstelligen. Ultranationalistische fascisten zijn de stormtroepen van het kapitalisme. Achter het gewauwel over democratie schuilen gigantische belangen van onder andere Kolomoisky, waar jij en ik niet van mee profiteren. Azovstal is nog een kwestie van dagen, maar het wordt tijd dat de NAVO, onder leiding van Washington, ook eens denazificeert.

En kom me niet aan met het argument dat dit allemaal ondenkbaar zou zijn omdat Zelensky een jood is. De man declameert openlijk dat hij zich niet zal houden aan de Conventies van Geneve, moedigt het schandpalen van gewone burgers aan, veroordeelt in niets de gruwelijkheden die de milities ook in het recente verleden al pleegden in kampen die nu ontdekt worden. De man hangt de paneuropese gedachte aan waar de nazi-facties mee doordrenkt zijn. De man bedelt om geld terwijl er nog steeds gewoon olie en gas door Oekraïne wordt gevoerd vanuit Rusland, waarvoor het land een vergoeding van een miljard dollar krijgt. Per maand. Jouw tientje voegt niks toe, maar is wel een steunbetuiging voor een regime dat stelselmatig elke poging tot vrede heeft zitten ondermijnen, nu alweer acht jaar lang, en dit willens en wetens met behulp van nazi-aanhangers in collaboratie met de NAVO heeft laten escaleren.

Over de auteur

Hielke de Boer heeft meer dan dertig jaar in de financiële sector gewerkt bij zowel internationaal opererende bedrijven als kleine sociaal-culturele instellingen. Zijn columns betrekken de maatschappelijke ontwikkelingen in een context van geopolitiek, culturele verschijnselen en historische achtergronden.

Foto: Tiedo Groeneveld