Skip to main content

Woensdag 27 februari van 19.30 tot 21.00 in de bibliotheek IJmuiden Boekpresentatie:

Ter gelegenheid van de herdenking van de Februaristaking 1941 in de IJmond

Op woensdag 27 februari presenteert Erik Gerritsma, bestuurslid van Lokaal FNV IJmond en betrokken bij de jaarlijkse herdenking van Jan Bonekamp op 4 mei, het boekje van oud-verzetsman Hugo van Langen (95), Arbeidersverzet tijdens de Duitse bezetting. Herinneringen en overdenkingen.

Hugo van Langen tijdens herdenking 2017

In zijn herinneringen gaat Hugo in op de achtergronden en oorzaken van de Tweede Wereldoorlog en het fascisme. Hugo maakte deel uit van het communistisch verzet in Rotterdam en Haarlem. Door zijn teksten loopt een rode draad van erkenning voor de rol van arbeiders in het verzet.

Tijdens de presentatie geeft Hugo de voorzet en zal vakbondsman Levin Zühlke-van Hulzen het verhaal voortzetten. Op zoek naar handvatten in de geschiedenis om de strijd voort te zetten. Het grotere conflict dat ten grondslag lag aan het fascisme en de Tweede Wereldoorlog ligt nog altijd in de schoot van onze maatschappij: het stelsel van uitbuiting van de ene mens door de andere.

Hugo wijst er op dat, “de overwinning in de strijd voor een tijdperk zonder de kapitalistische tweedeling het diepere verlangen is waar de arbeiders in de Februaristaking samen met de arbeiders in de April-meistakingen voor streden.”

De avond zal geen terugblikken op de oorlog en vergelijking trekken met het heden worden. Dat zou geen recht doen aan de heldhaftige strijd van de vele stakers en verzetsmensen. Zij hadden een nieuwe, betere wereld voor ogen. Aan dat verlangen is met de uitkomst van de oorlog nog lang geen recht gedaan. Samen met Hugo en Levin willen we deze avond vooral vooruitblikken en werken in de richting van diezelfde stip aan de horizon.

Woensdag 27 februari van 19.30 tot 21.00 in de bibliotheek IJmuiden (Dudokplein 16). Toegang is gratis. Het boekje wordt in eigen beheer uitgegeven. Het kost 8 euro en is op de avond zelf alleen contant af te rekenen.

Het boek telt 80 pagina’s, kost 8 euro exclusief verzendkosten en is ook online te bestellen bij bestelformulier.

Bibliotheek IJmuiden